Huszadik
a Toldi Miklós éneke nótájára
Somnium proponit

1 Már1 csak éjjel hagyna2 énnekem nyugodnom,3
2 Ha nappal miatta4 nyughatatlankodom,
3 De lám, éjjel-nappal érte5 csak kínlódom,
4 Gyakran kelt álmomból6 róla való nagy gondom.7

5 Ez éjszakai8 sok vigyázásim9 után,
6 Virradat10 felé szenderedve aluván,11
7 Szeretőm személyét én álmomban látám,
8 Megrettenék látván,12 hogy haragudnék reám.13

9 Tetszék, mint ha volna kézíja14 kezében,
10 Kinek mérges nyila vetve idegében,16
11 Arányoz azzal engem17 ölni éltemben,18
12 Ezt látván, mintha így szólanék19 ijedtemben:

13 „Ne siess engemet megölni,20 Asszonyom!
14 Ezt érdemlette-e tőled szolgálatom,
15 Hogy miattad essék most22 szörnyű halálom?
16 Kegyetlen,23 mit művelsz,24 te léssz-e a gyilkosom?”25

17 Hát az ilyen szómra26 ő mind ezt feleli:27
18Elköltél,28 -- mond29 -- arról, könyörgésed semmi.
19 Meghalsz, meghalsz -- úgymond30 -- meg nem menthet senki!31
20 Világból, akarom, hogy kezem miatt múlj ki.”32

21 E szavára viszont mintha ezt33 mondanám:
22 No, ámbár legyen úgy, ez ám34 én jutalmam,
23 Kiért neked fottig én híven szolgáltam,
24 Vedd el bár éltemet, ugyanis csak35 kínlódtam!