Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (62 db)

Adatlap IncipitMűfaj
(vallásos)
A szereztetés ideje
(RegExp "^15[0-2].*|153[0-5].*|1[0-4].*$")
A szereztetés ideje
(nem RegExp "^.*16.*|.*153[6-9].*|.*15[4-9].*$")
Rímképlet
RPHA-1410Világnak kezdetétől fogván[ vallásos (001) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > dogmatika (023) ]
1400 vagy azelőtt1400 vagy azelőtt
RPHA-3228[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]1100 vagy azelőtt1100 vagy azelőtt
RPHA-1449Urunk Krisztus földön ha jár vala[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]1488 körül1488 körül
RPHA-3012Fenyő, váglak, mire[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]1488 körül1488 körül
RPHA-3013Urunk, Krisztus, szamár hátán Jeruzsálembe ha ment[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]1488 körül1488 körül
RPHA-3004Istennek szent vére ... megváltója[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]1511-1526 környékét megelőző időben1511-1526 környékét megelőző időben
RPHA-3005Süly, itt teneked nem kellett volna kelned[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]1511-1526 környékét megelőző időben1511-1526 környékét megelőző időben
RPHA-3017Ó, nyíl, állj meg Szent Illés prófétának hatalmának miatta[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt
RPHA-1376Testben, elmében halálra, ítéletre Istennek jöveti[ vallásos (001) > nem história (003) > bibliai (006) > rövid foglalat (015) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt
RPHA-1242Soha távol tőle, benne vagyon neki lelke[ vallásos (001) > nem história (003) > dogmatika (023) ]
[ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) > aenigma (081) ]
1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt
RPHA-0837Legyen Atyának dicsőség és Fiúnak tisztesség[ vallásos (001) > nem história (003) > dogmatika (023) > doxológia (202) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-1352Szűz Mária e világon[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]
[ HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (022) ]
1526 környékét megelőző időben1526 környékét megelőző időben
RPHA-0856Mária, szeplőtelen Szűz, Istent nekünk szülé[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-1402Üdvözlégy, mennyeknek királyné asszonya[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]1519 vagy azelőtt1519 vagy azelőtt
RPHA-1398Üdvözlégy, Istennek szent teste[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > úrfelmutatási ének (255) ]
1524 vagy azelőtt1524 vagy azelőtt
RPHA-3211Krisztus feltámada menten nagy kínjából[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]1401-1450 között1401-1450 közöttx x a a x
RPHA-1419Úr Jézusnak nevében kezdetik szent ének[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-0367Emlékezzél, üdvösségnek szerzője[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt
RPHA-1405Üdvözlégy, tengernek húgya, Istennek kegyes anyja[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt
RPHA-0800Krisztus kapuja megnyílik[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-1045Nap támadásának sarkától[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-1101Ó, dicsőséges asszony magas csillagok felett[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-0385Éneklünk Krisztus fejedelemnek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőtt
RPHA-0722Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőttx x x x
RPHA-0309Édes anya, boldog anya[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtta a
RPHA-0361Emlékezzél, keresztyén, az áldott Jézusról[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-0114Atyának bölcsessége isteni bizonyság[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-0099Angyaloknak nagyságos asszonya[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőben1508 A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőbena a a a
RPHA-1397Üdvözlégy, Istennek szent anyja, mennyei szent ajándék[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt
RPHA-0115Atyától Ige ihleték, anyától testbe öltözék[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1047Napkeletnek kezdésétől[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0555Hugyak felséges szerzője, hívőknek örök világa[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1387Titok szokásnak tanúságából[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0685Jöjj, nemzetnek váltója, mutassad Szűznek ő szültét[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0760Király zászlói terjednek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0407Felséges Ige származván, régen Atyától kijövén[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1406Üdvözlégy, üdvösséges ostya[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0801Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0287Dicsőséges viadalnak nyelve[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0216Bűnösöknek kegyes segítség és minden nyomorultaknak[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-1395Üdvözlégy, e világnak üdvössége[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1513 vagy azelőtt1513 vagy azelőtta a
RPHA-1131Ó, Szentlélek, minden állatoknak teremtője, jöjj mihozzánk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1522 vagy azelőtt1522 vagy azelőtt
RPHA-1118Ó, kegyes Szűz Mária, te vagy szép, tiszta rózsa[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtta a b b c c d d a a
RPHA-4034Szegényeknek kegyes segedelme[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-1399Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László király[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) > Szent királyról (124) ]1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-1393Üdvözlégy, boldog, Szent István király[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) > Szent királyról (124) ]1527 vagy azelőtt1527 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0812Krisztus országol, Krisztus parancsol[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]
1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt
RPHA-3216Ó, Istennek teste édesség, e világnak oltalma[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]1433 vagy azelőtt1433 vagy azelőtt
RPHA-0086Áldott Krisztus keresztfán hét igét megmonda[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-0561Igaz bíró, Jézus Krisztus, királyoknak királya és Uram[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőttx x x
RPHA-3229Szép vala orcával, de szebb vala hittel[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]1510 vagy azelőtt1510 vagy azelőtta a
RPHA-0836Légy most segítség, szent Miklós, minekünk[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]1529 A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írna1529 A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írnaa a a a
RPHA-0609Istennek kegyelmessége[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]1531 vagy azelőtt1531 vagy azelőtt
RPHA-1464Valék siralmtudatlan[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > Mária-siralom (126) ]
1300 körül1300 körül
RPHA-1394Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]1514 vagy azelőtt1514 vagy azelőttx a x a a a x x a
RPHA-0286Dicsőséges Szűz Mária, dicsérettel vagy teljes[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőttx x x x x x x x x
RPHA-0015A jó szerzetesnek szíve Krisztus kertje[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-1305A szent alázatosság szerzetes asztalát[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-0259Dicséretes az ember[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]1510 vagy azelőtt1510 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-0089Áldott legyen mindörökké az Atya Isten[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > dicséret (036) ]1530 A kolofonban: Kiskarácsony után ezerötszáz az harminc időben1530 A kolofonban: Kiskarácsony után ezerötszáz az harminc időbena a a
RPHA-1152Örök, mindenható Istennek hatalma[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]
1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt
RPHA-1099Ó, dicső, kegyelmes, méltóságos kereszt[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]1505 vagy azelőtt1505 vagy azelőtt

SQL-lekérdezés:
SELECT Változatazonosító, `RPHA-szám`, Incipit, `Műfaj`, `A szereztetés ideje`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet` FROM RPHA7v0 WHERE Rekordtípus=0 AND Forrásazonosító=0 AND (`RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Műfaj`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%vallásos%',' ',''),'.',''),'-',''),',','')) AND `RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE`A szereztetés ideje` RLIKE '(?m)^15[0-2].*|153[0-5].*|1[0-4].*$') AND `RPHA-szám` NOT IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE`A szereztetés ideje` RLIKE '(?m)^.*16.*|.*153[6-9].*|.*15[4-9].*$') AND `RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Rímképlet`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%%',' ',''),'.',''),'-',''),',',''))) ORDER BY `Műfaj`, `A szereztetés ideje`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet`