Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (1202 db)

Adatlap IncipitRímképlet
(a a)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-3041Kiskarácsonytól Keresztvíza aA vers szerzőjét nem ismerjük.1462 vagy azelőtta a
RPHA-3227Mikor magyar király zászlóját látáa aA vers szerzőjét nem ismerjük.1463 vagy azutána a
RPHA-0245De a felül mondott Pál Kenézya aA vers szerzőjét nem ismerjük.1476 vagy azutána a
RPHA-1490Virág, tudjad, tőled el kell mennema aA vers szerzőjét nem ismerjük.1495 vagy azelőtta a
RPHA-0761Kiskarácsonytól Keresztvíza aA vers szerzőjét nem ismerjük.1500 vagy azelőtta a
RPHA-0309Édes anya, boldog anyaa aA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a
RPHA-3229Szép vala orcával, de szebb vala hittela aA vers szerzőjét nem ismerjük.1510 vagy azelőtta a
RPHA-1395Üdvözlégy, e világnak üdvösségea aA vers szerzőjét nem ismerjük.1513 vagy azelőtta a
RPHA-1100Ó, dicső Szentlélek, kinél jobb ajándékota aA vers szerzőjét nem ismerjük.1516 vagy azelőtta a
RPHA-0168Bátya, bátya, mely az út Becskerekérea aA vers szerzőjét nem ismerjük.1528 vagy azutána a
RPHA-0061Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemlia aA vers szerzőjét nem ismerjük.1545-1569 közötta a
RPHA-2019Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegénya aA vers szerzőjét nem ismerjük.1547-1560 közötta a
RPHA-3008Emlékezzünk, keresztyének, az egy Istenrőla aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-0977Mindenható Úristen, mi bűnös embereka aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 117v[digitalizált]a a a a
RPHA-0074Aki veti segedelmét az Istennek hatalmábaa aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-0960Minden hív keresztyének, meghalljátoka aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-0409Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggela aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-0415Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkata aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-1417Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvbena aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-0739Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkróla aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-0784Krisztus feltámada igazságunkraa aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-1447Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urata aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a
RPHA-4027Simeon vala egya aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a
RPHA-0781Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáita aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a
RPHA-1364Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunka aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a
RPHA-0279Dicsérjük most, keresztyének, az Atya Úristenta aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a
RPHA-0112Atyámnak szerelme házához nagy valaa aA vers szerzőjét nem ismerjük.1588 vagy azelőtta a
RPHA-1005Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristenneka aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a
RPHA-1113Ó, Istennek népeia aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a
RPHA-1268Sok szentírásbeli példát hallotoka aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a
RPHA-1019Mostan, Úristen, hozzád kiáltunka aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a
RPHA-0997Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül, úgy éleka aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a
RPHA-3203Eger, vitézeknek ékes iskolájaa aBalassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1594 vagy azelőtta a
RPHA-0129Az én szívemben, Uram, előtted ha magam elhittema aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a
RPHA-0155Az Úrnak országul hálát adjatoka aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a
RPHA-0247De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegteda aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a
RPHA-0933Mikor Dávidra a Saul király mindenképpen törnea aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a
RPHA-1053Ne hagyj, kegyelmes Atyám, mert csak tőled vároka aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a
RPHA-1472Vedd fel igazságom, én hatalmas bírám, vedd elő már peremeta aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a
RPHA-0183Bő irgalmú, áldott, kegyelmes Atyaa aDebreceni Szőr Gáspár A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1599 vagy azelőtta a
RPHA-0281Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedérta aDóczy Ilona A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Dochi Ilona A kolofonban: Az ki ez éneket rendelé versekben, gondolkodik magában, Mert nincs bizodalma senkihöz ez földön sok nyomorúságában1567 1570 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum. A kolofonban: Az ezerötszázban és az hatvanhétben Pinkösdnek elmúltában%Az ezerötszázban hetven esztendőben, Pünkösdnek elmúltábana a
RPHA-0342Ember, emlékezzél végedrőla aHeltai Gáspár A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1553 vagy azelőtta a
RPHA-1069Nem gondol a halál senkivela aHeltai Gáspár A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1553 vagy azelőtta a
RPHA-1358Te, bűnös ember, ha meg akarsz szabadulnia aHeltai Gáspár? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1551 vagy azelőtta a
RPHA-1380Ti, kisded gyermecskék, jól meggondoljátoka aHeltai Gáspár? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1553 vagy azelőtta a
RPHA-0117Az asszonyok, tudom, haragusznaka aHeltai Gáspár? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1571-1574 vagy azelőtta a
RPHA-1475Végy ki már, Uram, engem e fogságbóla aMagyari István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1600 közötta a
RPHA-0901Mert mit egyszer megszerzettéla aMagyi János A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1484 vagy azutána a
RPHA-0990Mindnyájan örüljünk, hív keresztyéneka aMelius Juhász Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Moelivs1566 vagy azelőtta a
RPHA-0601Istenek akaratját senki nem tudhatjaa aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a
RPHA-0444Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunka aSzegedi Gergely A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szeegedinos Gregorios1566 vagy azelőtta a
RPHA-1313Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születésérőla aSzegedi Gergely A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szegedinos1566 vagy azelőtta a
RPHA-1452Vajha az Úristen kegyelmesena aSzenci Molnár Albert A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1597a a
RPHA-0364Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedrőla aSzerémi Illés A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Szerémi Illyés1564 A kolofonban: Ezerötszázban és hatvannégybena a
RPHA-3220Helikonnak miként oly szép ékességéna aSzőlősi István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1635 közötta a
RPHA-1257Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristena aSztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Starinvs1575 vagy azelőtta a
RPHA-0100Szolgálatomat íroma aTelegdi Kata A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1596 vagy azelőtta a
RPHA-0228Csoda dolgot beszéllenék, ha meghallgatnátoka a a Gergely A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: valaki szörzötte, Versfejekben az ő nevét de ő felvétötte1555 A kolofonban: ötvenötbena a a
RPHA-0433Gondom nekem, jó nagy Isten, mostan nem volnaa a a Gergely A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1490 körüla a a
RPHA-0043A Szentírás mondja, hogy szoros út vagyon az örök boldogságraa a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Aki ez éneket rendelé versekben, igen bízik Istenben, Mint Apollónius király tengeren, bújdosván elméjében1588 A kolofonban: Az ezerötszáznak és az nyolcvannyolcnak kétséges eleibena a a
RPHA-4032De hogy nem lát dolgodhoza a aA vers szerzőjét nem ismerjük. Az akrosztichonban: Ch Demetrjws1540 körüla a a
RPHA-1368Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégbőla a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1526-1560 közötta a a
RPHA-1291Sokszor kértem én az Istent nagy szívem szerinta a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1548 A kolofonban: Jézus Urunk esztendei, kik elmúltanak, Ezerötszáznegyvennyolcat kik megírtanaka a a
RPHA-0075Akik bíznak az Istenbena a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. Y5r.a a a a a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 64.a a x a a x
RPHA-0799Krisztus Jézus születéka a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-0934Mikor e széles világ kárhozatba esett volnaa a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
A keresztyeni gyülekezetben, Várad, 1566 (RMNy 222), p. 130.a a a a a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 91.a a a a a a
RPHA-0365Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkróla a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-0448Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriátóla a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 190r[digitalizált]a a a a a a
RPHA-0656Jer, mindnyájan örüljünka a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-1459Valaki Krisztusnak vacsoráját veszeda a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-1193Régen ó törvényben, Mózesnek könyvébena a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-1445Úristennek Szent Fia e nap nekünk születéka a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-0369Emlékezzünk a király végházáróla a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 körüla a a
RPHA-3010Örök Atya Isten, mennynek, földneka a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a
RPHA-3011Siess most mihozzánk, Urama a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a
RPHA-1121Ó, mely igen rövid volt, lám, e világa a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a
RPHA-1148Örök Atya Isten, kérlek téged a te szent nevedérta a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a
RPHA-0252Dicsérd az Istent, te, hív keresztyéna a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a
RPHA-0483Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristena a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a
RPHA-0926Mikor a zsidó nemzet tartatnék Babilóniábana a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a
RPHA-4026Fejemet nincsen mára a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1578 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0691Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidróla a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1579 vagy azelőtta a a
RPHA-0664Jézus Krisztus az igaz hajnala a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a
RPHA-0341Ember, emlékezzél utolsó napodróla a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a
RPHA-0480Halandó emberek, kik most jelen vagytoka a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a
RPHA-1134Ó, te meghalandó emberi nemzetséga a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a
RPHA-3033Magam gondolvána a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-3007Bánat, keserűség megfogta szívemeta a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1587 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1401Üdvözlégy, Krisztus, Istennek Fiaa a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1589 vagy azelőtta a a
