Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (643 db)

Adatlap IncipitRímképlet
(a a a a)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-1493Voltak e világban nagy fejedelmeka a a a
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1591
A kolofonban: Karácson havának végső hetiben, Ezerötszáz és az kilencvenegyben
a a a a
RPHA-1340Szólok szerelem dolgáról nekteka a a a
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Ez dolgokat deákból ki fordítá, Maga gondolatjában ezt ki írá, Nevét ez énekben ő meg nem írá, Ez éneket barátjának ajánlá
1570
A kolofonban: Krisztus születése után ezerben, Ötszázban és az hetven esztendőben
a a a a
RPHA-1065Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosróla a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Nagy Bancai Matthias%Nagybáczai Mátyás
1560
A kolofonban: Mikoron írnának ezerben, ötszázban és az felett hatvanban%Mikoron írnának ezerben, ötszázban és az felett hetvenben
a a a a
RPHA-0692Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorróla a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Régi krónikákból ki ezt kiszedé, Énekben hat részre szépen rendelé, Utolsó részében nevét beszerzé
1548
A kolofonban: Az ezerötszáznegyvennyolc esztendőben
a a a a
RPHA-1028Nagy dolgok voltanak immár a világbana a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Varsányi György szerzé ezt bánatjában, Kárvallása után ű nagy búsultában, Noha megnyomorult gonosz szerencséjén, Azért igen bízik felséges királyban
1561
A kolofonban: Ezer esztendőben ötszázhatvanegyben
a a a a
RPHA-0930Mikor Bécset Mátyás király megvevéa a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bogathiws aevo Nikoleos
A kolofonban: Magyarok változásit olvastomban, Igen koplalok, valék nagy haragban
1576
A kolofonban: Ezerötszázhetvenhatban ... Szinte Mátyás király halála napján%Szaniszló Szent Mihály másnapján, ... ezerötszázhetvenhatban
a a a a
RPHA-0566Igen sokan írták veszését Trójánaka a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Csiakthornaevs Matthias
A kolofonban: Neve vers fejiben nincsen eltitkolva
1592
A kolofonban: Ezerötszázkilencvenkettőre fordulva
a a a a
RPHA-0261Dicséretes sok asszonyállatokróla a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Figvlvs Bogathivs Nicoleos
A kolofonban: Tudja nevem, ki olvassa énekem
1575
A kolofonban: ezerötszázban hetvenötben, Szent György havának szinte az végében
a a a a
RPHA-0538Históriák immár nagy sokak voltaka a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Hwniadinws Franciscws
1569
A kolofonban: Másfélezer és az hatvankilencben
a a a a
RPHA-0867Ím, megmondom Zsigmond király csudájáta a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinod Lvtieista Sebastialvs Literatvs de%Sebvesen deak
A kolofonban: És aki ezt magyar nyelvre fordítá, Nótáját is csak ő maga gondolá, Versfejekben nevét is bealkotá
1552
A kolofonban: Ezerhatodfélszáz kettőben
a a a a
RPHA-1247Sok dolgokról, urak, már nektek szóltama a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valkai Andras
A kolofonban: Segítséget várok a nagy Istentől, Hogyha az én életem nem rövidül, Több históriákat adok ki versül, Csak legyen szent felsége segítségül. ... Aki írá versül históriában, Nem vala szűve akkoron bánatban
1573
A kolofonban: Ezerötszázban és hetvenháromban
a a a a
RPHA-1328Szép históriákat most elszámláloka a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valkai per Andream
A kolofonban: Summa szerént ezt írtam olvasóknak, ... Versszerzőnek nincsen helye vétekben
1567
A kolofonban: Ezerötszázban és az hatvanhétben, Borkostoló Márton püspek hetében
a a a a
RPHA-2013Sándor után anyját is Cassander megöléa a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1598a a a a
RPHA-0182Bizonytalan voltát világ állapotjánaka a a a György deák
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: György deák
1593
A kolofonban: Az ezerötszázban és kilencvemháromban
a a a a
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 555.a a a a a a a a
RPHA-1262Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunka a a a István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0975Mindenható, felséges Atya Úristen, csak tea a a a Petrus
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Svrtep
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-3221Bírák, néktek szólok, kérlek, hallgassátoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az ki ez énököt versökben foglalta, Az bírák szömélyét ő meg nem utálta, Tanítani őket jó kedvvel akarta, Az ki jobban tanít, azt szabadon hatta
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0240Dávid mikor a veszedelmet látáa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az ki ezeket beírta versekben, Az Úristent dicséré életiben
1570
A kolofonban: Ezerötszázban hetven esztendőben
a a a a
RPHA-0607Istennek Igéje mint egy rakott tárháza a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az ki szerzé magát fárasztja búvában, Istennek igéjét hirdeti hűségben
1581
A kolofonban: Az ezerötszáz és nyolcvanegy esztendőben
a a a a
RPHA-0375Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkrőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az ki szörzé ez éneköt versökben, ... Az ű lelkének keserű voltában
1566
A kolofonban: Ezerötszázhatvanhat esztendőben
a a a a
RPHA-0885Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésembena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Ez kis dicséretet éneklé versekben nagy keserűségében
1572
A kolofonban: Ezerötszázhetven és az két esztendőben
a a a a
RPHA-0514Halljunk egy szép példát a régi eleinkrőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Ez szent históriát az ki versökben írá, Földében lakó nép őtet megnyomorítá, Édös hazájátul az pogán is megfosztá
1555
A kolofonban: ezörötszázötvenöt esztendőben
a a a a
RPHA-0814Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Ez verseket írám én nagy jó kedvemben, Az keresztyénekhez való szerelmemben, Hogy mi részeltessünk az örök életben, S ne ejtsük magunkat nagy keserűségben
1581
A kolofonban: Ezerötszázban és az nyolcvanegyben
a a a a
RPHA-0141Az Istennek sok teremtett állatjaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Pogány elől földjéből kibújdosott
1580-1592 vagy azelőtta a a a
RPHA-1199Régi tüzem alatt szívea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Szeretőmért fáradozván, Én szívemben gondolkodván
1590
A kolofonban: Ezerötszázkilencvenben
a a a a
RPHA-0588Irgalmasságnak Istenea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Szerzé kénszenvedésében
1587
1590 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum.
A kolofonban: Ezerötszáznak felette, Hogy írnának nyolcvanhétben, Szent Margit asszony hetiben%Ezerötszáznak felette, Hogy írnának kilencvenben, Szent Margit asszony hetében
a a a a
RPHA-1060Néhai való jó Mátyás királya a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1500 körüla a a a
RPHA-0361Emlékezzél, keresztyén, az áldott Jézusróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-0114Atyának bölcsessége isteni bizonysága a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-1351Szükség nekünk Krisztus jótétérőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1524-1569 közötta a a a
RPHA-0086Áldott Krisztus keresztfán hét igét megmondaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-1399Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László királya a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-1469Vedd el, Úristen, rólunk haragodata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1541-1566 közötta a a a
RPHA-0104Atya Isten, tarts meg minketa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1542-1560 közötta a a a
RPHA-0068Aki az Istent megismerhetia a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1548
A kolofonban: Ezerötszáznegyvennyolcban
a a a a
RPHA-0870Megszabadultam már én a testi haláltóla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1550-1560 közötta a a a
RPHA-4019Olvastunk már sokféle írásokata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1554-1600 közötta a a a
RPHA-0366Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1555 vagy azelőtta a a a
RPHA-1205Rettenetes Istennek nagy haragjaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1556 vagy azelőtta a a a
RPHA-0850Magasztallak, én Istenema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1559
A kolofonban: Ezerötszázötvenkilencben, Kiskarácsonnak hetében
a a a a
RPHA-0098Angyalnak tetszik az ember, ha véle szólasza a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0139Az Istennek jóvoltáróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0065Aki akar üdvözülnia a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0729Keresztyének, kik e Földön lakoztoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0203Boldog az olyan ember az Istenbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0207Boldogok azok, kik Istent félika a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 75. [digitalizált]a a a a a a a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 66.a a a a a a a a
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 81.a a a a a a a a
RPHA-0222Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0374Emlékezzünk, mi, keresztyén népeka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0411Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és emberekneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0417Fényességes tengernek csillagaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0484Hálát adunk teneked, örök Istena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0550Hogy panaszolkodik a hatalmas Istena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0577Imádunk mi téged, Szentháromsága a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1356Tanulj meg, te, az úton elmennia a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1444Úristen veleteka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0720Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0806Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjávala a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0896Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmesa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0914Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0979Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1348Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgáta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1122Ó, mennyei mi szent Atyánka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtta a a a
RPHA-0829Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtta a a a
RPHA-0283Ezerötszázhatvanhat esztendőben (explicit)a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566
A kolofonban: Ezerötszázhatvanhat esztendőben
a a a a
RPHA-4025Dicséretes példát mondok nektek, asszonyi állatoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0379Én Istenem, benned bíztama a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0110Atya Úristen, mennybéli teremtőnka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0368Emlékezzél, Úristen, híveidrőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0618Istenünkhöz fohászkodvána a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-1220Senki ne bízzék jó szerencséjébena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-4035Fogyatkozásunkat látod, Úristena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1568 vagy azelőtta a a a
RPHA-0421Fohászkodom hozzád, Uram, Istenema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-1042Nagy Úristen, ne hagyj minketa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-1310Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik valaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-4024Bátorságot arról fejenként vehetünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-4037Dicsőséges Szent Pálnak emlékezetérőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-4046Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátora a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0152Az Úristen nekem édes táplálóma a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 312. [digitalizált]a a a a a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 87v[digitalizált]a a a a a a a a
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (Stoll 27), f. 121v.a a a a a a a a
RPHA-0671Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0413Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindenekneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-2018Jézus Krisztus, mi váltságunk, szerelmünk és kívánságunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0142Az Izraelnek népe régenten ó törvénybena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0410Felséges Isten, kegyelmes Isten, én könyörgésem vegyed elődbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0496Hallgasd meg, mi kegyes teremtőnka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0498Hallgasd meg mostan mi könyörgésünketa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0585Immáron a nap meghosszabbulta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0083Áldott az Úristen örökké mennyekbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0085Áldott keresztyének Uraa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0678Jézus, üdvösségnek fejea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0682Jó keresztyének, kik vagyunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0301E széles Földnek nagy bölcs Teremtőjea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0347Emberi nemnek teremtő Istenea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0412Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindenekneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1114Ó, Izrael, szerető népema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1437Úristen, kérünk a te szent nevedérta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1438Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0859Megbántunk, Isten, szüntelen tégedeta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0888Mennyből az Ige lejövea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0897Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknaka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0952Minden állat dicsér, Úristen, tégedeta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0971Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösökneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 11.a a a a a a a a
Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 29.Mindeneknek teremtője és híveknek éltetőjea a a a a a a a
Óvári graduál, 17. sz. eleje (Stoll 10), p. 11.a a a a a a a a
Spáczai graduál, 1619 (Stoll 38), p. 11.a a a a a a a a
RPHA-1002Mit bízik e világ ő álnokságábana a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1120Ó, magas mennynek szentséges Istenea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1129Ó, nagyhatalmú, felséges Úristena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1135Ó, teremtő Atya Istena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1326Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elmea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1400Üdvözlégy, Krisztus, e világnak uraa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0357Emlékezem mostan Telamon királyróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőtta a a a
RPHA-0251Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1579 vagy azelőtta a a a
RPHA-0849Magasztaljuk, keresztyének, az Úristenta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1579 vagy azelőtta a a a
RPHA-3030Mostan emlékezem az Antichristusróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1580 vagy azelőtta a a a
RPHA-3009Ím, mint nyomorodám, felséges Úristena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0507Hallgassátok szent Dávidnak mondásáta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1023Nagy bánatban az embernek ő szívea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0184Bocsánatot kérek a nagy Istentőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1299Számtalan sokszor neked könyörgettema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0597Isten hívei, akik vagytoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0282Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0939Mikor meggondolom e világ dolgáta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1038Nagy öröme adaték én lelkemneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1112Ó, felséges Isten, kegyelmes Atyáma a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0487Hálát mi adjunk az Atya Istenneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1252Sok hálákat Úristennek adjunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1317Szent Jánosnál Krisztus azt fogadja nekünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-4036Egy sívó sólymot most leltema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-3032a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0658Jer, tegyük el a testeketa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1586 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0771Könyörgünk neked, Istennek szent Fiaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1586 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0632Járuljunk mi az Istennek szent Fiáhoza a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1586 körüla a a a
RPHA-0054A vitézek kardjainak, megjött ereje karjuknaka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0506Hallgassátok meg, keresztyéneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 körüla a a a
RPHA-0524Hatalmas Isten, könyörgünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0401Fejenként mi erről emlékezzünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0572Illik nekünk erről emlékeznünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0490Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodotta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0815Krisztusnak hű keresztyénia a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0940Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta valaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-3031Nincsen itt e földön nekünk drágább kincsünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1591 vagy azelőtta a a a
RPHA-1434Úristen, áldj meg minket irgalmasságodbóla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0253Dicsérem az Istent az én életembena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0486Hálát adunk, Úristen, tenekeda a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0526Hatalmas Úristen, rólad emlékezünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0007A gonosz természet megromlásáróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0125Az én életemnek minden idejébena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0713Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-1061Neked könyörgünk, teremtő Istenünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0431Gondolkodjál, ember, a te bűneidrőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-1426Uram Isten, ki igértél oltalmata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0356Emlékezem mostan, mi történt, dolgáróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1596 körüla a a a
RPHA-4038a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0038A szent Dávid ötödik énekébena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0797Krisztus Jézus fényes ködbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0886Mennyben vagyon Jézus Krisztusa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0918Mi nyomorúságból tehozzád könyörgünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0982Mindenkor téged, Úristen, magasztalunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 120.a a a a a a a a
RPHA-4018Jeles vigasságot hallani kik kívántoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0118Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédéta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 75v.a a a a a a a a
RPHA-0145Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Istena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 8.a a a a a a a a
RPHA-0224Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0262Dicséretet mondjunk a nagy Úristenneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0106Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírójaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 56.a a a a a a a a
RPHA-0730Keresztyének, kik Krisztusban bíztoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0736Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0306E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reményea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0406Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetébena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0418Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettela a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1136Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapujáta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1163Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0501Hallgashatsze ember ily szép dolgokraa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0509Hallgassuk figyelmetesena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1320Szent Pál apostolnak írásaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0673Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0696Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virágaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0703Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0772Könyörögjünk az Istennek Krisztus általa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1166Örvendezzen már e világa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 72.a a a a a a a a
RPHA-1167Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 79.a a a a a a a a
RPHA-1227Serkenj fel már, ember, bűneidbőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1251Sok hálaadással mi most tartozunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1307Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodika a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1415Új világosság jelenéka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1271Sok szép dolgok vannak nekünk megírván, históriákban szépen beszámlálvána a a aÁdám János
A vers anagrammatikusan szignált, vagyis a szerző neve nem olvasható a vers felett, de nevének anagrammája igen.
A kolofonban: Egy jámbor szerzé ezt gondolatjában
1599
A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenkilencben, Szent György hava, hete huszad napjában
a a a a
RPHA-1335Szertelen veszedelem reánk szállaa a a aAlistáli Márton?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1571 vagy azutána a a a
RPHA-0403Félelmes szívűnek engem alítátoka a a aApáti Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Apati Francwscs
1514-1526 közötta a a a
RPHA-0564Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni kérésema a a aB M
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0841Lelkemet szállotta meg nagy keserűséga a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Az ki most ezeket öszveszedegette, Szeretője után kesereg szívébe, Kit más szűz kezére, Mint tudatlan ember, ok nélkül ereszte
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1133Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elmea a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Azért így jelentém szívem titkos kínját
1584 vagy azelőtt
A kolofonban: Minap vőm eszemben szeretőmnek dolgát
a a a a
RPHA-0246De mit gyötresz engem most, keserves lelkema a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Háládatlanságán sírván szeretőmnek Mostan szerzetteték tőlem ez kis ének
1589
A kolofonban: Mostan
a a a a
RPHA-0128Az én szerelmesem haragszik most reáma a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Nevét megtalálod versek elejében
1578
A kolofonban: Ezerötszáz és hetvennyolcnak végében, Hogy volna szeretőm énhozzám kétségben, Úgy szedém ezt egyben
a a a a
RPHA-0304E világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmema a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Örömemben így köszenék
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Juliámra hogy találék
a a a a
RPHA-1186Pusztában zsidókat vezérlő jó Istena a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: szerzém ezt ilyen énekben
1589
A kolofonban: Szent Mihály nap előtt való harmad hétben, Az másfélezerben és nyolcvankilencben, Az ó szerint
a a a a
RPHA-0179Bizonnyal ismerem rajtam most erejéta a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
Az akrosztichonban: Balassi Baljnthe
A kolofonban: Az versszerző neve fel vagyon jegyezve, Könnyhullatásiban rendelte ezt egybe, Keserves énekbe, Ha Istent szereted, ne tréfálj meg érte
1578 körüla a a a
RPHA-1008Most adá virágom nekem bokrétájáta a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578
A kolofonban: Ezerötszáz és hetvennyolc esztendőben
a a a a
RPHA-0388Eredj, édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoza a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578 körüla a a a
RPHA-0853Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnoma a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578-1584 közötta a a a
RPHA-0078Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodbóla a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0947Minap mulatni mentemben jöve két kegyes előmbena a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0824Láss hozzám, üdvösségemnek Istenea a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1000Mire most barátom azon kérdezkedela a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1327Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyeza a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1455Vajon meddig akarsz engem kesergetnia a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1458Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szűzekena a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0040A Szentháromságnak első személyea a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1588 körüla a a a
RPHA-0041A Szentháromságnak harmadik személyea a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1588 körüla a a a
RPHA-1107Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségneka a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589a a a a
RPHA-1212Segélj meg engemet, én édes Istenema a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-0992Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentetta a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-0635Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemeta a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-0738Keserítette sok bú és bánat az én szívemeta a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1198Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szintea a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1109Ó, én kegyelmes Istenema a a aBalassi Bálint
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1589 vagy azutána a a a
RPHA-0842Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltásaa a a aBalassi Bálint
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1589-1594 közötta a a a
RPHA-0180Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragoda a a aBalassi Bálint
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Balassi Balint
A kolofonban: Tanúságra szerzé ez verseket öszve, Kinek neve vagyon az versek fejébe, Magát megesmérte, Ajánlja is magát Istennek kezébe
1589-1594 közötta a a a
RPHA-1176Például nekünk mit mondott az Istena a a aBaranyai Pál
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Baraniai de Mvche Pavlvs
A kolofonban: Énekbe minap az ki ezt beszerzé, Az ő életét Isten elvégezé
1545 vagy azelőtt
A kolofonban: az másfélezerben És negyvenötben
a a a a
RPHA-1231Siess, nagy Úristen, én segítségemrea a a aBarát István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Barat Stephanvs
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0428Gyalu várban kínjaiban, szerzette kilencvennégyben (explicit)a a a aBáthory Boldizsár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Báthory Boldizsár bánatjában, ... kínjaiban
1594
A kolofonban: kilencvennégyben
a a a a
RPHA-0516Hallottuk, Úristen, atyáinktóla a a aBatizi András
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1546 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0639Jer, dicsérjük az Istennek Fiáta a a aBatizi András
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1546 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1091Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokraa a a aBatizi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Batizi András
1541
A kolofonban: Ezörötszáznegyven és egy esztendőben
a a a a
RPHA-0626Jámbor házasok, meghallgassátoka a a aBatizi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Batizi András egy jó kedvében
1546
A kolofonban: Ezerötszázban és negyvenhatban
a a a a
RPHA-0238Dániel ezt írja, minden meghallgassaa a a aBatizi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Batizi András ő betegségében
1541
A kolofonban: Ezerötszáznegyven és egy esztendőben
a a a a
RPHA-0124Az én beszédemet ti meghallgassátoka a a aBatizi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bathisiinvs Andreas
A kolofonban: Batizi András
1544
A kolofonban: Ezerötszázban és az negyvennégyben
a a a a
RPHA-0178Bizodalmunk a hatalmas Istenbena a a aBatthyány Orbán
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Batthiani Vr
1547 vagy azelőtta a a a
