Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után
Vásárhelyi daloskönyv, kb. 1672
Csáky-énekeskönyv, 1690 után

1 VDK: Bár

2 VDK: hadnál

3 VDK: alunnom

4 VDK: éretted - Csáky: erette

5 VDK: csak erted kínlódom - Csáky: csak erte kinlodom

6 VDK: felserkent almomban

7 VDK: rollad valo gondom - Csáky: rola gondolkodnom

8 VDK: Az éßakais - Csáky: Ez etszakais

9 VDK: gondolatim

10 BC: Virata - Csáky: Csak vérradta

11 VDK: teczik hajnal tájban hogy én el alunnám

12 VDK: tőlle

13 VDK: haragvék én réám - BC: ram

14 VDK: égy kéz iy

16 BC: ideighben

17 VDK: enghem azzal

18 VDK: arányozni kezde nagy hirtelen engem

19 Csáky: szolnek - VDK: ily szókat felelék neki ijettemben

20 VDK: mégh őlni lelkem szép - Csáky: megh löni enghemet

22 VDK: ily - Csáky: én

23 VDK: oh lelkem

24 VDK: kénoß

25 BC; VDK; Csáky: te léß é gyilkosom

26 VDK: De éz ilyen ßokra

27 VDK: nékem éßt felelé - Csáky: mint ha azt felelné

28 BC: Elkóltól

29 VDK: már

30 VDK: mégh halß ugymond mégh halsz

31 VDK; Csáky: nem menthet megh senki

32 [21-24. sor VDK.-ből hiányzik]

33 Csáky: azt

34 Csáky: az

35 Csáky: ugyan chak