Új keresés Címlap Segítség

Eredmények (64 db)

   Kattintson a vers azonosítójára a teljes adatlaphoz!

Azonosító IncipitSzótagszám
(6 6 7 6 6 7 6 6 7)
Rímképlet
(aabccbddb)
SzerzőA szereztetés ideje
RPHA-1119Ó, magas kősziklák, kietlenben nőtt fák, kik nagy szerelem tüzén6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d b A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: felszóval így éneklék1589 vagy azelőtt A kolofonban: Megdicsőült színben hogy gerjedt szívemben vidám Julia tűnék
RPHA-0709Julia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d b A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-1330Szerelem istene, Venusnak ereje most meg megkörnyékezett6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ajánlván lelkemet akkor egy szép szűznek áldozatul kezében1589 A kolofonban: Mikor fényes bogár Szent Ivány hóban jár a nyárnak közepében, ... Szerzém ezt versekben az másfélezerben és nyolcvankilencben
RPHA-1093Nyolc ifiú legény minap úton menvén egy erdőbe jutának6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Egy szegény szarándok, régi barátotok éneklette ezt nektek, Kik a magyar nyelven való versszerzésen egymással vetekedtek, Kit a nagy hamisság és háládatlanság föld szélére kergettek1589 A kolofonban: Az másfélezerben és nyolcvankilencben, Szent Bertalom nap után
RPHA-0908Mi dolog, Úristen, hogy ez egy kegyesen kívül senki nem tetszik6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: elkeseredett szívem Vőn ily bátorságot, Cupidótól jó szót veszett nyavalyás fejem1589 vagy azelőtt A kolofonban: Juliának dolgán nyughatatlankodván
RPHA-0559Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromlanak6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ezeket úgy írám, és az többi után Juliának ajánlám1589 vagy azelőtt A kolofonban: Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek hogy látnám
RPHA-1128Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Hideg lévén kívől, égvén penig belől Julia szerelmétül... Ezt öszverendelém1589 vagy azelőtt A kolofonban: többé nem említvén Juliát immár versül
RPHA-0316Egy kegyes képében a gyászöltözetben vajon angyal tűnék-e6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: így szólék utána1589 vagy azelőtt
RPHA-1359Te, szép fülemile, zöld ágak köziben mondod el énekedet6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Kiben állapotja megtetszik mivolta igazán életemnek1589 vagy azelőtt A kolofonban: Juliát gondolván és szavát hallgatván egy kis fülemilének, Juta bús elmémben ez ennéhány versben rendeltetett kis ének
RPHA-0386Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Öszvekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel Juliámnak könyörgék1589 vagy azelőtt A kolofonban: Midőn jóvoltától, mint istenasszonytól, kegyelmet reménlenék
RPHA-0724Kegyes, vidám szemű, piros rózsa színű én édes fehér hölgyem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Régi szörnyű kárán, ily veszett, bánkódván, Juliának ajánlá1589 vagy azelőtt A kolofonban: Török szép versekből szerelmese felől csak nemrégen fordítá, Igéről igére nem szinte teheté, de hertelen jobbítá
RPHA-0378Én édes szerelmem, egyetlen egy lelkem, mi haszon nekem élnem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: sírva ezt éneklette1589 vagy azelőtt A kolofonban: Színed dicsősége most ez új versekre elmémet serkentette
RPHA-0984Mindennap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Sok háborúimban, bujdosó voltomban1589 vagy azelőtt A kolofonban: midőn darvakat látnék
RPHA-0042A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 körül
RPHA-0593Ismét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 vagy azután
RPHA-1491Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal, bikák szarvukkal sértnek6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 A kolofonban: Szent Lőrinc nap után az ezerötszázban és az nyolcvankilencben
RPHA-0302E széles világon mennyi virág vagyon, mindaz sem ér egy rózsát6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0326Egykor szép Julia magában így szóla, mond, kik engem szeretnek6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0327Egykor szép Juliát látván, hogy ő magát szép tükörében nézné6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0459Ha nagy haragjában megöl is Julia, mégsem mondom gyilkosnak6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0946Mikoron kirepül lélek beteg testből, soha senki nem látta6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-1208Rózsaszínű lelkem, én édes szerelmem, ne kösd meg világomat6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-1361Tebenned, Julia, mind világ csudája épen megtetszik: szépség6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-1379Ti, kik szegénységet én szememre vettek, én hiszem, azt tudjátok6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-4030Credulus bújában itt e nagy pusztában azért ölé meg magát6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0305E világgal bíró felséges Cupido, emlékezzél meg szódra6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0319Egy nagy követséggel küldte sietséggel Venus hozzám Cupidót6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0400Fáradsága után nyugodni akarván Cupido fejét hajtá6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0534Hét fő csillag vagyon az égi forgáson, kik által embereknek6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-1303Széjjel hogy vadásza én lelkem, Julia egy igen szép cserjében6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-1331Szerelem s Julia egymás mellett állva reám szikráznak vala6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-1492Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtt
RPHA-0876Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem búmra most malommá lett6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum.
RPHA-0095Amely keresztyén hű, s kiben nincs hamis szű, lelkét ördögtől félti6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-0231Csodálván egy fürdőt, ki felette nagy gőzt magában eresztene6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-0710Julia szózatját, kerek ábrázatját Cupido úgy mutatja6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-0717Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott legyen te neved6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-0740Két szemem világa, életem csillaga, szívem, szerelmem, lelkem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-0762Ki hogy csalatkozék, tőrben bocsátkozék: segélj, szerelmet szító (explicit)6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-0880Mely keserven kiált fülemüle, fiát hogyha elszedi pásztor6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-1105Ó, én bolond eszem, ki ezt cselekeszem, hamis gyanúságommal6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-2012Vétettem ellened, kételkedvén benned, lelkem, ó, szép Caelia6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 között
RPHA-0462Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1592 vagy azután
RPHA-0833Legtovább Juliát s leginkább Caeliát ez ideig szerettem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 körül
RPHA-0474Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek, harmaton ha nap felkél6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azelőtt
RPHA-0424Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre sok új vers, mint sok hangya6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azután
RPHA-0998Mint szép liliomszál ha félbe metszve áll, fejét földhöz bocsátja6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azután
RPHA-1473Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bBalassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1594
RPHA-1029Nagy győzedelemről, nagy Győr vételéről, mostan én emlékezem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bGyulai Márton A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1599
RPHA-0780Kősziklák közt lakó, erdőnevelt Echo, felelj szómra, kit hallál6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 körül
RPHA-1337Szólítván nevemen Venus asszony engem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1591 vagy azután
RPHA-0684Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595
RPHA-0568Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1596 között
RPHA-0472Hadvezérlő Pallas6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1596 között
RPHA-1206Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1596 között
RPHA-1161Örülhetne szívem látván, mely nagy szépen erdő, hegy, völgy zöldellik6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1596 körül
RPHA-0377Én édes Ilonám, tizedik bölcs múzsám, kinek szavát nem unnám6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtt
RPHA-1456Vajon s de mi haszon, ha mely ékes asszony szépségét úgy kíméli6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtt
RPHA-1479Venus fajtalan hús6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtt
RPHA-1088Illik tisztességgel, híres vitézséggel, mindnyájan inkább halnunk6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1598 vagy azután
RPHA-1149Örök életadó s arra útmutató Krisztus, hozzád kiáltok6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bRimay János? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1597 vagy azelőtt
RPHA-1373Tengernek mélységét és rejtett örvényét szent Jehova Isten6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bSzéchy Tamás A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szheczj Thomas1600 körül
RPHA-0159Bánattól szívemet, kíntól életemet6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d bSzéchy Tamás? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1592 vagy azelőtt
RPHA-1132Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7a a b c c b d d b e e bRimay János? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1600 körül

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.