RPHA-0172Beszélek Ábrahám atyánknak dolgáróla a a aBékési Balázs
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bekesii Balas deiak
A kolofonban: Nevét megtaláljuk a versek fejében
1559
A kolofonban: Ezerötszázötvenkilenc esztendőben
a a a a
RPHA-1177Penitenciát, kik tartani akarnaka a a aBékési Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bekesi Petrvs
1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-1238Sírj és óhajts, keresztyénség, Istenheza a a aBereki István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Berekinus Stephanvs
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0213Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuka a a aBereki István?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Berekinvs
1600 vagy azelőtta a a a
Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 680. [digitalizált]a a a aBereki István?a a a a
RPHA-0668Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunka a a aBereki István?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Berekinvs I
1581 vagy azelőtta a a a
RPHA-0192Bölcsességnek Atyja, szent szemeiddela a a aBereki István?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bereksmvs
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0634Jelen valál, Jézus Krisztus, szerzésbena a a aBesenyei Jakab
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Besenei Jacobvs
1562
Az akrosztichonban: Anno Domini isas perfecit mensis jaarii die vigesimo secvndo
A kolofonban: Ezerötszázhatvankét esztendőben, Esztendőnek háború kezdetiben
a a a a
RPHA-4020Neked, Magyarország, egy éneket mondoka a a aBeythe András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Ez éneket szerzénk Nádasdy jószágában, Kik prédikátorok valánk jószágában, De az igazságért valánk búcsúztatásban
1596
A kolofonban: Írnak vala ekkor kilencvenhatodikban
a a a a
RPHA-0033A pogány nép és király azt tartjaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0039A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urata a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0111Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszeka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0211Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istenneka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0217Bús az elme, mikor beteg a testea a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0311Édesb, nagyobb, jelesb de mi leheta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0325Egykor a szent nemzet egy kérdést támasztaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0339Ember csak hiába magától vesződika a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0383Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjéteka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0419Fogadásom, Uram, teneked jelentema a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0422Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzáda a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0443Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségema a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0461Ha szent vagy és életedben ártatlana a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0466Ha Úr velünk nem lett volnaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0513Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettéla a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0517Hamis száját istentelen rám táttaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0531Hegyen szép városát raktaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0001A beteg népeknek tanúságot adaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0542Hívek, az Istent velem dicsérjéteka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0545Hogy édes hazánkból fogságra jutánka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0024A mi kemény rabságunkbana a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0027A nagy bölcs teremtést aki meggondoljaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0548Hogy halálos ágyából felkelea a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0558Idegen pusztából, Uram, hozzád síroka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0032A pártosok ellen Dávid így imádkozéka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0034A pokol nép elsokasult földünkbena a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0575Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltoka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0586Innét Istenről bizonyt minden higgyena a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0587Irgalmasan tekintsd, Uram, népedeta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0594Isten akit választ, vagy ország teszena a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0595Isten, az Úr, az én uramnak mondáa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0064Akara rejtezni, de nem bújhatéka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0069Aki éltig a törvényt tartjaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
(Stoll 105/2), p. 205.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (Stoll 33), p. 235.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
RPHA-0073Aki nyavalyájában nem talál oltalmata a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0619Izrael hogy Egyiptusból indulaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0097Ammon országra Dávid hadát küldéa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0638Jer, dicsérjük a nagy Istenta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0116Az a boldog ember, aki Istent félia a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0138Az Istenhez a jámbor bízhatika a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0169Bátyáim közt kisebb valéka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0170Becsületes sok jó, Uram, csak tetőleda a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0708Júda nemzetben hagyá nagy híréta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0718Kegyelmes Úr, adok nagy hálát nekeda a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0742Ki boldog, aki Úrtól féla a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0891Mennyei szent személyeka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
(Stoll 105/2), p. 244.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
(Stoll 167/1), p. 292.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
Jancsó-kódex, 1615-1618 (Stoll 31), f. 104r.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (Stoll 39), f. 239v.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
RPHA-0927Mikor Absolon atyjára támadaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0931Mikor Dávid leginkább nyomorganaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0313Egész Izraelt Dávid felgyűjtéa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0314Egészségben, békességben megnővea a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0320Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijedea a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1007Mondjatok új nótáta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1064Nekem volt eddig nagy sok ellenségema a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0429Gazdagok, meghalljátok, és szegényeka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1157Ország népe így örülea a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1178Pohárbaráti királynak mondjáka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1232Sion hegyét hogy választáa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1253Sok hatalmas lator most azt tudjaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0518Hamisak méltatlan, Uram, reám kelteka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0523Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadata a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1256Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsza a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0535Hevült lelkem, szívem búsulta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0544Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1312Szent Dávid Saultól nem maradhataa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0569Ijedt vitéz, Dávid, Keilában szorulaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0599Isten népe és Dávid azt látáa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0600Isten oltalmunk, erős kővárunka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0606Istenem, tudod minden dolgomata a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1353Táborával Saul körülfogaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0613Istent, hívek, szentek, no, dicsérjéteka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0620Izrael országát Salamon intéa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1392Udvarfia szent Dávidra panaszlaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0625Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudjaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0627Jámbor vala, de sok háborút látaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0628Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futnaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0646Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késséla a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1420Úr szolgái, Istent velem dicsérjéteka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
(Stoll 105/2), p. 197.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
RPHA-1423Urak, fejedelmek, jól meggondoljátoka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1432Uram, szívem szerint tégedet dicsérleka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0688Jóllehet az istentelen mutatjaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0689Jóllehet gyakorta hívek nyomorognaka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1467Várnék erőt mindenünnéta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1477Velem jól tett Istent szívemből szeretema a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0723Kegyes teremtőmnek amikor könyörgéka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0725Kelj fel, Uram, kelj fel, mutasd színedeta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1483Vidulok és örvendeka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-2001Sírva messze szép hazánkból, hogy rabságra menénka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0767Kivel Isten vagyon, bátorsága leheta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-2004Atyjára mikoron Absolon támadaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0827Látja világ dolgát Isten és forgatjaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0877Mely hatalmas a mi Urunk, az Istena a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
(Stoll 105/2), p. 9.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
RPHA-0964Minden szerencsén, Uram, kész én lelkema a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1049Ne bánd, se bosszuljad, istenes szent embera a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1054Ne hagyj vesznem, Uram, mert elmerültema a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1081Nincs, Uram, senki, csak te vagy reményema a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1094Nyomorult fejemtől fogadd kérésemeta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1365Tehozzád kiáltok, Uram, ne hagyj vesznema a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1383Ti, szent népek, így esedezzeteka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1414Új urat adtál, Uram, a szent népneka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1471Védd fejemet, Uram, mert majd elvesztneka a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1476Velem dicsérjétek, ti szentek, az Istenta a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-2002Ő székét az Úr Sionba tette, oda ládáját szállítáa a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-2020Ádámtól fogva a patriarcháka a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1585 körüla a a a
RPHA-2015Puszta mezőkben a szent nép hogy járaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1585 körüla a a a
RPHA-2016Úr a fáraóról nagy nevet hagyaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1585 körüla a a a
RPHA-2017Viadalban ha nyertea a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1585 körüla a a a
RPHA-1181Pokol legyen-e több vagy jó életünkbena a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1586
A kolofonban: nagy döghalálkor ... Ezerötszáznyolcvanhat esztendőben
a a a a
RPHA-0047A szeretet erejét minden tudjaa a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Figuli Nikoleo
1584
A kolofonban: Imre herceg emlékezeti napján, ... Nyolcvannégyben az ezerötszáz után
a a a a
RPHA-1076Nem régen lett dolgot, egyet mondanéka a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Fig[ulus] Nikoleos
1576
A kolofonban: Szent György napján ... Ezerötszázhetvenhat esztendőben
a a a a
RPHA-1158Ország-világ járni sokan kívánkoznaka a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1586
A kolofonban: Ezerötszáznyolcvanhatban
a a a a
RPHA-0323Egy szent fejedelem eszes asszonyróla a a aBogáti Fazakas Miklós?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1577
A kolofonban: Ezerötszázhetvenhétben ... szinte az Szent György napban
a a a a
RPHA-0852Majdan nektek mondok jeles nagy csudáta a a aBornemisza Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bornemizza Nicolavm
A kolofonban: Aki ez éneket szörzé versekben, Nevét el-beírá versek fejében
1568
A kolofonban: Az ezerötszázban és hatvannyolcban
a a a a
RPHA-1324Szenteltessék, Uram, a te szent neveda a a aBornemisza Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szvlok Anna
1565 körüla a a a
RPHA-0912Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek uraa a a aBornemisza Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-2053Én császár nem lennéka a a aBornemisza Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1578 vagy azelőtta a a a
RPHA-0937Mikor Isten e világot teremtéa a a aBornemisza Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0500Hallgashatsza, ember, ez igéketa a a aBornemisza Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1273Sok szép históriát immáron írtaka a a aCegei Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Ez históriát ki szerzé versekben, Deákból fordítá magyar énekben, Egy ifjú scholai mesterségében, Ezeket éneklé egy jó kedvében
1587
A kolofonban: Az ezerötszázban és nyolcvanhétben, Nyárban, az hév Szent Jakabnak havában
a a a a
RPHA-1413Új dolgot beszélek, kérlek, meghalljátoka a a aCsáktornyai Mátyás
A vers anagrammatikusan szignált, vagyis a szerző neve nem olvasható a vers felett, de nevének anagrammája igen.
1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-0230Csodálom gondolkodván világ állapotjáta a a aCsanádi Demeter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Chanadi Demeter
A kolofonban: Nevét megjelentette verseknek fejében
1571
A kolofonban: Az jó ezerötszázban és az hetvenegyben
a a a a
RPHA-0370Emlékezzünk a mi életünkbena a a aCsanádi Imre?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0376Emlékezzünk régiekrőla a a aCsáti Demeter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Csáti Demeter
1526 körül
A kolofonban: Mikort nagy bú vala Magyarországban
a a a a
RPHA-1260Sok királyoknak haláluk utána a a aCsikei István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Ciikei Stephanvs
1542
A kolofonban: Ezerötszázban, negyvenkettőben
a a a a
RPHA-0288Dorgálásodnak súlysága, haragodnak búsulásaa a a aDebreceni
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Debrecinvs
1596
A kolofonban: Ezerötszáz októberben, 96 esztendőben, Szent Gál napján
a a a a
RPHA-0226Csendes szívvel gyakorta gondolkodoma a a aDebreceni Szőr Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: aki szerzé ezt be versekbe, Debreceni Gáspár bízik Istenben
1598
A kolofonban: Az ezerötszáz és kilencvennyolcban
a a a a
RPHA-0802Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazsága a a aDebreceni Szőr Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Seor Caspar
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0290Drága dolgot mondok, kérlek, hallgassátoka a a aDecsi Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Deczi Mihali deaktvl
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0957Minden embernek illik ezt megtudnia a a aDévai Mátyás
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Devai Matthias
1545 vagy azelőtta a a a
RPHA-0539Históriát, hallom, igen mondattoka a a aDézsi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Tanúságul adá egy jó kedvében, Nevét ki megjedzé versnek fejében
1549
A kolofonban: Másfélezer negyvenkilencedikben
a a a a
RPHA-0432Gondom nagy volt az elkezdett dolgomraa a a aDézsi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Dasii Andrias
1550
A kolofonban: Ezerötszázötvenben
a a a a
RPHA-0423Földet, mennyet mely nap Isten helyhetea a a aDézsi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Desi Andreas
1550 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0059Adj üdvösséges kimúlásta a a aDézsi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Desi Andreas
1560 vagy azelőtta a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 161r[digitalizált]a a a aDézsi Andrása a a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 185.a a a aDézsi Andrása a a a
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 507.a a a aDézsi Andrása a a a
RPHA-0958Minden embert erre szívem szerint inteka a a aDézsi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Desii Andreas
A kolofonban: Ezeket énekbe az mely ember szerzé, Nevét versfejekben szépen kijelenté
1550
A kolofonban: Sziletéstől eddég esztendőt megveté, Másfélezerötven esztendőnek lelé
a a a a
RPHA-1041Nagy sok szent írásokat jelentettema a a aDézsi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Desii Andreas
A kolofonban: Tanúságul adá egy jó kedvében, Dézsi András csak rövid értelemben
1549
A kolofonban: Születet után ennye esztendőben, Másfélezer negyvenkilencedikben
a a a a
RPHA-0895Mennyi számtalan krónikát mondattoka a a aDézsi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Desij Andreas
A kolofonban: Dési András
1550 körüla a a a
RPHA-1062Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünka a a aDézsi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1550 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0012A hatalmas Isten, királyok királyaa a a aDobai András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Dobai Andreas
1540
A kolofonban: Ezerötszáz után negyven esztendőben
a a a a
RPHA-0848Magasztaljuk az Úristent már híveka a a aDobokai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1565
A kolofonban: Ezerötszázhatvanöt esztendőben ... Kisasszony napján
a a a a
RPHA-0373Emlékezzünk, én uraim, régen lett dologróla a a aDrávamelléki Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-3232Segélj, Uram, Szentlelkeddela a a aEcsedi Báthory István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1579-1603 közötta a a a
RPHA-3233Noé fát készít bárkánaka a a aEcsedi Báthory István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1579-1603 közötta a a a
RPHA-0196Boldog aki akarsz lenni életedbena a a aEcsedi Báthory István?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Bathori
A kolofonban: Írtam ez verseket keseredett szívvel
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0438Gyakor históriákat, tudom, hallotoka a a aEnyedi György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Eniedi Transilwanvs Georgivs
A kolofonban: Ezt éneklé társához szerelmében, ... Nevét versek fejében nem titkolja
1574
A kolofonban: Piros Pünkösd havának közepiben, Másfélezer hetvennégy esztendőben
a a a a
RPHA-0399Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméjea a a aEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1595 körüla a a a
RPHA-1407Üdvözülendő embernek penitenciát kell tartania a a aEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-1442Úristen, szent törvényedbőla a a aEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-4022Ó, emberi állat, vedd jól eszedbena a a aEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-3006Tudjad, ember, és jól eszedben vegyeda a a aEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-0938Mikor Krisztus Bethlehemben, születtetéka a a aErdélyi Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szentgrahjanz Matthevs
1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-1315Szent Istvánnak halálát jelentema a a aErdélyi Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szenth Gratianvs
1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-1316Szent Jánosnak megmondom nagy fogságáta a a aErdélyi Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szenth Gratianvs Mtthövss
A kolofonban: Tanúságul írja ezt be könyvében, Erdéli Máté deák jó kedvében, Bánffi László fiának hívségében
1560
A kolofonban: Ezerötszázhatvan jó esztendőben
a a a a
RPHA-1284Sokat Szentírásból eddig emlékeztünka a a aFekete Imre
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Fekete Imre deák
1546
A kolofonban: Ezerötszáznegyven és most hatban
a a a a
RPHA-0276Dicsérjük és imádjuk szüntelena a a aFrankovics Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Doctor Gergel
1585 vagy azelőtta a a a
RPHA-1350Szükség mostan fejenként hálát adnunka a a aG S György?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1580
A kolofonban: Ezerötszáz és az felett nyolcvanban
a a a a
RPHA-0053A tündérországról bőséggel olvastama a a aGergei Albert?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Gergei Albertvs
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0303E vég pusztaságról megemlékeznéteka a a aGeszti László
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Ezti
A kolofonban: Geszti László diák
1525
A kolofonban: Ezerötszázhuszonöt esztendőben
a a a a
RPHA-0101Árpád vala fő a kapitányságbana a a aGörcsöni Ambrus
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatvs de Gercien Ambrosivs
1568 vagy azelőtta a a a
RPHA-1014Mostan emlékezem régi dolgokróla a a aGosárvári Mátyás
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Gosarvari, tricesimator Huniadiensis Mathias
1575-1579 közötta a a a
RPHA-0447Gyászba öltözék szegény Magyarországa a a aGyarmati Imre
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Girmatii Imre
1596
A kolofonban: kilencvenhatban
a a a a
RPHA-1213Segélj meg minket, mindeneknek Atyjaa a a aGyulai István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Gyvlai Stephanvs
1553 körüla a a a
RPHA-1169Panaszát, Úristen, mi szegény hazánknaka a a aHegyi Pál
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Högyi Pavlvs
1590 vagy azutána a a a
RPHA-0521Három dolog kínoz engemeta a a aHeltai Gáspár
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1553 vagy azelőtta a a a
RPHA-1294Szabadítóm nekem az Istena a a aHomonnai Drugeth István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Drvgiet de Hömonna Stefanvs
1581
A kolofonban: Ezerötszáznyolcvanegyben
a a a a
RPHA-0774Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkéneka a a aHuszár Gál
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0657Jer, örvendezzünk az Úristenneka a a aHuszár Gál
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-3002Oly búval, bánattal az Aeneas királya a a aHuszti Péter
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1580 vagy azelőtta a a a
RPHA-0581Immár halljuk több dolgait Mátyásnaka a a aIlosvai Selymes Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Megtalálá Bonfinius könyvében, Kinek neve vagyon írván versfőben
1575
A kolofonban: Ezerötszázhetvenöt esztendőben
a a a a
RPHA-1287Sokat szóltam immár nektek Szentírásbóla a a aIlosvai Selymes Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Iloosvanvs Sericeevs Petrvs
A kolofonban: Nem csuda ha vétek vagyon az írásban, Sok reszelő, fúró kárt tett nékem írásban ... Ilosvai Péter deák bánatjában, Evvel vigasztalván szívét szomorúságban
1564
A kolofonban: Ezerötszáz és az hatvannégy esztendőben, Hideglelő Kisasszonnak havában
a a a a
RPHA-0221Csak rövideden most szóljunk a szent keresztségrőla a a aIlosvai Selymes Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Ilosvanvs Petrus
1568
A kolofonban: Másfélezer hatvannyolcban-Másfélezer hetvennyolcban
a a a a
RPHA-1288Sokszor szóltunk a régi nagy időkrőla a a aIlosvai Selymes Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Ilosvanvs Petrvs
A kolofonban: Ez éneket rendelé be versekbe, Kinek neve írván vagyon versfőben
1570
A kolofonban: Másfélezer felött írnak hetvenben
a a a a
RPHA-1013Mostan emlékezem az elmúlt időkrőla a a aIlosvai Selymes Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Jlostanvos Pesrva
A kolofonban: Az ki ez dolgokat szerzé be versekbe, Az régi dolgokról lőn emlékezetben, Neve versszerzőnek vagyon versfejekben
1574
A kolofonban: Az ezerötszázban, hetvennégy esztendőben
a a a a
RPHA-0590Irgalmazz, Úristen, immáron énnekema a a aIstván deák
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0633Járulok elődben, szerelmes Jézusoma a a aIstván deák
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0318Egy krónikát mondok, urak, hallgassátoka a a aIstvánfi Pál
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Istvánfi Pál
1539
A kolofonban: Ezerötszázharminckilenc esztendőben
a a a a
RPHA-1189Régen vala a neves Perzsiábana a a aKákonyi Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Ez éneket szerzé veszteg ültében, Az Kákonyi Péter
1544
A kolofonban: Ezerötszáznegyvennégy esztendőben, Csütörtöken, az farsangnak végében
a a a a
RPHA-0525Hatalmas urakról nektek emlékezema a a aKákonyi Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Kakoni Per Petrvm
A kolofonban: Az ki ezt szerzé az ű víg kedvében, Nevét megjelenté verseknek fejében
1549
A kolofonban: Az ezerötszázban és negyvenkilencben
a a a a
RPHA-1250Sok erős vitézek voltak e világbana a a aKákonyi Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Kakoni Per Petrvm
1556 vagy azelőtt
Az akrosztichonban: Mense Februario ... veneris
a a a a
RPHA-0681Magát bízta csak az Isten kezében (explicit)a a a aKákonyi Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Egy jámbor nem bízék vak szerencsében, Magát bízta csak az Isten kezében
1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-3210Keresztyének Ura, benned bizodalmama a a aKárolyi ?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Karol
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0140Az Istennek nagy jóvoltát beszélema a a aKatage Anna?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1582 vagy azelőtta a a a
Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 297. [digitalizált]a a a aKatage Anna?a a a a
RPHA-0770Könyörgésem, Isten, fogadd kegyelmesena a a aKátai Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Katai Ferenc
1585
A kolofonban: másfélezer nyolcvanötben
a a a a
RPHA-0847Magas mennyben lakó Istena a a aKátai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Katei Mmikheel
1596 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0944Mikoron Dávid nagy búsultábana a a aKecskeméti Vég Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Veg Kecskemeti Michael
1561
1567 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum.