RPHA-4001Nagy hálaadással tartozik Istennek az ily ember éltébena a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0362Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állata a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0875Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzáa a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0371Emlékezzünk az utolsó napróla a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a
RPHA-4011Időd szép virágát, termeted szépségét, szívem miért hervasztoda a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtta a a
RPHA-0087Áldott légy, Úristen, a magas mennybena a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a
RPHA-1123Ó, mennyei nagy boldogsága a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a
RPHA-1236Siralmas panaszát Magyarországnak hallgasd meg, Istenema a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1596 körüla a a
RPHA-1187Pusztaság, kárvallás egész Magyarországbana a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1596 körüla a a
RPHA-0031Az nap eljő nagy haraggala a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0150Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekbena a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-3517A Szentlélek mindörökké a Szentháromsággal (explicit)a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0675Jézus Krisztus, szép fényes hajnala a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1147Őrizz meg engemet, benned bízom, én édes Istenema a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1311Szent Dávid próféta második énekébena a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0884Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunka a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0175Bezzeg nagy bolondság volt a balgatagbana a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ez ennéhány versben feleltem meg1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0456Ha ki akar látni két eleven kutata a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Fordítám magyarul vidám Juliáról1589 vagy azelőtt A kolofonban: serkenvén álmomból, ... Mikor lelkem fűlne szerelme langjátóla a a
RPHA-0726Kérde egy barátom, így miért gerjedeka a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Julia szerelmén való búsultomban1589 vagy azelőtt A kolofonban: Várván Juliától jómat bánatombana a a
RPHA-0220Csak búbánat immár hagyatott énnekem, kiben elfogy életema a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ki írta, tudhatod, hiszem, mert látszanak könyveim ez levélben1578 körüla a a
RPHA-1304Széjjel tündökleni nem ládd-é e földet gyönyörű virágokkala a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Marullus poéta azt deákul írta, ím, én penig magyarul1584 vagy azelőtt A kolofonban: Mikor vígan laknám vitéz szolgáimmal, távozván bánatimtula a a
RPHA-0174Beteges lelkem ismeg énnekem most új szerelemtőla a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Utána való nagy bánatimban éneklém ezeket1578 vagy azelőtt A kolofonban: Távozván attól, aki szerelme gerjesztett engemeta a a
RPHA-1004Mondják jövendölők bizonnyal énnekema a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 körüla a a
RPHA-0757Kikeletkor jó Pünkösd havábana a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 vagy azelőtta a a
RPHA-1086Nő az én gyötrelmem az én szerelmemről való gondolkodtombana a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 vagy azelőtta a a
RPHA-0090Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű idejea a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-0488Hallám egy ifjúnak minap énekléséta a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-0578Íme, a pelikán az ő fiaiérta a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-0237Cupido szívemben sok tüzes szikrákkal szerelmét most újítjaa a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azutána a a
RPHA-0312Édest keserűvel elegyítő gyermeka a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0890Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkeka a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0902Méznél édesb szép szók, örvendetes csókoka a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0749Kiáltok, csak bolygok, mint megszélhüdt embera a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a a
RPHA-1108Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemena a aBalassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1589-1594 közötta a a
RPHA-0579Íme, ez szívembe lövé egyik nyiláta a aBalassi Bálint? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-0089Áldott legyen mindörökké az Atya Istena a aBatizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Batisinvs Andreas1530 A kolofonban: Kiskarácsony után ezerötszáz az harminc időbena a a
Enekes keoniv, Debrecen, 1579 (RMNy 429), p. 153.a a aBatizi Andrása a a
RPHA-0167Bátor érted, Uram Isten, kárt vallanéka a aBatthyány Orbán A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bathani Vrban A kolofonban: Battyáni Urbán ... feküvék kór ágyában1547 A kolofonban: Ezerötszáznegyvenhétbena a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 203.a a aBatthyány Orbána a a
RPHA-0818Krónikákat régiekről kell most olvasnunka a aBiai Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Biainas Kaspar A kolofonban: Ez éneket az ki szerzé egy jó kedvében, És az ő nevét el-beszerzé ő az versfőben1544 Az akrosztichonban: Anno Damini millessimi kvvngentesimo kaadraaeaimo kvarto in mense marcio A kolofonban: Özer ötszáz és negyvenkilencedikbena a a
RPHA-0127Az én könyörgésemre hajtsd füledet, Uram, ments mega a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0173Beteg vala Dávid egykor bűnei miatta a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0197Boldog, aki nyomorulthoz, beteghez lát és vigasztala a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0212Búmban két szememet az égre emeltema a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0049A te népedre, te öröködre nagy ellenség szállotta a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0614Istent lenni valaki tagadná, mint sok bolond tagadtaa a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0616Istent szívéből aki tisztelia a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0624Jákob fiai, minden nemzetek, az Urat dicsérjéteka a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0149Az Urat, minden szentek, velem, no, dicsérjéteka a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (Stoll 33), p. 253.a a aBogáti Fazakas Miklósa a a
RPHA-0198Boldog állapotot és szép szabadságot, jó szerencsét mindennek ád csak Istena a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0218Bús haragból ne büntess, én Istenema a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0826Láss ide, Uram, halld beszédemeta a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0310Édes hazánk földe felé hogy az Úr fordítaa a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0390Erős ellenségét, Góliátot, Dávid hogy megveréa a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0458Ha ki sok szerencsén, háborún járt, jó vénségre jutotta a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0460Ha nem látsz hozzánk, Uram, elveszünk, mert elfogyott a szenta a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1174Papok, tisztetek értséteka a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0556Idegen föld hátán, Istenem, bújdosom, ünneped nem tarthatoma a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1322Szentek, e földön ha vagytoka a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1325Szentes, kegyetlen faj, de mit dicsekedela a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0604Istenem, mely kedvem volna most énnekem, hogy láthatnám házadata a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0605Istenem, ne hagyj, siess énmellém, halld meg beszédemeta a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0608Istennek jó voltát énekben jelentema a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0615Istent, no, dicsérd minden erőddel, magasztald, én lelkema a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1431Uram, neked hálát adok, tégedet dicsérleka a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0966Minden veszély talált, Uram, szegény főmre, halld meg kiáltásomata a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1006Mondjatok új éneket, új csodát az Úr is tetta a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1077Nemes földjét a szent népnek pogány rablá, vesztéa a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1159Országa kárát, sok elvitt rabját Dávid mikor halláa a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1172Panaszom reátok, urak, kik rám szóltoka a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a
RPHA-0693Jóval látta Isten világon az embert, kinek oly asszonyt adotta a aBogáti Fazakas Miklós A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bogathiws Nicoleos Gigvla de gente1587 A kolofonban: Ezerötszáz után az nyolcvanhetedik Újesztendő havábana a a
RPHA-1171Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságána a aBornemisza Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Abstemivs Petrvs A kolofonban: Bornemisza Péter Mikoron láta, hogy csak az testre gondolna sok ember, Istenért kére, az mennyországra minden igyekezzék1556 körüla a a
RPHA-0165Bátorítsd, Uram, édes Istenem, lelkemet, nyelvemeta a aBornemisza Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bornemisza Péter A kolofonban: Bornemisza Péter1567 A kolofonban: Az ezerötszáz és az hatvanhét esztendő hogy volnaa a a
RPHA-0996Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekheza a aChasee Miklós A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Chasee Miklos1560 vagy azelőtta a a
RPHA-0690Jóllehet minden dolgokról írtak a bölcseka a aCsáktornyai Mátyás A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1592 A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenkét esztendőbena a a
RPHA-0437Gyakor emlékezet vagyon a Szentírásbana a aCzeglédi Nyíri János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1586-1595 közötta a a
RPHA-0623Jaj, szép házaimnak ékes palotájaa a aDebreceni S János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1598 A kolofonban: kilencven és nyolc esztendőben, Karácson hónak tizedik napjábana a a
RPHA-1341Szomjúhozik lelkem, mint a szarvas a hideg kútfőrea a aDebreceni Szőr Gáspár A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1599 vagy azelőtta a a
RPHA-0452Győzhetetlenségnek erős királyaa a aDebreceni Szőr Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Sszeor Gaspar1599 vagy azelőtta a a
RPHA-0446Gyarló embereknek nincs szükségesb, mint Istent szolgálnia a aDebreceni Szőr Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Sszeor Gaspar1599 vagy azelőtta a a
RPHA-0292Drága, fényes mennyben lakozó Istena a aDebreceni Szőr Gáspár? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Debrecinvs1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0249Dicsekedjél, ó, én lelkem, az Istenben, ne zúgódjál az ellena a aDési János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Desi Ianos1600 körüla a a
RPHA-3020Már szintén az idő vala kinyílásbana a aDobó Jakab ? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1585 vagy azelőtta a a
RPHA-1036Nagy keservesen, felséges Isten, seregeknek Uraa a aEgri Miklós A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Agrivs Nicolaus1594a a a
RPHA-0358Emlékezhetünk, régen ó törvénybena a aFekete Imre A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Fekete Imre deák1546 A kolofonban: Ezerötszáznegyven és csak hat esztendőbena a a
RPHA-0573Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istenneka a aGhyczy János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Gicsii Ieannes1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0470Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy valaa a aHartyáni Imre A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Hartiani Imroe1560 vagy azelőtta a a
RPHA-0530Hegedősök, nektek szólok, meghallgassátoka a aHegedűs Márton A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1556-1580 közötta a a
RPHA-0554Hozzád kiált lelkem, örök életemnek Istenea a aHomonnai Drugeth István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Homonnai Istvan1598 vagy azelőtta a a
RPHA-0380Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémeta a aHorvát Ilona? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: szomorú kedviben, ... siralmas szívében1566 A kolofonban: Ezerötszáz és hatvanhat az jó esztendőbena a a
RPHA-0189Bölcsek írásából egy csuda dologról, nektek szólok, Jephtáróla a aIllyefalvi István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Illyefalvi István1590 A kolofonban: Hogy ezerötszázban és az kilencvenben immáron írnak valaa a a
RPHA-0451Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországbana a aKörmendi Fráter Gáspár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Frater Gaspar1570 vagy azelőtta a a
RPHA-0825Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddela a aLádonyi Sára? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Ladoni Sara A kolofonban: Keserves bánattal ez verseket hogy írám, sanyarú könyvekkel levelemet áztatám, elfogyott fejemet ellenségem ellen az Úristenre bízám1582 vagy azelőtta a a
RPHA-1175Paradicsomnak kegyes szép hajlékaa a aLakatos Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Lakatos Peter A kolofonban: Eképpen síra nagy kínvallásában, ... Szebeni polgár, neve versfejekben1595 A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenötben, Szent Mihály havának utolsó hetibena a a
RPHA-1264Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeserítea a aLaskai István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Lascovinvs Stephanvs1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0156Egy puszta klastromban, Székelyek városában (explicit)a a aMarosvásárhelyi Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Hogy hazáját bírja pogány, búsul szívében, Kíván Istentűl valaha menni földében. Nevét versfejekben nem akará foglalni, Mert nagyobb dolgokban akarta jelenteni, Mostani időben kellett így eltitkolni1597 A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenhét esztendőbena a a
RPHA-1052Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségembena a aNagybáncsai Mátyás A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Nagybanczai Matias1575 A kolofonban: Születet után ezörötszázban és az hetvenötben, Pünkösd havának első hetébena a a
RPHA-1031Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenema a aNémeti Ferenc A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Nemeti Francisci1565 vagy azelőtta a a
RPHA-0160Bánja az Úristen a sok nyomorúságota a aPap Benedek A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Pap Benedictvs1579 vagy azelőtta a a
RPHA-1110Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzeteka a aPap Benedek A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1579 vagy azelőtta a a
RPHA-0158Bánat miatt mi szívünk meghervadotta a aPap Benedek? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1579 vagy azelőtta a a
RPHA-1249Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt veszteka a aPataki Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1577 A kolofonban: másfélezer után hetvenhét esztendőbena a a
RPHA-0003A fejedelmeknek ő méltatlanságuka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0005A fösvény, ha lehetne, még Istent is megcsalnáa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0006A gazdagságok hadban sokszor kárrá válnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0008A gonosznak, ki jót nem akar tennia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0009A gyakorta való látás emberrel azt teszia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0016A kakas minden bolond ember leszena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0022A mennyeieket mindenek tiszteljéka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0030A nagyok dolgában is vagyon nyomorúsága a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0045A szép öltözet senkinek eszét el nem változtatjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0046A szépség állatoknak nem sok voltán álla a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0050A természetet bátor ugyan bottal kergesseda a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0051A tevő és tétető egyaránt lakoljona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0070Aki ifjúságában resten cselekedika a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0072Aki mindazt szólja, kit ő kedve akara a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0096Amit ember akar, nem mindenkor leheta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0103Attól, ki ártani szokott természete szerinta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0120Az bizony dolog, hogy a szerelem azt teszia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0121Az eben a telhetetlen embert értia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0122Az egyenességgel állatok, mindenek nőneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0131Az eszes embernek minden békét hagyjona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0133Az igaz barátság ritka, mint a fekete hattyúa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0136Az istenek embert akkoron segítneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0137Az istenek mindenkor jámboron keserülneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0157Azt mondják, hogyha elhagyod eszedeta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0162Bátor a gonosz ember jót sokat fogadjona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0163Bátor a természet sok jóval szeressena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0164Bátor ember ő maga jámbor legyena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0166Bátorságosb mindenkor az egy jó tanulsága a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0187Bölcs ember haláltól hogy megszabaduljona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0188Nagy dolog, mi legyen e világ állapotjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0190Bölcsek, mindenek nekünk nyilván mondjáka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0191Bölcsnek, mindennek úgy kell emberkednia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0193Bölcshöz illik mindenen, hogy el ne eredjena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0206Boldog, ki máson vehet oly jó tanulságota a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0208Bolondnak gyakorta kár fülét felnyitjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0209Bolondok jószerencse idején magukat elfelejtika a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0210Bolondság embernek olyról törekednia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0297E példa ad mindennek itt oly tanulságota a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0298E példa embernek nyilván megjelentia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0299E példa magát oly emberre forgatjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0300E példa mindennek azt nyilván mondjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0307E világon sokan oly bolondok vannaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0317Egy kevés haszonért sokat el ne veszessa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0328Egynek egy helyen szerencséje nagyobb vagyona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0330Elejét veszi dolgának, ezen ki akar cselekednia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0333Ellenség, ha szép szót ad, minden rá gondoljona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0334Ellenségnek jelen volta rettenetességesa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0336Elvett jóról hálákat adván emlékezzünka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0337Ember a bosszúállást oly igen kívánjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0338Ember, aki dolgát elő akarja vinnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0343Ember, hogy meg akar halni, akárhogy fogadjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0344Ember hozzá hasonlóval bátrabban együtt meheta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0345Ember mikor magát bírja, ha kegyetlenkedika a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0346Ember mit nem tehet testi erejévela a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0348Embernek az oly bosszúság legnehezebb leszena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0349Embernek, gonosznak, mindennek szokásaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0350Embernek, ki farkas, soha nem kell hinnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0351Embernek mindenkoron jól rá kell gondolnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0352Embernek vakmerőnek lenni nagy gőza a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0353Emberrel mikor vagyon minden jó szerencsea a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0389Ereje felett tenni senki ne kívánjona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0396Ez példa neked, ne higgy mindenekneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0404Félénknél, hogy bátor legyen, nem fog semmi intésa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0435Gonosz társaságot el kell távoztatnunka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0436Gonoszok ajándékit mind meg kell utálnunka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0439Gyakorta a gonosz ellenségnek melyet kívánunka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0440Gyakorta bűnön jő emberre oly fereferencsea a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0441Gyakorta kicsinyek, kiket semminek gyanítnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0453Ha a hatalmas gonoszt akar tennia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0454Ha azt akarod, sokáig hogy ne nevesseneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0455Ha hatalmas ellen erőddel nem állhatsza a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0467Ha valakin hitványság bosszúságot teszena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0468Ha valamit valaki hálálatlannal teszena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0519Hamisnak hamisat ha valaki teszena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0520Hangyán az eszes embert, télen a vénséget vegyeda a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0527Hazudozóknak szavát soha nem kell hinnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0528Hazugnak hazugsága mélyebb a tengernéla a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0529Hazugnak végre az igaz szavát sem hiszika a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0532Hely és idő sokszor adnak bátorságota a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0536Hiábavaló félelmek szívedbe ha szállnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0546Hogy életedet jól viseljed, szükség munkálódnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0557Idegen népek között eszesül ki akar tennia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0563Igazságnak gonosznál semmi helye nincsena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0567Így jár e világ, noha én bővelkedema a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0598Isten kit mivel szeret, nem kell igen bánnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0602Istenek titkokat, mindeneket jól tudnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0636Jelenvaló dolgokat sokszor megutálunka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0686Jókat mindenkor jóval kell illetnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0687Jóllehet a gazdagságok gyönyörűséget mutatnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0727Kérded-e, miért a jószágra irígykedhetneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0737Kérlek, vedd jól eszedbe, és tedd el-be tegzedbea a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0745Ki magát dolgához esztelen foglaljaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0746Ki magát vakmerőül jeles dologba foglaljaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0747Ki megcsal, annak másszor hinni nem bátorságosa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0748Ki meghízik e világi nagy sok gazdagsággala a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0750Kiben vagyon torkosság és telhetetlenséga a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0751Kicsinynek kicsinységén meg kell elégednia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0752Kígyó, ha elvágott farkát megtekintia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0755Kik nagy kérkedésbe magukat foglaljáka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0756Kik pohár után szólnak, el kell távoztatnunka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0758Kinek mint mi tetszik, úgy mondjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0759Kinek nyavalyája mikor jelen vagyona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0764Kit ereje elhagyott, eszével kell élnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0765Kit közel érhetni, nem kell arra bizonysága a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0768Könnyebb elszenvedni a nyavalyásságota a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0820Ládd-e, hogy egymással minden jót kell tennünka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0828Látod-e, hogy egy tag más nélkül nem leheta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0843Leszen az gyakorta, hogy ki másnak vesztét akartaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0857Másnak kik kárt tesznek, néha ők is kárt vallnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0858Még az istenek is azt úgy hagyták lennia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0874Méltán lőn így dolga púpteneveréneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0882Mely népnek királya mikoron kegyelmesa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0893Mennyi mag vagyon egy nagy hold kenderbena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0922Micsoda lehet ennél nagyobb rútsága a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0923Micsoda, mit nem művelünk a jó gazdagságérta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0928Mikor az ellenség neked azt mutatjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0942Mikoron a dolog fejedelem választáson álla a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0953Minden dolgok, kik idejekorán nem leszneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0955Minden dolgok növekednek a jó egyességgela a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0961Minden, ki őmagát ellenségére bízzaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0970Mindenek tanácsát eszedbe ne vegyeda a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0980Minden, ki igen bölcselkedik, eszét eltévesztia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0985Mindennek ő magát jól meg kell rostálnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0986Mindennek példa ez, ki magát elhiszia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0987Mindent mindenekre vaj hogy nem kell bíznia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0989Mindenütt kellesz, míg hasznod vehetika a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0991Mint a feketét ember nehezen fehérítia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1001Mit a szülők mondnak, abban légy foglalatosa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1027Nagy dolgok meglesznek, ha ráigyekezela a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1043Nagyra való bíztodban a kicsinyt el ne hagyjada a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1044Náladnál hatalmasb ellen járni veszedelmesa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1056Ne mutasd magad, ki nem vagy, emberekneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1057Ne siess hirtelenkedni és mindennel vetekednia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1059Néha ember azt tudja, hogy jól cselekedika a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1070Nem kell a keménységbe elmerülnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1072Nem mind barátink, kik szép szót ránk raknaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1074Nem mindenha azok boldogok, kiknek tulajdonítjáka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1075Nem mindenkor az az erős, aki magát hányjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1083Nincsen jobb tette e földön vénségneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1090Noha kicsiny leszen neked ellenségeda a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1092Nyilván vagyon, mit ember tehessena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1095Nyomorultat meg kell segítenünka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1140Okosnak, mindennek ezt kell tartani eszébea a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1142Oly háznál nem kell maradni bérérta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1143Olyan az irígység, nemcsak magának árta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1144Olyan e világi hiábavaló kevélységa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1145Olyan ebet kell adni a hivalkodóknaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1146Olyról fedj mást meg, ki tebenned nincsena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1180Pokol dolog, ki barátját megcsaljaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1196Régi mondás, szeget szeggel kell kiütnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1222Senkinek senkit meg nem kell utálnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1240Soha meg nem elégedik a gonosz fösvénységa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1274Sok veszedelem között ha valaki leszena a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1275Sokakat megnyomorít a hamis tanúsága a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1276Sokan dicséretet oly igen kívánnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1277Sokan, kik dicséretet emberektől kívánnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1278Sokan, kik ő rendekben nagy bátran élteneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1279Sokan, kik igen nagyokkal kérkedneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1281Sokan olyanok vagyunk, kik igen okoskodunka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1282Sokan vannak az uraim, kik olyat kívánnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1329Szépen felelt volt az oroszlán az ebneka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1357Társaságba hatalmassal ha ki jára a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1375Természet ő ajándékit sokképpen osztogattaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1377Tettét az oly ember igen ritkán bánjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1386Tisztelvén féljék mindenek az istenségeketa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1391Tudósok azt mondják, hogy semmi a szépséga a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1408Úgy jár az, ki önnön mesterségét elhagyjaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1409Úgy leszen dolga minden bolond polgárnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1411Úgyan jár, ki eszét bolondul eltévesztia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1412Úgyan teszen, aki minden jóra taníthatatlana a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1454Vajha meggondolnók, hogy Isten mindent láta a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1457Valaki az emberi dologról megemlékezika a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1460Valaki magát oly dologba foglaljaa a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1461Valakinek ellensége nagy vagyona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1465Vannak, kik szín alatt szerelmet mutatnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1466Vannak, kiknek mikor jó tanácsot adnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2009Ember, míg marhájával ösztövérül vagyona a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2010Az ártatlanokon gonoszok igen uralkodnaka a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2011Tudják az istenek, kinek mit kell adnia a aPesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1269Sok szép dolgok nekünk megírattatván vannaka a aPóli István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Poli Stephanvus A kolofonban: Az énekszerzőnek nevét megtalálod az versek folyásában, ... Ez éneket szerzé gondolva magában, Az nagy kevélységet, istentelenséget utálván ő magában1593 A kolofonban: Az ezerötszázban és kilencvenhárombana a a
RPHA-0219Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünka a aRadán Balázs A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Radan Blasivs1557 vagy azelőtta a a
RPHA-1012Mostan emlékezem a mulandó időkrőla a aReaid Mihály? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Reaid Michae1586a a a
RPHA-3003Kedvező szemeddel nézz szent Isten reáma a aRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1590-1591 körüla a a
RPHA-0711Katonák hadnagya, Istennek jobb karjaa a aRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593-1595 közötta a a
RPHA-0248Delos szigetéből e minap Dianaa a aRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1596 közötta a a
RPHA-0728Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolta a aRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1596 közötta a a
RPHA-1168Pallas nem nyughaték, ő követét intéa a aRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1596 közötta a a
RPHA-0236Cupido, ne' nyilad, lőj vele bátor másta a aRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0917Mi lelt, azt kérdhetnéd, hogy búval bánkódoma a aRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1050Ne csodáld szívemet, hogy ilyen keservesa a aRimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1214Segítségül a nagy Istent ki hívjaa a aSárközi Máté A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Sarköszi Matte1590 vagy azutána a a
RPHA-1265Sok nyomorúsággal élete emberneka a aSiderius János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Siderjvs Ianos1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1338Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországróla a aSkarica Máté A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Scarjcevs Matenak1591 vagy azelőtta a a
RPHA-0148Az Úr Krisztus panaszkodik emberi állatraa a aSuhodolil András? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szvhodolil Andreas1582 vagy azelőtta a a
RPHA-0949Mind, ti népek, bánkódjatok püspök veszedelména a aSzabatkai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: de Zabatkke Mikhael A kolofonban: Szabatkai Mihály szerzé egy nagy jó kedvében1515 A kolofonban: ezerötszáztizenöt esztendőben ... Egy Szent Györgynek ünnepének nemes kezdetébena a a
RPHA-0445Gyarló emberekkel feddődik az Istena a aSzántó György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szanto Georgivs A kolofonban: Ez éneket az ki versben helyheztete, Nevét versfejekben ű behelyheztete, Szántó György pap szerzé1579 vagy azelőtta a a
RPHA-1306Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodika a aSzegedi Gergely A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1560 vagy azelőtta a a
RPHA-1439Úristen, légy most mivelünka a aSzegedi Gergely A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1563 A kolofonban: Ezerötszázhatvanhárombana a a
RPHA-1366Tekints reám, Istenem, nyavalyámbana a aSzegedi Gergely A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1566 vagy azelőtta a a
RPHA-1300Szánja az Úristen híveinek romlásáta a aSzegedi Gergely? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: sZEGEDI1566 A kolofonban: Mikor tatár miatt Felföldnek lőn rablása, Ezerötszázhatvan és hat esztendőbena a a
RPHA-1127Ó, mint keseregnek most a keresztyéneka a aSzegedi Kis István A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1561 vagy azelőtta a a
RPHA-0324Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátoka a aSzendrői Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Egy ifjú szörze veszteg ültében, ... Egy poétának az ű versében, szomorú kedvében1561 1571 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum. A kolofonban: Ezerötszázban és hatvan fölött hogy írnának egyben%Ezerötszázban és hetven fölött hogy írnának egybena a a
RPHA-0094Amely embernek jó hite vagyona a aSzerémi Illés A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Szerémi Illyés1561 A kolofonban: Ezerötszázban és hatvanegybena a a
RPHA-1346Szükség keresztyénnek mindenkor vigyáznia a aSzkhárosi Horvát András A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Ez éneket költé egy barátból lött pap, Bánta bolondságát, elrúgta csuklyáját, Hitire fogadta, soha többet nem csal1582 vagy azelőtta a a
RPHA-0576Ím, megromlottál, ó, jó keresztyénséga a aSzkhárosi Horvát András A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1542 A kolofonban: Ezerötszázban és negyvenkettőbena a a
RPHA-0674Jézus Krisztus, örök Isten, oltalmazz gonosztóla a aSzkhárosi Horvát András A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1548 A kolofonban: ezerötszáz és az negyvennyolcban, Mikor érsek Krisztus ellen íra az zsinatbana a a
RPHA-1301Szánjad, Úristen, a te népednek ilyen nagy romlásáta a aSzkhárosi Horvát András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szkharosie1546 A kolofonban: ezerötszázban és az negyvenhatbana a a
RPHA-4029Majd szép dolgot mondok, kérlek, meghalljátoka a aSztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Sztárai Mihály1549 A kolofonban: Ezerötszáz után, az negyvenkilencbena a a
RPHA-1197Régi nagy időben vala Asszíriábana a aSztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Sztárai Mihály pap1548 1552 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum. A kolofonban: Az ezörötszáznegyvennyolc esztendőben%Az ezerötszázötvenkét esztendőbena a a
RPHA-0941Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látáa a aSztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Stainvs Michael1575 vagy azelőtta a a
RPHA-1218Semmiből teremté az Úristen az emberta a aSztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Starinvs1574 vagy azelőtta a a
RPHA-1263Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid prófétaa a aSztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Starinvs1574 vagy azelőtta a a
RPHA-0868Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid prófétaa a aSztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Starivs Michael1575 vagy azelőtta a a
RPHA-1308Szent Dávid próféta az Istennek nagy hatalmát látvána a aSztárai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Sztarai Iahal1575 vagy azelőtta a a
RPHA-1194Régen ó törvényben vala Jeruzsálembena a aSztárai Mihály? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1546 A kolofonban: Nem régen költötték ezeket be énekben, Úr születése után ennyi esztendében, Mikoron írnának az ezerötszázban, és negyvenhat esztendébena a a
RPHA-3212Meghallgasd, Úristen, az én imádságimata a aSztárai Mihály? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1575 vagy azelőtta a a
RPHA-1332Szerencsének forgásáról nektek emlékezema a aTinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Az, ki szörzé, megtaláljátok nevét versfejében1554 körül A kolofonban: Egybengyűlvén az nagy urak az kincsös Budábana a a
RPHA-1267Sok részeges, hallgassátok erkölcsötöketa a aTinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Az, ki szörzé, neve Sebestyén szoméhságában, ... Udvarbírák bort nem adnak, vannak átkjában1548 A kolofonban: ezörötszáz és negyvennyolcbana a a
RPHA-1495Zsigmond királynak mondom fogságát, nagy nyomorúságáta a aTinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1556 vagy azelőtta a a
RPHA-1369Tekints reánk, nagy Úristen, kegyes szemeiddela a aTolnai ? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tonaie1593 vagy azelőtta a a
RPHA-1482Viaskodik az Úr Jézus az ő híveiérta a aTolnai Bálint A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tholnensis Valentinus A kolofonban: Sok ínség közt, az víz közben1579 A kolofonban: Másfélezer hetvenkilenc esztendő forogván, ... a Krisztus születése utána a a
RPHA-1474Végy fegyvert kezedben, Úristen, most mellettünka a aV A A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Az, ki ez éneket így rendelé versekben, Keserves bánatját vigasztalja ezekben, Reménli Istentől, hogy jó Magyarország már lesz menekedésben1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0280Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőma a aVáradi Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1566 vagy azelőtta a a
RPHA-1493Voltak e világban nagy fejedelmeka a a a A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1591 A kolofonban: Karácson havának végső hetiben, Ezerötszáz és az kilencvenegybena a a a
RPHA-1340Szólok szerelem dolgáról nekteka a a a A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Ez dolgokat deákból ki fordítá, Maga gondolatjában ezt ki írá, Nevét ez énekben ő meg nem írá, Ez éneket barátjának ajánlá1570 A kolofonban: Krisztus születése után ezerben, Ötszázban és az hetven esztendőbena a a a
RPHA-1065Nektek emlékezem, ha meghallgatjátok, jó Hunyadi Jánosróla a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Nagy Bancai Matthias%Nagybáczai Mátyás1560 A kolofonban: Mikoron írnának ezerben, ötszázban és az felett hatvanban%Mikoron írnának ezerben, ötszázban és az felett hetvenbena a a a
RPHA-0692Jóllehet nagy sokat szóltunk Sándorróla a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Régi krónikákból ki ezt kiszedé, Énekben hat részre szépen rendelé, Utolsó részében nevét beszerzé1548 A kolofonban: Az ezerötszáznegyvennyolc esztendőbena a a a
RPHA-1028Nagy dolgok voltanak immár a világbana a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Varsányi György szerzé ezt bánatjában, Kárvallása után ű nagy búsultában, Noha megnyomorult gonosz szerencséjén, Azért igen bízik felséges királyban1561 A kolofonban: Ezer esztendőben ötszázhatvanegybena a a a
RPHA-0930Mikor Bécset Mátyás király megvevéa a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bogathiws aevo Nikoleos A kolofonban: Magyarok változásit olvastomban, Igen koplalok, valék nagy haragban1576 A kolofonban: Ezerötszázhetvenhatban ... Szinte Mátyás király halála napján%Szaniszló Szent Mihály másnapján, ... ezerötszázhetvenhatbana a a a
RPHA-0566Igen sokan írták veszését Trójánaka a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Csiakthornaevs Matthias A kolofonban: Neve vers fejiben nincsen eltitkolva1592 A kolofonban: Ezerötszázkilencvenkettőre fordulvaa a a a
RPHA-0261Dicséretes sok asszonyállatokróla a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Figvlvs Bogathivs Nicoleos A kolofonban: Tudja nevem, ki olvassa énekem1575 A kolofonban: ezerötszázban hetvenötben, Szent György havának szinte az végébena a a a
RPHA-0538Históriák immár nagy sokak voltaka a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Hwniadinws Franciscws1569 A kolofonban: Másfélezer és az hatvankilencbena a a a
RPHA-0867Ím, megmondom Zsigmond király csudájáta a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinod Lvtieista Sebastialvs Literatvs de%Sebvesen deak A kolofonban: És aki ezt magyar nyelvre fordítá, Nótáját is csak ő maga gondolá, Versfejekben nevét is bealkotá1552 A kolofonban: Ezerhatodfélszáz kettőbena a a a
RPHA-1247Sok dolgokról, urak, már nektek szóltama a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Valkai Andras A kolofonban: Segítséget várok a nagy Istentől, Hogyha az én életem nem rövidül, Több históriákat adok ki versül, Csak legyen szent felsége segítségül. ... Aki írá versül históriában, Nem vala szűve akkoron bánatban1573 A kolofonban: Ezerötszázban és hetvenhárombana a a a
RPHA-1328Szép históriákat most elszámláloka a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Valkai per Andream A kolofonban: Summa szerént ezt írtam olvasóknak, ... Versszerzőnek nincsen helye vétekben1567 A kolofonban: Ezerötszázban és az hatvanhétben, Borkostoló Márton püspek hetébena a a a
RPHA-2013Sándor után anyját is Cassander megöléa a a a A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1598a a a a
RPHA-0182Bizonytalan voltát világ állapotjánaka a a a György deák A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: György deák1593 A kolofonban: Az ezerötszázban és kilencvemhárombana a a a
Bölöni-kódex, 1615-1621 (Stoll 30), f. 70r.a a a a a a
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 555.a a a a a a a a
RPHA-1262Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunka a a a István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0975Mindenható, felséges Atya Úristen, csak tea a a a Petrus A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Svrtep1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-3221Bírák, néktek szólok, kérlek, hallgassátoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki ez énököt versökben foglalta, Az bírák szömélyét ő meg nem utálta, Tanítani őket jó kedvvel akarta, Az ki jobban tanít, azt szabadon hatta1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0240Dávid mikor a veszedelmet látáa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki ezeket beírta versekben, Az Úristent dicséré életiben1570 A kolofonban: Ezerötszázban hetven esztendőbena a a a
RPHA-0607Istennek Igéje mint egy rakott tárháza a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki szerzé magát fárasztja búvában, Istennek igéjét hirdeti hűségben1581 A kolofonban: Az ezerötszáz és nyolcvanegy esztendőbena a a a
RPHA-0375Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkrőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki szörzé ez éneköt versökben, ... Az ű lelkének keserű voltában1566 A kolofonban: Ezerötszázhatvanhat esztendőbena a a a
RPHA-0885Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésembena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Ez kis dicséretet éneklé versekben nagy keserűségében1572 A kolofonban: Ezerötszázhetven és az két esztendőbena a a a
RPHA-0514Halljunk egy szép példát a régi eleinkrőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Ez szent históriát az ki versökben írá, Földében lakó nép őtet megnyomorítá, Édös hazájátul az pogán is megfosztá1555 A kolofonban: ezörötszázötvenöt esztendőbena a a a
RPHA-0814Krisztus Urunk mondja, minden meghallgassaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Ez verseket írám én nagy jó kedvemben, Az keresztyénekhez való szerelmemben, Hogy mi részeltessünk az örök életben, S ne ejtsük magunkat nagy keserűségben1581 A kolofonban: Ezerötszázban és az nyolcvanegybena a a a
RPHA-0141Az Istennek sok teremtett állatjaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Pogány elől földjéből kibújdosott1580-1592 vagy azelőtta a a a
RPHA-1199Régi tüzem alatt szívea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Szeretőmért fáradozván, Én szívemben gondolkodván1590 A kolofonban: Ezerötszázkilencvenbena a a a
RPHA-0588Irgalmasságnak Istenea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Szerzé kénszenvedésében1587 1590 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum. A kolofonban: Ezerötszáznak felette, Hogy írnának nyolcvanhétben, Szent Margit asszony hetiben%Ezerötszáznak felette, Hogy írnának kilencvenben, Szent Margit asszony hetébena a a a
RPHA-1060Néhai való jó Mátyás királya a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1500 körüla a a a
RPHA-0361Emlékezzél, keresztyén, az áldott Jézusróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-0114Atyának bölcsessége isteni bizonysága a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-1351Szükség nekünk Krisztus jótétérőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1524-1569 közötta a a a
RPHA-0086Áldott Krisztus keresztfán hét igét megmondaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-1399Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László királya a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-1469Vedd el, Úristen, rólunk haragodata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1541-1566 közötta a a a
RPHA-0104Atya Isten, tarts meg minketa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1542-1560 közötta a a a
RPHA-0068Aki az Istent megismerhetia a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1548 A kolofonban: Ezerötszáznegyvennyolcbana a a a
RPHA-0870Megszabadultam már én a testi haláltóla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1550-1560 közötta a a a
RPHA-4019Olvastunk már sokféle írásokata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1554-1600 közötta a a a
RPHA-0366Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1555 vagy azelőtta a a a
RPHA-1205Rettenetes Istennek nagy haragjaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1556 vagy azelőtta a a a
RPHA-0850Magasztallak, én Istenema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1559 A kolofonban: Ezerötszázötvenkilencben, Kiskarácsonnak hetébena a a a
RPHA-0098Angyalnak tetszik az ember, ha véle szólasza a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0139Az Istennek jóvoltáróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0065Aki akar üdvözülnia a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0729Keresztyének, kik e Földön lakoztoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0203Boldog az olyan ember az Istenbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0207Boldogok azok, kik Istent félika a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 75. [digitalizált]a a a a a a a a
Enekes könyv, Debrecen, 1569 (RMNy 264), p. 66.a a a a a a a a
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 81.a a a a a a a a
RPHA-0222Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0374Emlékezzünk, mi, keresztyén népeka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0411Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és emberekneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0417Fényességes tengernek csillagaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0484Hálát adunk teneked, örök Istena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0550Hogy panaszolkodik a hatalmas Istena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0577Imádunk mi téged, Szentháromsága a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1356Tanulj meg, te, az úton elmennia a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1444Úristen veleteka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0720Kegyelmezz meg nekünk, nagy Úristena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0806Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjávala a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0896Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmesa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0914Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-0979Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1348Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgáta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1122Ó, mennyei mi szent Atyánka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtta a a a
RPHA-0829Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőtta a a a
RPHA-0283Ezerötszázhatvanhat esztendőben (explicit)a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 A kolofonban: Ezerötszázhatvanhat esztendőbena a a a
RPHA-4025Dicséretes példát mondok nektek, asszonyi állatoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0379Én Istenem, benned bíztama a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0110Atya Úristen, mennybéli teremtőnka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0368Emlékezzél, Úristen, híveidrőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-0618Istenünkhöz fohászkodvána a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-1220Senki ne bízzék jó szerencséjébena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőtta a a a
RPHA-4035Fogyatkozásunkat látod, Úristena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1568 vagy azelőtta a a a
RPHA-0421Fohászkodom hozzád, Uram, Istenema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-1042Nagy Úristen, ne hagyj minketa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-1310Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik valaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőtta a a a
RPHA-4024Bátorságot arról fejenként vehetünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1570 vagy azelőtta a a a
RPHA-4037Dicsőséges Szent Pálnak emlékezetérőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-4046Magyar nyelven Mátyás vala a prédikátora a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0152Az Úristen nekem édes táplálóma a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 312. [digitalizált]a a a a a a a a
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 87v[digitalizált]a a a a a a a a
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (Stoll 27), f. 121v.a a a a a a a a
RPHA-0671Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0413Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindenekneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-2018Jézus Krisztus, mi váltságunk, szerelmünk és kívánságunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0142Az Izraelnek népe régenten ó törvénybena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0410Felséges Isten, kegyelmes Isten, én könyörgésem vegyed elődbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0496Hallgasd meg, mi kegyes teremtőnka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0498Hallgasd meg mostan mi könyörgésünketa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0585Immáron a nap meghosszabbulta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0083Áldott az Úristen örökké mennyekbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0085Áldott keresztyének Uraa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0678Jézus, üdvösségnek fejea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0682Jó keresztyének, kik vagyunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0301E széles Földnek nagy bölcs Teremtőjea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0347Emberi nemnek teremtő Istenea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0412Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindenekneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1114Ó, Izrael, szerető népema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 111r[digitalizált]a a b b a a b b
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 107r.a a b b a a b b
RPHA-1437Úristen, kérünk a te szent nevedérta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1438Úristen, ki mennyben lakozol nagy dicsőségbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0859Megbántunk, Isten, szüntelen tégedeta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0888Mennyből az Ige lejövea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0897Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknaka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0952Minden állat dicsér, Úristen, tégedeta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0971Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösökneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 11.a a a a a a a a
Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 29.Mindeneknek teremtője és híveknek éltetőjea a a a a a a a
Óvári graduál, 17. sz. eleje (Stoll 10), p. 11.a a a a a a a a
Spáczai graduál, 1619 (Stoll 38), p. 11.a a a a a a a a
RPHA-1002Mit bízik e világ ő álnokságábana a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1120Ó, magas mennynek szentséges Istenea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1129Ó, nagyhatalmú, felséges Úristena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1135Ó, teremtő Atya Istena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1326Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elmea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-1400Üdvözlégy, Krisztus, e világnak uraa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0357Emlékezem mostan Telamon királyróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőtta a a a
RPHA-0251Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1579 vagy azelőtta a a a
RPHA-0849Magasztaljuk, keresztyének, az Úristenta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1579 vagy azelőtta a a a
RPHA-3030Mostan emlékezem az Antichristusróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1580 vagy azelőtta a a a
RPHA-3009Ím, mint nyomorodám, felséges Úristena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0507Hallgassátok szent Dávidnak mondásáta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1023Nagy bánatban az embernek ő szívea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0184Bocsánatot kérek a nagy Istentőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1299Számtalan sokszor neked könyörgettema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0597Isten hívei, akik vagytoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0282Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0939Mikor meggondolom e világ dolgáta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1038Nagy öröme adaték én lelkemneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1112Ó, felséges Isten, kegyelmes Atyáma a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0487Hálát mi adjunk az Atya Istenneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1252Sok hálákat Úristennek adjunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-1317Szent Jánosnál Krisztus azt fogadja nekünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-4036Egy sívó sólymot most leltema a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-3032a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0658Jer, tegyük el a testeketa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1586 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0771Könyörgünk neked, Istennek szent Fiaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1586 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0632Járuljunk mi az Istennek szent Fiáhoza a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1586 körüla a a a
RPHA-0054A vitézek kardjainak, megjött ereje karjuknaka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0506Hallgassátok meg, keresztyéneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 körüla a a a
RPHA-0524Hatalmas Isten, könyörgünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0401Fejenként mi erről emlékezzünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0572Illik nekünk erről emlékeznünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0490Hallgasd meg, Atya Isten, a megszomorodotta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0815Krisztusnak hű keresztyénia a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-0940Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta valaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőtta a a a
RPHA-3031Nincsen itt e földön nekünk drágább kincsünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1591 vagy azelőtta a a a
RPHA-1434Úristen, áldj meg minket irgalmasságodbóla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0253Dicsérem az Istent az én életembena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0486Hálát adunk, Úristen, tenekeda a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0526Hatalmas Úristen, rólad emlékezünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0007A gonosz természet megromlásáróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0125Az én életemnek minden idejébena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0713Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-1061Neked könyörgünk, teremtő Istenünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0431Gondolkodjál, ember, a te bűneidrőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-1426Uram Isten, ki igértél oltalmata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-0356Emlékezem mostan, mi történt, dolgáróla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1596 körüla a a a
RPHA-4038a a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0038A szent Dávid ötödik énekébena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0797Krisztus Jézus fényes ködbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0886Mennyben vagyon Jézus Krisztusa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0918Mi nyomorúságból tehozzád könyörgünka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0982Mindenkor téged, Úristen, magasztalunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 120.a a a a a a a a
RPHA-4018Jeles vigasságot hallani kik kívántoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0118Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédéta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 75v.a a a a a a a a
RPHA-0145Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Istena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 8.a a a a a a a a
RPHA-0224Csak tehozzád, szent Atyánk, mi kiáltunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0262Dicséretet mondjunk a nagy Úristenneka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0106Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírójaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 56.a a a a a a a a
RPHA-0730Keresztyének, kik Krisztusban bíztoka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0736Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókata a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0306E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reményea a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0406Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetébena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0418Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettela a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1136Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapujáta a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1163Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0501Hallgashatsze ember ily szép dolgokraa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0509Hallgassuk figyelmetesena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1320Szent Pál apostolnak írásaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0673Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0696Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virágaa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0703Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkbena a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0772Könyörögjünk az Istennek Krisztus általa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1166Örvendezzen már e világa a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 72.a a a a a a a a
RPHA-1167Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
Béllyei graduál, 1642-1653 (Stoll 64), p. 79.a a a a a a a a
RPHA-1227Serkenj fel már, ember, bűneidbőla a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1251Sok hálaadással mi most tartozunka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1307Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodika a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1415Új világosság jelenéka a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1271Sok szép dolgok vannak nekünk megírván, históriákban szépen beszámlálvána a a aÁdám János A vers anagrammatikusan szignált, vagyis a szerző neve nem olvasható a vers felett, de nevének anagrammája igen. A kolofonban: Egy jámbor szerzé ezt gondolatjában1599 A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenkilencben, Szent György hava, hete huszad napjábana a a a
RPHA-1335Szertelen veszedelem reánk szállaa a a aAlistáli Márton? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1571 vagy azutána a a a
RPHA-0403Félelmes szívűnek engem alítátoka a a aApáti Ferenc A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Apati Francwscs1514-1526 közötta a a a
RPHA-0564Igazságod szerint tartozol, Istenem, meghallgatni kérésema a a aB M A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1582 vagy azelőtta a a a
RPHA-0841Lelkemet szállotta meg nagy keserűséga a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Az ki most ezeket öszveszedegette, Szeretője után kesereg szívébe, Kit más szűz kezére, Mint tudatlan ember, ok nélkül ereszte1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1133Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elmea a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Azért így jelentém szívem titkos kínját1584 vagy azelőtt A kolofonban: Minap vőm eszemben szeretőmnek dolgáta a a a
RPHA-0246De mit gyötresz engem most, keserves lelkema a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Háládatlanságán sírván szeretőmnek Mostan szerzetteték tőlem ez kis ének1589 A kolofonban: Mostana a a a
RPHA-0128Az én szerelmesem haragszik most reáma a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Nevét megtalálod versek elejében1578 A kolofonban: Ezerötszáz és hetvennyolcnak végében, Hogy volna szeretőm énhozzám kétségben, Úgy szedém ezt egybena a a a
RPHA-0304E világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmema a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Örömemben így köszenék1589 vagy azelőtt A kolofonban: Juliámra hogy találéka a a a
RPHA-1186Pusztában zsidókat vezérlő jó Istena a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: szerzém ezt ilyen énekben1589 A kolofonban: Szent Mihály nap előtt való harmad hétben, Az másfélezerben és nyolcvankilencben, Az ó szerinta a a a
RPHA-0179Bizonnyal ismerem rajtam most erejéta a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. Az akrosztichonban: Balassi Baljnthe A kolofonban: Az versszerző neve fel vagyon jegyezve, Könnyhullatásiban rendelte ezt egybe, Keserves énekbe, Ha Istent szereted, ne tréfálj meg érte1578 körüla a a a
RPHA-1008Most adá virágom nekem bokrétájáta a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 A kolofonban: Ezerötszáz és hetvennyolc esztendőbena a a a
RPHA-0388Eredj, édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoza a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 körüla a a a
RPHA-0853Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnoma a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578-1584 közötta a a a
RPHA-0078Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodbóla a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0947Minap mulatni mentemben jöve két kegyes előmbena a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0824Láss hozzám, üdvösségemnek Istenea a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1000Mire most barátom azon kérdezkedela a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1327Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyeza a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1455Vajon meddig akarsz engem kesergetnia a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1458Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szűzekena a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0040A Szentháromságnak első személyea a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 körüla a a a
RPHA-0041A Szentháromságnak harmadik személyea a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 körüla a a a
RPHA-1107Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségneka a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589a a a a
RPHA-1212Segélj meg engemet, én édes Istenema a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-0992Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentetta a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-0635Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemeta a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-0738Keserítette sok bú és bánat az én szívemeta a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1198Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szintea a a aBalassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1109Ó, én kegyelmes Istenema a a aBalassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1589 vagy azutána a a a
RPHA-0842Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltásaa a a aBalassi Bálint A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1589-1594 közötta a a a
RPHA-0180Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragoda a a aBalassi Bálint A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Balassi Balint A kolofonban: Tanúságra szerzé ez verseket öszve, Kinek neve vagyon az versek fejébe, Magát megesmérte, Ajánlja is magát Istennek kezébe1589-1594 közötta a a a
RPHA-1176Például nekünk mit mondott az Istena a a aBaranyai Pál A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Baraniai de Mvche Pavlvs A kolofonban: Énekbe minap az ki ezt beszerzé, Az ő életét Isten elvégezé1545 vagy azelőtt A kolofonban: az másfélezerben És negyvenötbena a a a
RPHA-1231Siess, nagy Úristen, én segítségemrea a a aBarát István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Barat Stephanvs1574 vagy azelőtta a a a
RPHA-0428Gyalu várban kínjaiban, szerzette kilencvennégyben (explicit)a a a aBáthory Boldizsár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Báthory Boldizsár bánatjában, ... kínjaiban1594 A kolofonban: kilencvennégybena a a a
RPHA-0516Hallottuk, Úristen, atyáinktóla a a aBatizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1546 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0639Jer, dicsérjük az Istennek Fiáta a a aBatizi András A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1546 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1091Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokraa a a aBatizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Batizi András1541 A kolofonban: Ezörötszáznegyven és egy esztendőbena a a a
RPHA-0626Jámbor házasok, meghallgassátoka a a aBatizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Batizi András egy jó kedvében1546 A kolofonban: Ezerötszázban és negyvenhatbana a a a
RPHA-0238Dániel ezt írja, minden meghallgassaa a a aBatizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Batizi András ő betegségében1541 A kolofonban: Ezerötszáznegyven és egy esztendőbena a a a
RPHA-0124Az én beszédemet ti meghallgassátoka a a aBatizi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bathisiinvs Andreas A kolofonban: Batizi András1544 A kolofonban: Ezerötszázban és az negyvennégybena a a a
RPHA-0178Bizodalmunk a hatalmas Istenbena a a aBatthyány Orbán A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Batthiani Vr1547 vagy azelőtta a a a
RPHA-0172Beszélek Ábrahám atyánknak dolgáróla a a aBékési Balázs A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bekesii Balas deiak A kolofonban: Nevét megtaláljuk a versek fejében1559 A kolofonban: Ezerötszázötvenkilenc esztendőbena a a a
RPHA-1177Penitenciát, kik tartani akarnaka a a aBékési Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bekesi Petrvs1593 vagy azelőtta a a a
RPHA-1238Sírj és óhajts, keresztyénség, Istenheza a a aBereki István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Berekinus Stephanvs1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0213Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuka a a aBereki István? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Berekinvs1600 vagy azelőtta a a a
Cantionale catholicum, Csik, 1676 (RMK I 1188), p. 680. [digitalizált]a a a aBereki István?a a a a
RPHA-0668Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunka a a aBereki István? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Berekinvs I1581 vagy azelőtta a a a
RPHA-0192Bölcsességnek Atyja, szent szemeiddela a a aBereki István? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bereksmvs1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-0634Jelen valál, Jézus Krisztus, szerzésbena a a aBesenyei Jakab A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Besenei Jacobvs1562 Az akrosztichonban: Anno Domini isas perfecit mensis jaarii die vigesimo secvndo A kolofonban: Ezerötszázhatvankét esztendőben, Esztendőnek háború kezdetibena a a a
RPHA-4020Neked, Magyarország, egy éneket mondoka a a aBeythe András? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: Ez éneket szerzénk Nádasdy jószágában, Kik prédikátorok valánk jószágában, De az igazságért valánk búcsúztatásban1596 A kolofonban: Írnak vala ekkor kilencvenhatodikbana a a a
RPHA-0033A pogány nép és király azt tartjaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0039A szent Istent, lelkem, dicsérd az Urata a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0111Atyám, ne hagyj, mert ezent kézben leszeka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0211Bosszúdat, ember, hagyd a nagy Istenneka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0217Bús az elme, mikor beteg a testea a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0311Édesb, nagyobb, jelesb de mi leheta a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0325Egykor a szent nemzet egy kérdést támasztaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0339Ember csak hiába magától vesződika a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0383Énekekkel az Urat, szentek, dicsérjéteka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0419Fogadásom, Uram, teneked jelentema a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0422Fohászkodunk, mi gondviselőnk, hozzáda a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0443Gyakran ijeszt én szörnyű ellenségema a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0461Ha szent vagy és életedben ártatlana a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0466Ha Úr velünk nem lett volnaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0513Halljuk, elrégen atyánkkal mit tettéla a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0517Hamis száját istentelen rám táttaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0531Hegyen szép városát raktaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0001A beteg népeknek tanúságot adaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0542Hívek, az Istent velem dicsérjéteka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0545Hogy édes hazánkból fogságra jutánka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0024A mi kemény rabságunkbana a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0027A nagy bölcs teremtést aki meggondoljaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0548Hogy halálos ágyából felkelea a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0558Idegen pusztából, Uram, hozzád síroka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0032A pártosok ellen Dávid így imádkozéka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0034A pokol nép elsokasult földünkbena a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0575Ím, hogy szinte vesznék, Úrhoz kiáltoka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0586Innét Istenről bizonyt minden higgyena a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0587Irgalmasan tekintsd, Uram, népedeta a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0594Isten akit választ, vagy ország teszena a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0595Isten, az Úr, az én uramnak mondáa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0064Akara rejtezni, de nem bújhatéka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0069Aki éltig a törvényt tartjaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
(Stoll 105/2), p. 205.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
Péchi Simon-énekeskönyv, 1615 (Stoll 33), p. 235.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
RPHA-0073Aki nyavalyájában nem talál oltalmata a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0619Izrael hogy Egyiptusból indulaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0097Ammon országra Dávid hadát küldéa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0638Jer, dicsérjük a nagy Istenta a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0116Az a boldog ember, aki Istent félia a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0138Az Istenhez a jámbor bízhatika a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0169Bátyáim közt kisebb valéka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0170Becsületes sok jó, Uram, csak tetőleda a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0708Júda nemzetben hagyá nagy híréta a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0718Kegyelmes Úr, adok nagy hálát nekeda a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0742Ki boldog, aki Úrtól féla a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0891Mennyei szent személyeka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
(Stoll 105/2), p. 244.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
(Stoll 167/1), p. 292.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
Jancsó-kódex, 1615-1618 (Stoll 31), f. 104r.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
Mátéfi János kódexe, 1620-1634 (Stoll 39), f. 239v.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
RPHA-0927Mikor Absolon atyjára támadaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0931Mikor Dávid leginkább nyomorganaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0313Egész Izraelt Dávid felgyűjtéa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0314Egészségben, békességben megnővea a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0320Egy nagy ügye lőn Dávidnak, kin megijedea a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1007Mondjatok új nótáta a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1064Nekem volt eddig nagy sok ellenségema a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0429Gazdagok, meghalljátok, és szegényeka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1157Ország népe így örülea a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1178Pohárbaráti királynak mondjáka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1232Sion hegyét hogy választáa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1253Sok hatalmas lator most azt tudjaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0518Hamisak méltatlan, Uram, reám kelteka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0523Hatalmas, bosszús Úr, mutasd fel magadata a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1256Sok ideje, Uram, hogy sanyargatsza a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0535Hevült lelkem, szívem búsulta a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0544Hogy e nagy pusztán lakunk és nincs bántásunka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1312Szent Dávid Saultól nem maradhataa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0569Ijedt vitéz, Dávid, Keilában szorulaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0599Isten népe és Dávid azt látáa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0600Isten oltalmunk, erős kővárunka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0606Istenem, tudod minden dolgomata a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1353Táborával Saul körülfogaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0613Istent, hívek, szentek, no, dicsérjéteka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0620Izrael országát Salamon intéa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1392Udvarfia szent Dávidra panaszlaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0625Jámbor és bölcs, boldog és szent Istenét tudjaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0627Jámbor vala, de sok háborút látaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0628Jámbor vitéz, Dávid, Saul előtt hogy futnaa a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-0646Jer hamar mellénk, Uram, ne hallgass, ne ülj, ne késséla a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1420Úr szolgái, Istent velem dicsérjéteka a a aBogáti Fazakas Miklós A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1583 környékét megelőző időbena a a a
(Stoll 105/2), p. 197.a a a aBogáti Fazakas Miklósa a a a
RPHA-1423Urak, fejedelmek, jól meggondo