a a a a
RPHA-0076Akik mostan nagy szeretetben laknia a a aKeresdi Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: ha valaki keresi, nem leli versekben... deák
1590
A kolofonban: Szent Mihály amely nap esik emlékezetben, Másfélezerben és jó kilencven számban, ... szintín szüret közepin
a a a a
RPHA-0981Mindenkor tebenned bíztam, Uram Istena a a aKeresztúri Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: D Kheresztvr Michael
1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0495Hallgasd meg, keresztyén, ezt a históriáta a a aKörmendi Fráter Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Szegény Fráter Gáspár
1560
A kolofonban: Ezör esztendőben ötszáz és hatvanban
a a a a
RPHA-1494Zarándokságimnak te vagy kalauzaa a a aKörmendi Lukács
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Köermendi Lvcas
A kolofonban: egy ifjú magában
1599
A kolofonban: Az ezerötszázban, kilencvenkilencben
a a a a
RPHA-0056Abigail asszony históriájáta a a aKüküllei Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1560
A kolofonban: Ezerötszáz és hatvan esztendőben
a a a a
RPHA-0838Legyen Istenemnek, édes Megváltómnak nagy hálaadásáraa a a aLenartich János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Lenartich Ianos
A kolofonban: Az ki ezt rendelé, nevét megjelenté az verseknek fejében
1586
A kolofonban: Az ezerötszázban és az nyolcvanhatban
a a a a
RPHA-0864Meghalljátok fejenként, kik itt vagytoka a a aMádai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: de Madha Mikhael
1551 vagy azelőtta a a a
RPHA-1115Ó, Jézus Krisztus, Istennek szent Fiaa a a aMagyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 közötta a a a
RPHA-0284Ki Szentlelkét nekünk adta, tagjainak (explicit)a a a aMajssai Benedek
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-1481Vétkezék az első ember Isten ellena a a aMajssai Benedek
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-1021Mostan vettem, Uram, én ezt eszembea a a aMassay Ágnes?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Massaii Agnes
1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0029A nagy Úristenért minden embereket mostan én erre kéreka a a aMelius Juhász Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Horhii Melivz Peter
A kolofonban: Horhi Ihaz Peter
1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-1290Sokszor kellene erről emlékeznünka a a aMelius Juhász Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Somogi Peter mestar
1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-0091Állapotomat jelentema a a aMoldovai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Moldovai Mihali deak
1587 vagy azutána a a a
RPHA-0205Boldog ember, kinek ő házábana a a aMoldovai Mihály?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Az ki szerzé vagyon fázódásban, ... Sápolódván az átkozott házban, ... Az szerzőjét könnyen megtalálod, Vak szemeddel őtet megláthatod, Ha keresed, nálad legyen botod
1587
A kolofonban: Ezerötszáz és az nyolcvanhétben, ... Decembernek legelső hetiben
a a a a
RPHA-0889Mennyei felségnek Ura és Istenea a a aMóric Lőrinc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Moric Lorinc
A kolofonban: Nevét nem titkolja verseknek fejében
1583
A kolofonban: ezerötszáz és nyolcvanháromban
a a a a
RPHA-0866Megírom a nagy Tóbiásnak életéta a a aMunkácsi János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Mvnkacsi Ianos
A kolofonban: Az ki ez éneket most újonnan írta, Nevét és idejét versfőkben számlálja
1600
Az akrosztichonban: Ezer io esztendeeöben es hatszazban
a a a a
RPHA-0134Az Isten nevét először említsüka a a aMurad Balázs
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1580 körüla a a a
RPHA-0707Józsefnek megmondom az ő krónikájáta a a aNagybáncsai Mátyás
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Magát vigasztalván háborúságában, Nagy Bányai Mátyás szerzé beteg ágyában%Nagy Bankai Mátyás%Nagy Banczai Matthias
1556
A kolofonban: Ezerötszázötvenhat esztendő-számban, Böjtben, az beteges március havában
a a a a
RPHA-0915Mi, keresztyének, megemlékezzünka a a aNagybáncsai Mátyás
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Banczaie Matias
1540 körül
A kolofonban: Az ezerötszáznegyven esztendők, Születet után kik nevezendők
a a a a
RPHA-0936Mikor Isten Ádámot kiűzetéa a a aNagyfalvi György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Nagyfalvi György deák szörzé énekben, Az Istennek bízik ígéretiben, Elvégezé eztet egy jó kedvében
1557
A kolofonban: Kisasszony estin szörzék ezt versekben, Ezörötszázötvenhét esztendőben
a a a a
RPHA-0308Ébredjél fel, világ, bűneidbőla a a aNemes Imre?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Em Nemes
1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0154Az Úristent magasztaloma a a aNémeti Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Nemeti Ferenc
1565 vagy azelőtta a a a
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 46v.a a a a a a n y o l c s z o r h ét s z e r n y o l c s z o r e g y s z e r öt s z ör n y o l c s z o rNémeti Ferenca a a a a a n y o l c s z o r h ét s z e r n y o l c s z o r e g y s z e r öt s z ör n y o l c s z o r
RPHA-1032Nagy hálákat adok az én Uramnaka a a aPalatics György
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1579 vagy azelőtta a a a
RPHA-1425Uram, benned még az én reménységema a a aPalatics György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Palatich Györgi
A kolofonban: Palaski György%Az, ki szerzé, igen bízik Istenben, Hogy nem hagyá soká az büntetésben
1570
A kolofonban: Ezerötszáz és hetven esztendőben
a a a a
RPHA-0612Istennek szent Lelke illette szívemeta a a aPaniti János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Paniti Iohannes
A kolofonban: Az, ki ezt szerzette vala víg kedviben, Nevét megtalálod renddel az versekben
1554
A kolofonban: ezerötszáz és ötvennégyben, szent Jakab havának legelső hetiben
a a a a
RPHA-0836Légy most segítség, szent Miklós, minekünka a a aPéchy Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Péchi Ferenc szerzette vala, Kazári plébános hogy mikoron volna
1529
A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írna
a a a a
RPHA-0359Emlékeztek sokan már a házasságróla a a aPécsi János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Pechj A Joanne
A kolofonban: Megtalálod nevét a versek fejében
1580 vagy azelőtta a a a
RPHA-0271Dicsérjétek az Urat, mennyeieka a a aPécsi Lukács
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1591 vagy azelőtta a a a
RPHA-0430Gondja között egy fő gondja emberneka a a aPesti György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Pesti Georgnus Literatos
A kolofonban: Halál ábrázatja forgott eszében, Az ki ezeket rendelé versekben
1560
A kolofonban: Ezerötszáz és hatvan esztendőben, Böjtmás hónak az tizedik napjában
a a a a
RPHA-1200Régtől fogván támaszkodtam Uramraa a a aRákóczi Zsigmond
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Rakotse Sidmond
1587
A kolofonban: Úrnak Mennybemenésének utána, Ezerötszáznyolcvanhétben fordula, Áldozócsütörtökön
a a a a
RPHA-0322Egy régi dologról szép krónikát mondoka a a aRáskai Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Ráskai Gáspár
1552
A kolofonban: Ezerötszázötven és két esztendőben
a a a a
RPHA-0954Minden dolgok között láthatsz viszálytatásta a a aRimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593a a a a
RPHA-1071Nem lehet szebb dolog a kereszténységnéla a a aRimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1084Nincsen segítségem kívüled, Istenema a a aRimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-3515Szűz Mária lakozván Názáretbena a a aRimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0892Mennyekben lakozó, imádandó felséga a a aRimay János
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-3514Istenasszonyokkal égben az Isteneka a a aRimay János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1595-1596 közötta a a a
RPHA-3200Bálint nevezetben, ki voltál Balassaa a a aRimay János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1596-1600 közötta a a a
RPHA-0014A jó hitű ember szelíd e világona a a aRimay János?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0621Izraelnek megnyomorodott nemzetségea a a aS M
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-1272Sok szép hadak majd indulnaka a a aSárközi Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Sarkeöszi Matte
A kolofonban: Szerzé ezt egy jó kedvében
1597
A kolofonban: Ezerötszázkilencvenhétben
a a a a
RPHA-0840Legyünk készek, keresztyének, lelkünkbena a a aSarlóközi Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1552
A kolofonban: Másfélezörötvenkét esztendőben, Nagykarácson estin
a a a a
RPHA-0512Halljátok meg, mostan régi dolgot mondoka a a aSemptei Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: egy ifjú
1570
A kolofonban: Az ezerötszázban és hetven esztendőben, Kisasszony havának legelső hetiben
a a a a
RPHA-1344Szükség keresztyénnek, mindennek éltébena a a aSiderius János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Siderivs
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0676Jézus Krisztus, Úristennek Fiaa a a aSiderius János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Sjderivs Ioannes
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0900Mennynek s Földnek kegyes Istenea a a aSiklósi Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Svcliosi Michael
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1228Siess énhozzám, Istenema a a aSilvai Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Silvai Peter deak es hedeges
1591
A kolofonban: Ezerötszáznak felette, Hogy írnának kilencvenegyben, Szerze Karácson hetiben
a a a a
RPHA-0239Dávid Doeg gonoszságát hogy látáa a a aSkarica Máté
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1591 vagy azelőtta a a a
RPHA-0549Hogy Jeruzsálemnek drága templomáta a a aSkarica Máté
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1591 vagy azelőtta a a a
RPHA-0754Kik Kevibe akartok bemennia a a aSkarica Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Scaricevs Aathe
1581
A kolofonban: Ezerötszáznyolcvanegy esztendő. Rút, kietlen, zűrzavar napokban, Mindezeket írák böjtmás hóban, Mikor hétszer lőn jég az Dunában, Befagyásban és elindulásban
a a a a
RPHA-1209Saulnak a Dávidhoz jó szerelmea a a aSkarica Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Skaricevs Mattheie
1591 vagy azelőtta a a a
RPHA-0291Drága dolog az Úristent dicsérnia a a aSkarica Máté?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-1342Szükség erről nekünk gyakran emlékeznünka a a aSzabó Pál
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szszabo Pal
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-3231Teli tengernek ... dagadásaa a a aSzacsvay Mihály
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1600 körüla a a a
RPHA-3234Szívbeli kérésemnek (explicit)a a a aSzacsvay Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1600 körüla a a a
RPHA-1246Sok dolgokat írtak a krónikákbóla a a aSzakmári Fabricius István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Fabricics Szakmarinvs Stephanvs
A kolofonban: Nevét az versfőkbe behelyheztette
1577
A kolofonban: Ezerötszázban és az hetvenhétben
a a a a
RPHA-3520Ali pasa dolgát mondom, halljátoka a a aSzattay Kristóf?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Ez énnekem hatodik históriám
1587-1600 közötta a a a
RPHA-0560Ifjak, hallgassátok, ím, egy dolgot mondoka a a aSzebeni Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1578 vagy azutána a a a
RPHA-0574Ím, egy szép históriát mostan mondoka a a aSzegedi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Ezt ki szörzé, gondolkodék magában, Bánkódik, mert nincsen pénz tassolyában, Vagyon azért ő is nagy gondolatban, Nem tud melyfelé váltani útában. Gyönyörűséges napját mert megvárja, Ura tisztességén magát mutatja, De azután magában azt forgatja, Többé immár ő ez földet nem lakja. Soha többé Telegden ő nem lakik, Kurta Koppán halában ő sem eszik, Ha pénzzel, szép szóval őt nem enyhítik, Mert erszénye naponként üresedik
1553
A kolofonban: Ezerötszáz és az ötvenháromban
a a a a
RPHA-0945Mikoron Dávid Saul előtt futnaa a a aSzegedi Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Magoczi Gaspar
1564
A kolofonban: Ezerötszázhatvannégy esztendőben
a a a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 25.a a a aSzegedi Gergelya a a a
RPHA-1298Számkivetésre Dávid megyen valaa a a aSzegedi Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szegedi Lerinc
1564a a a a
RPHA-1345Szükség keresztyéneknek tudakoznia a a aSzegedi Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szegedinoes Gregorioese
1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0199Boldog az ilyen ember e világona a a aSzegedi Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0242Dávid prófétának imádkozásáróla a a aSzegedi Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1024Nagy bánatban Dávid mikoron valaa a a aSzegedi Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0202Boldog az ilyen ember ő lelkébena a a aSzegedi Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0697Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédbena a a aSzegedi Kis István
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0834Légy irgalmas, Úristen, minekünka a a aSzegedi Lajos?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0232Csodaszép példákról már bölcsek írtaka a a aSzegedi Veres Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Veres Caspar
1577
A kolofonban: Ezerötszázhetvenhét esztendőben
a a a a
RPHA-0662Jersze, emlékezzünk mostan mi nagy dolgokróla a a aSzékely Balázs
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Székel Balázs
1546
A kolofonban: Kiskarácson napján az Újesztendőben, Az ezerötszázban és az negyvenhatban
a a a a
RPHA-1297Száma nincsen, Uram, irgalmasságodnaka a a aSzemenyei Tót György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szemenjej Tot Gieörgy
1591
A kolofonban: Az ezörötszázban és kilencvenegyben, Az Pinkesd havának tizenkettöd napján
a a a a
RPHA-0994Mint Jákobnak fiai közt kisebbika a a aSzenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597a a a a
RPHA-0028A nagy urak udvarában a hit olyana a a aSzenci Molnár Albert
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1597a a a a
RPHA-1318Szent Jób írta könyvébena a a aSzendrői Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Az, ki szerzé ínekben, Vala nagy kór ágyában
1545 vagy azután
A kolofonban: Boldogasszon-nap táján
a a a a
RPHA-0580Imhol vagyok, édes Uram, Istenema a a aSzepetneki János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: A halálra való készületiben Szepetneki János az Krisztushoz mentében
1555
A kolofonban: Ezerötszázötvenöt esztendőben
a a a a
RPHA-1343Szükség ezt megírnom és meggondolnoma a a aSzerdahelyi Imreffy János?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Szerdaheli Mihali attia
A kolofonban: Kolozsvárban való hosszú létében, Egy gondolatjában szörzé versökben
1595
A kolofonban: Az ezörötszázban kilencvennégyben, Szent Mihály havának végső hetében
a a a a
RPHA-0277Dicsérjük mindenkor a mi Istenünketa a a aSzerémi Illés
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Sereni Illyés szerze ezt versekben
1580
A kolofonban: Ezerötszáz és az nyolcvan esztendőben
a a a a
RPHA-0822Laknak vala régente Egyiptombana a a aSzeremlyéni Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: de Szeremlen Mikhael
A kolofonban: Szeremlyéni Mihál pap bánatjában
1544
A kolofonban: Tizenötszáznegyvennégy esztendőben
a a a a
RPHA-1224Seregeknek Ura és erős Istenea a a aSziráki Balázs
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Siraki Balas diake
A kolofonban: Több dolgai között szerzette versekben, Kinek nevét leljük versöknek fejében
1550
A kolofonban: Ezerötszáz és ötven jó esztendőben, Az böjtelő hónak második hetiben
a a a a
RPHA-1280Sokan kívánnak fejedelemségeta a a aSzkhárosi Horvát András
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1545
A kolofonban: Ezerötszázban és az negyvenötben
a a a a
RPHA-1204Rettenetes e világnak mostan minden dolgaa a a aSzkhárosi Horvát András
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1547
A kolofonban: Ezerötszáznegyvenhétben
a a a a
RPHA-0948Mind e világnak, ím, esze veszetta a a aSzkhárosi Horvát András
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1549
A kolofonban: újesztendőben, Ezerötszázban negyvenkilencben
a a a a
RPHA-1230Siess, keresztyénség, gondolj jól ügyedrőla a a aSzkhárosi Horvát András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Skharosi
1544
A kolofonban: Ezerötszázban és ím az negyvennégyben
a a a a
RPHA-1219Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent seregea a a aSzkhárosi Horvát András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Skharosinvs
1549 vagy azelőtta a a a
RPHA-0021A magyarok hadairól értettema a a aSzőlősi István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Szölössi
1595-1635 között
A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenötben volt,... Azután néhány üdővel Szőlősi, Magyarok kedvéért megfordítani, Akart nemzetének is kedveskedni, Ezerhatszázharmincöt esztendőben, Bocsáttatott ki...
a a a a
RPHA-0478Hálaadásunkban rólad emlékezünka a a aSztárai Mihály
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1259Sok jótéteményen nagyon csodálkozvána a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1248Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannaka a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs
1575 vagy azelőtta a a a
RPHA-1283Sokan vannak most olyatén embereka a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs
1575 vagy azelőtta a a a
RPHA-1015Mostan emlékezzünk a keresztyénekrőla a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Michael
A kolofonban: Az Sztárai Mihály ezt szerzé versekben, Tar papokkal való nagy itkezetiben, És Istenben való jó reménségében
1549
A kolofonban: Ezer után ötszáz és negyvenkilencben
a a a a
RPHA-0869Megnyomorult szegény keresztyén embera a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Michael
1574 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0863Meghallgassad az én imádságomata a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Michael
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0983Mindenkoron áldom az én Uramata a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Michael
1574 vagy azelőtta a a a
(RMNy 353/2, RMK I 332), f. 46v[digitalizált]a a a aSztárai Mihálya a a a
RPHA-0894Mennyi sokat szól az Isten emberneka a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Michael
1575 vagy azelőtta a a a
RPHA-0878Mely igen jó az Úristent dicsérnia a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Michael
1575 vagy azelőtta a a a
RPHA-1295Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Istena a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Sztarai Mihal
1574 vagy azelőtta a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 85v[digitalizált]a a a aSztárai Mihálya a a a
RPHA-1309Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részébena a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Sztarai Mihal
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1017Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristena a a aSztárai Mihály?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0932Mikor Dávid vala keserűségbena a a aSztárai Mihály?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1575 vagy azelőtta a a a
RPHA-1034Nagy jeles dolgokat a régi prófétáka a a aSztárai Miklós
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Nicolavs
1576
A kolofonban: Másfélezerhetven és hat esztendőben
a a a a
RPHA-0442Gyakran halljuk a mennyei felségneka a a aTardi György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tardi Georgivs
1588
A kolofonban: Ezerötszáznyolcvannyolc esztendőben, Karácsony havának első hetében
a a a a
RPHA-0830Látod, mely rövid, mulandó e világa a a aTasnádi Péter
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1587 vagy azelőtta a a a
RPHA-0194Bölcsnek ő mondási nekünk azt jelentika a a aTatár Benedek?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Thaarare Benedictvs
A kolofonban: Az ki ezt szerzette, versben nevét tötte
1541
A kolofonban: Szent Mihály havának legelső hetiben, Ezerötszáznegyven és egy esztendőben
a a a a
RPHA-0683Jó Magyarországnak elmúlta napjáróla a a aTemesvári István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Temesvári István deák az ő neve, ... scholamesterségben
1569
A kolofonban: Ezerötszázhatvankilenc esztendőben
a a a a
RPHA-0819Krónikát immáron sokat hallottatoka a a aTemesvári János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: A Ioanne Literato Themesvarino
A kolofonban: Temesvári János deák
1571
A kolofonban: Ezerötszázhetven és egy esztendőben
a a a a
RPHA-1360Tebenned bízom, én Istenema a a aTesini
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tesiini Sz
1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1388Tudjuk azt, hogy fejenként meg kell halnunka a a aThomas Albensis [Fehérvári Tamás]
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Albensis Thomas
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1261Sok királyról, császárról emlékeztema a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Egy úrfiú császártul megjöttében, Nagy bizonnyal beszélé egy kedvében, Tinódi Sebestyén deák könyvébe, Ő beírá
1546
A kolofonban: negyvenhat esztendőben
a a a a
RPHA-1266Sok rendbéli nép vagyon e világbana a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Ezt ki szörzé, most vajuszik Kassában, Nevét megtalálják vers folyásában, Ő beírá ezör hatodfélszázban, Bánkódik, hogy kevés pínz ű tarslyában
1550
A kolofonban: ezör hatodfélszázban
a a a a
RPHA-1333Szeretetből ajánlom szolgálatomata a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Mert versszörzésben Sebők deáknak, Nem úr hírével bödös bort adának, ... Táplálják jó borral Sebők deákot
1553a a a a
RPHA-1292Summáját írom Eger váránaka a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Nagy históriát az ki szörzötte, Ez summáját es azon jegyzötte, Nevét versfőben megjelöntötte
1553
A kolofonban: Ezörhatodfélszázháromban
a a a a
RPHA-1286Sokat szóltam én a régi dolgokróla a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Sebestyén deák ..., Az végekről gondolkodik magába, ... Hideg télben fú körmében házába
1548
A kolofonban: ezörötszáz és negyvennyolcban, Hideg télben
a a a a
RPHA-0511Halljátok már Ali basa bölcsességéta a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Tinódi Sebestyén
1554a a a a
RPHA-1244Sok csodák közül halljatok egy csodáta a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: doe Tinod Sebastianvs
A kolofonban: Tinódi Sebestyén
1552
A kolofonban: Nagybódogasszon napján ..., Ezörötszázban és ötvenkettőben
a a a a
RPHA-0844Leszen beszédem itten ez országróla a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Lantos Sebestiiien doeeeeak
A kolofonban: Sebestyén deák versszörzésben
1549
A kolofonban: Szörzé 1. 5. és az 4. 9.
a a a a
RPHA-1237Siralom adaték sok rendbéli népneka a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Liitoertvs de Tinod Sebastianvs
A kolofonban: ki szörzé, vala nagy fektében, Vitéz urán való nagy kesergésében
1541
A kolofonban: Ezörötszáznegyven és egy esztendőben, Budáról császárnak el-alámentében
a a a a
RPHA-1245Sok csodák voltanak jó Magyarországbana a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatvs de Tinod Sebastianvs
A kolofonban: Tinódi Sebestyén
1553
A kolofonban: Két karácson közben írta, ötvenháromban
a a a a
RPHA-1239Sírva veszékel most szegény Magyarországa a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatvs de Tinodh Sebastianvs
A kolofonban: ki szörzé ..., Nevét jelöntötte versnek kezdésében, Ez urakról való megemléköztében
1542
A kolofonban: Ezörötszáznegyven és két esztendőben, ... Szent György innepében
a a a a
RPHA-1223Seregek közt kik vagytok hadnagyoka a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatvs Sebastianvs
A kolofonban: Ezt ki szörzé, gondolá Kassában, Pártos urak vannak jó szándékban
1550a a a a
RPHA-1243Sok bölcsek írtanak a meglett dolgokróla a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Literatws de Thinod Sebastianws
1556 vagy azelőtta a a a
RPHA-1229Siess, keresztyén, lelki jót hallania a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tiinod Lvtinista Sebastianvs Literatvs de
A kolofonban: Tinódi Sebestyén
1549
A kolofonban: Ezörötszázban és negyvenkilencben, ... Böjtben, nagyhétben
a a a a
RPHA-1334Szertelen veszedelem, lám, gyakran érkezika a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs de
A kolofonban: Magát jelentötte versnek kezdésében Az, ki szerzé, vagyon oly mint fél kedvében, ... Seböstyén
1552
A kolofonban: nagyböjt közepiben ... ezörötszázötvenkét esztendőben
a a a a
RPHA-1210Saxonia vala Németországbana a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs Literatvs de
A kolofonban: Az ki szörzé, megtalálják versfőben, Magyarok vitézségén örültében
1550
A kolofonban: Ezörhatodfélszáz jó esztendőben, ... böjtnek nagy hetében
a a a a
RPHA-1285Sokat szólhatok a meglett dolgokróla a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs Literatvs de
A kolofonban: Tinódi Sebestyén deák
1540 körüla a a a
RPHA-0395Ez elmúlt gonosz időket beszélema a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinodi Sebestien
A kolofonban: Tinódinak hívják mind ez országban
1553
A kolofonban: Ezörötszáz íránk ötvenháromban
a a a a
RPHA-1381Ti, magyarok, már Istent imádjátoka a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinodi Sebestiien deak
A kolofonban: Ezt ki szörzé nagy betegös voltában, ... Tinódinak hívják mind ez országban, Egör jó szerencséjén víg voltában, Vígan iszik szikszai jó borában, Mert ha terek csúsz vala Egörvárban, Víztől nád teröm vala ő orrában
1553
A kolofonban: Ezörötszáz és az ötvenháromban
a a a a
RPHA-1355Támaszta az Isten a keresztyén néprea a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinodii Lantos Sebestien deiak
A kolofonban: Tinódi Sebestyén deák ..., szörzé búdosásban
1544
A kolofonban: Negyvennégy esztendő el-beforgásában, Nagykarácson előtt
a a a a
RPHA-1382Ti, szegény magyarok, nagy öröm tinekteka a a aTinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tinodii Soebesthien deiak
A kolofonban: Ki ezt szörzé, vagyon jó akaratjában, Nevét jelöntötte versnek kezdésében, Verbőczi Imrőhöz való szerelmében
1543
A kolofonban: negyvenhárom esztendőben
a a a a
RPHA-0132Erdélyben való gondolkodásában (explicit)a a a aTinódi Sebestyén?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1553
A kolofonban: Az ezerötszáz és ötvenháromban
a a a a
RPHA-1390Tudni hagyta nyilván írásában Szent Pála a a aTivisunus Tamás?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tiviisnvt Thoomas
1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0508Hallgassátok Szigetnek megszállásáta a a aTőke Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Tőke Ferenc
1556
A kolofonban: Ezerötszázötvenhat esztendőben
a a a a
RPHA-1302Szegény keresztyénség, kezdel megvakulnia a a aTőke Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Tőke Ferenc szerze ... Visszavonó néppel való vesződésben
1553
A kolofonban: Ezerötszáz után az ötvenháromban
a a a a
RPHA-1385Tiszteletes személyek, kik itt jelen vagytoka a a aTolnai Bálint
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tholnai Balint
A kolofonban: Ha kit én megbántottam az én énekömmel, Töltse rajtam bosszúját egy tele pint borral, Mert én már megfáradtam az énökmondással, Hadd áztassam torkomat, tőle adott borral
1589 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0315Egy istenfélő, nagy szent ember valaa a a aTolnai György
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Nagy Tolnai György
1541-1550 közötta a a a
RPHA-1427Uram Isten magasságbana a a aTordai Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Az, ki írá álmélkodván, Ő életét hányván-vetvén, És ő testét megtekintvén, Ő társátul messze lévén
1544
A kolofonban: Ezerötszáznegyvennégyben, Hideg ősznek kezdetiben, Szent Ferencnek innepében
a a a a
RPHA-0057Absolonnak mondom históriájáta a a aTorkos János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tthorkos A Iohanne
1561
A kolofonban: Ezörötszázhatvanegyben
a a a a
Torkos János: Historia az Absolonrol, Bártfa, 1582 körül (RMNy 502, RMK I 352) [digitalizált]a a a aTorkos Jánosa a a a
RPHA-1389Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunka a a aTseh
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tseh
1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0861Megértsétek, keresztyének, kiknek Krisztus vezéreteka a a aTuba Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Twbaa Michmel
1572 vagy azelőtta a a a
RPHA-0398Ezerhatszázötvenhétbena a a aÚjfalvi Imre
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1597 vagy azelőtta a a a
RPHA-1428Uram Isten, miért bocsátál reáma a a aÚjlaki Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Viilaki Peter
1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-0854Már eljött én utam, el kell már indulnoma a a aÚjváry Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Iivarie Mich
A kolofonban: Egy szomorú ifjú szerzi ezt bánatban, Nagy keserősígben, Szép szeretőitől távul bújdostában
1593
A kolofonban: Ezerötszáz után 93ban
a a a a
RPHA-1468Várom, Uram Isten, fejemre kedvedeta a a aÚz Bálint
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Vsz Balint
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1478Véletlen embernek utolsó órájaa a a aÚz Bálint
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Vsz Valentjnvs
A kolofonban: ki szerzé nagy betegségében, Megtalálod nevét verseknek fejében
1595
A kolofonban: Ezerötszáz után az kilencvenötben
a a a a
RPHA-0831Látom, hogy nagy sokan krónikákat írnaka a a aVajdakamarási Lőrinc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Vaidakamarasi Lavrencius
1591 vagy azelőtta a a a
RPHA-0832Látom, krónikákat, hogy nagy sokan írtaka a a aVajdakamarási Lőrinc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Waidacamarasi Lavrencivs
1580
A kolofonban: Ezerötszáz után nyolcvan esztendőben, Szent Mihály havának utolsó hetében
a a a a
RPHA-1270Sok szép dolgok vannak nekünk megírván, históriákban szépen befoglalvána a a aValkai András
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Az ki szerzette ezt magyar versekben, Nem jelenté meg nevét ezekben, Sem penig szerzette versfejekben
1567
A kolofonban: Ezerötszázban és hatvanhétben, Az hév hónak Szent Jakab ünnepében
a a a a
RPHA-0851Magyar nyelven írtam históriákata a a aValkai András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: de Valko Andreas
A kolofonban: Ezeket ki berendelé versekben, Vigasztalást vőn sok gondjai közben, Az kinek elajánlá az ő szűvében, Minden jókat kéván annak éltében. ... Elméje forogván nagy sok gondokban
1579
A kolofonban: Hetvenkilencben és ezerötszázban
a a a a
RPHA-0629Jámborok, kérlek, most meghalljátoka a a aValkai András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valkai Andreas
A kolofonban: Aki szörzé most ezeket versekben, Joviust olvasá veszteg ültében, ... Sok gond forga versszörző elméjében, Nemzetének sok jót kíván szűvében
1571
A kolofonban: Ezerötszáz és az jó hetvenegyben, Negyvennapi böjtnek első hetében
a a a a
RPHA-0144Az ötöd római Károly császárróla a a aValkai András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valko Andreas de
1571
A kolofonban: Másfélezerhetvenegy esztendőben, Mikor közelgetnénk a böjt kezebben
a a a a
RPHA-0225Csak tereád, Úristen, kell magunkat bíznunka a a aValkai Kelemen
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Valkai Clemens
1545
A kolofonban: Ezerötszáznegyvenötben
a a a a
RPHA-0099Angyaloknak nagyságos asszonyaa a a aVásárhelyi András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: de Sasarhel Andreas
1508
A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőben
a a a a
RPHA-1496Zúgódik, dúl-fúl magában e világa a a aZeleméri László
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Zelemeri Laszlh
1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1255Sok históriát, tudom, hallottatok már sokszora a a aZombori Antal
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Zombori Antonivs
A kolofonban: Egy ifjú nem régenten gondolkodék magában, Rendelé be versekben
1582
A kolofonban: Ezerötszázötvenben és az nyolcvankettőben
a a a a
RPHA-1016Mostan emlékezzünk a régi időkrőla a a a a
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Egy nyomorult ember ezt írta versekben, Nevét megjelenté az első részében
1557
A kolofonban: Az ezerötszázban és az ötvenhétben
a a a a a
RPHA-1404Üdvözlégy, örök Úristena a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0503Hallgass meg minket, nagy Úristena a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0060Adj, Úristen, Szentlelketa a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a a
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 317r[digitalizált]a a a a a a a a a a
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 103r.a a a a a a a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 30v[digitalizált]a a a a a a a a a a
RPHA-0804Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyja a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1597 vagy azelőtta a a a a
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 148r.a a a a a a a a a a
RPHA-1489Világosságnak szent Atyjaa a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0652Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fela a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0694Jövel, légy velünk, Úristena a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0011A hamis szók, nyelvek ellena a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a
RPHA-0631Járt énreám sok ellenséga a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a
RPHA-0647Jer, hamar segíts meg, Urama a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a
RPHA-0753Kik Istennek csodáit láttuka a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a
RPHA-1009Most, óh, lelkem, dicsérd az Istenta a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a
RPHA-0543Hívek, örvendezzetek, Úrnak énekeljeteka a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a
RPHA-1319Szent, kegyelmes, szent Atyánk nagy erejéta a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a
RPHA-2014Egy néhány királyt megbíraa a a a aBogáti Fazakas Miklós
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1585 körüla a a a a
RPHA-0551Holdnak, a szép Napnak, a szép csillagnaka a a a aHomonnai Drugeth Bálint
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Homonnai Balin
1599 vagy azelőtta a a a a
Detsi-kódex, 1609-1613 (Stoll 25), f. 193v.a a a a aHomonnai Drugeth Bálinta a a a a
RPHA-1254Sok históriákat már mi magyaráztunka a a a aNikolsburgi Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1568
A kolofonban: Ezerötszáz után és az hatvannyolcban, ... Boldogasszony havában
a a a a a
RPHA-0229Csodálható nagy dologa a a a aRimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a a a
RPHA-0731Keresztyének, kik vagytoka a a a aSzegedi Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1560 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0482Hálát adok neked, Úristena a a a aSzegedi Kis István
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1563-1569 közötta a a a a
RPHA-0677Jézus, születél üdvösségünkrea a a a aSzegedi Kis István?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1590 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0653Jer, mi kérjük a pápáta a a a aSzenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597 vagy azelőtta a a a a
RPHA-1203Rettenetes bűn, lám, volt a fösvénységa a a a aSzkhárosi Horvát András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Horvát András hagyá ezt egy jó kedvében
1545
A kolofonban: Újesztendőben, Ezerötszázban, immár negyvenötben
a a a a a
RPHA-0862Megfoghatatlan, kegyes istenséga a a a aÚz Bálint
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0906Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkbena a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1539-1560 közötta a a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 46v[digitalizált]a a a a a a a a a a a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 164.a a a a a a a a a a a a
RPHA-0017A keresztyénségben igaz vallás a hitbena a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a a a
A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 39.a a a a a a a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 34v[digitalizált]a a a a a a a a a a a a
Kecskeméti graduál, 1637-1638 (Stoll 58), p. 309.a a a a x a a a a a x a
RPHA-0499Hallgasd meg, Úristen, mi beszédünketa a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0360Emlékezzél élő embera a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1586 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-0048A te nagy nevedért tarts meg, én Istenema a a a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0130Az én tanításomra adjatok mind fületa a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-0146Az Úr immár király, kit minden nemzet urala a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-1037Nagy mély vízben s árban forgoka a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
Jancsó-kódex, 1615-1618 (Stoll 31), f. 96r.a a a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a a a
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (Stoll 39), f. 223v.a a a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a a a
RPHA-1421Úr szolgái, ti, szenteseka a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-1063Neked mondok dicséretet, mert Uram, tégedet illeta a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a
RPHA-0289Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátoka a a a a aDecsi Gáspár
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Decsi Gaspar
1579
A kolofonban: Ezerötszázhetvenben és kilenc esztendőben
a a a a a a
RPHA-0153Az Úristennek jóakaratjából, szent Igéjének hallásábóla a a a a aN K T
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1600 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0679Jó a kegyelmesség, mert vele a segítséga a a a a aPesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0967Mindenek jól lesznek, ha alkalmas idején leszneka a a a a aPesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-3516Adjunk hálát Istenünkneka a a a a aRimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-1020Mostan való időben, ezerötszázötvenhatbana a a a a aSztárai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Starinvs Michael
1560
A kolofonban: Ezerötszázhatvanban, az nyomorult esztendőben
a a a a a a
RPHA-0860Megcsal a Cupidoa a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az ki ez éneket Rendeli versekben, ... Az ő nagy búvában, ... Nevít nem jelenti Verseknek fejíben
1591
A kolofonban: Az ezerötszázban ... Az kilencvenegyben
a a a a a a a
RPHA-0920Mi Urunk, Jézus Krisztus, mint meg vagyon írvaa a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-0055A Zsuzsánna egy szép német leánya a a a a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Szerzém ezeket ilyen versekben Táncnótára egy kisded énekben
1589
A kolofonban: Kurta oktáván a sovány böjtben, ... Az másfélezerben És nyolcvankilencben, Hogy bécsi virág juta eszemben
a a a a a a a
RPHA-1080Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenema a a a a a aBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-2003Egész országul az Urat, no, dicsérjéteka a a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a a
RPHA-0903Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Istena a a a a a aSztárai Mihály?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1574 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-0956Minden embereknek mi örömet mondunka a a a a a aSztárai Mihály?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1575 vagy azelőtta a a a a a a
RPHA-0547Hogy említjük eleinketa a a a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a a a
RPHA-0603Istenem, én királyom, tégedet dicsérleka a a a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a a a
RPHA-1211Sebes tenger habja, Júlia haragja, kinek vagyok én rabjaa a a a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Sietvén rendelém ..., Szomorú üdőben, útra eredésben, hamar szedem versekben
1597
A kolofonban: kilencvenhétben, Pünkösdnek innepében
a a a a a a a a a
RPHA-3215Ti, selmecbányai polgárok, kik vagytoka a a a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1573 vagy azelőtta a a a a a a a a
RPHA-1289Sokat tűrtem, sok bút, munkát láttama a a a a a a a a aBogáti Fazakas Miklós
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1583 környékét megelőző időbena a a a a a a a a a
RPHA-0266Dicsérjed, áldjad, én lelkema a a a a a a a a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a a a a a a a a
RPHA-0151Az Úristen mindent nagy jól teremtetta a a a a a b b b b c c c c d d d dÁdám János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1599 vagy azelőtta a a a a a b b b b c c c c d d d d
RPHA-0839Legyen nagy vigasságunka a a a b bA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a b b
A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 115.a a a a b b a a a a b b
RPHA-1207Ritka az oly idő, ki ne legyena a a a b b aSzenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597a a a a b b a
RPHA-0492Hallgasd meg, Atya Isten, a mi szükségünketa a a a b b bA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a b b b
RPHA-0732Keresztyéneknek Istenea a a a b b bA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a b b b
RPHA-0295E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napjaa a a a b b b bA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a b b b b
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. L5v.a a a a b b b b a a a a b b b b
RPHA-0427Friss szép fejér pókaa a a a b b b bBalassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a a a b b b b
RPHA-2050Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet,... Ó igaza a a a xA vers szerzőjét nem ismerjük.1524-1569 közötta a a a x
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 175.a a a a x a a a a x
RPHA-0792Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullásaa a a a xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. M6r.a a a a x a a a a x
RPHA-0817Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népeka a a a xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. N2r.a a a a x a a a a x
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 279v[digitalizált]a a a a x a a a a x
RPHA-0035A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házbana a a a xA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a x
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 98r.a a a a x a a a a x
RPHA-0788Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyitaa a a a xA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a x
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 93r.a a a a x a a a a x
RPHA-1430Uram Jézus Krisztusom, én édes Megváltóma a a a xA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a x
Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 115. [digitalizált]a a a a x a a a a x
RPHA-0786Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt vallaa a a a xBatizi András
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1546 környékét megelőző időbena a a a x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. M8v.a a a a xBatizi Andrása a a a x
RPHA-0794Krisztus feltámada, nekünk örömet adaa a a a xBatizi András
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1546 környékét megelőző időbena a a a x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. M7v.a a a a xBatizi Andrása a a a x
RPHA-1372Teljes szívvel örvendjünka a a a xN K T
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1600 vagy azelőtta a a a x
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 86r.a a a a x a a a a x
RPHA-0062Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristenneka a b bHuszár Gál?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1560 vagy azelőtta a b b
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. B6v.a a a a b b bHuszár Gál?a a a a b b b
RPHA-0872Megteljesíté az Atya Istena a b bTuba Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tvba Michael
1572 vagy azelőtta a b b
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 217r[digitalizált]a a b b a a a a a a a a a aTuba Mihálya a b b a a a a a a a a a a
RPHA-1139Ó, Úristen, tekints hozzánka a b b a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1523-1560 közötta a b b a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 83v[digitalizált]a a a a a a a a a a a a a a
RPHA-1079Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesenx x a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőttx x a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 252v[digitalizált]x x a a a a x x a a a a
RPHA-0092Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 55.a a a a a a a a
RPHA-0123Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítjax x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 164.Az éjszakai sötétség, tévelygő, rút esztelenséga a a a a a a a

SQL-lekérdezés:
SELECT Változatazonosító, `RPHA-szám`, Incipit, `Rímképlet`, `Szerző`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet` FROM RPHA7v0 WHERE Rekordtípus=0 AND Forrásazonosító=0 AND (`RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Rímképlet`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%a a a a%',' ',''),'.',''),'-',''),',',''))) ORDER BY `Rímképlet`, `Szerző`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet`