Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (447 db)

Adatlap IncipitMűfaj
(nem história (050))
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-1181Pokol legyen-e több vagy jó életünkbenvallásos (001) - história (002) - elbeszélő (004) - bibliai (009)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)
Bogáti Fazakas Miklós
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1586
A kolofonban: nagy döghalálkor ... Ezerötszáznyolcvanhat esztendőben
a a a a
RPHA-1203Rettenetes bűn, lám, volt a fösvénységvallásos (001) - história (002) - leíró v. értekező (005) - prédikációs ének (010)
vallásos (001)
- nem história (003) - bibliai (006) - rövid foglalat (015)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
Szkhárosi Horvát András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Horvát András hagyá ezt egy jó kedvében
1545
A kolofonban: Újesztendőben, Ezerötszázban, immár negyvenötben
a a a a a
RPHA-1011Mostan egy ifjú megházasodottvallásos (001) - nem história (003) - alkalmi ének (024) - házasének (032)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
A vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az énekszörzőt mondják jó embörnek
1600 vagy azelőtt
A kolofonban: Ez tanóságot taval kilelék,... Akkor fejszével vágták az vizet
a a a b b
RPHA-1385Tiszteletes személyek, kik itt jelen vagytokvallásos (001) - nem história (003) - alkalmi ének (024) - házasének (032)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
Tolnai Bálint
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Tholnai Balint
A kolofonban: Ha kit én megbántottam az én énekömmel, Töltse rajtam bosszúját egy tele pint borral, Mert én már megfáradtam az énökmondással, Hadd áztassam torkomat, tőle adott borral
1589 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-3515Szűz Mária lakozván Názáretbenvallásos (001) - nem história (003) - bibliai (006) - rövid foglalat (015)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - embléma (077)
vallásos (001)
- nem história (003) - embléma (203)
Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a a
RPHA-1242Soha távol tőle, benne vagyon neki lelkevallásos (001) - nem história (003) - dogmatika (023)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - aenigma (081)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőtt
RPHA-0515Hallom, mi legyen szokástokvallásos (001) - nem história (003) - liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) - himnusz (016)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
Dobokay Sándor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1594 vagy azutána a b b
RPHA-1188Reád bízott nagy hatalmatvallásos (001) - nem história (003) - liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) - himnusz (016)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
Dobokay Sándor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1594 vagy azutána a b b
RPHA-1130Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledbenvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - dicséret (036)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - Horatius-paródia (120)
Balassi Bálint
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1589-1594 közötta a a b c c c b d d b
RPHA-0954Minden dolgok között láthatsz viszálytatástvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - hívők biztatása (043)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593a a a a
RPHA-4032De hogy nem lát dolgodhozvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - jó keresztényi cselekedetre intő ének (042)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - női dal (082)
A vers szerzőjét nem ismerjük.
Az akrosztichonban: Ch Demetrjws
1540 körüla a a
RPHA-0694Jövel, légy velünk, Úristenvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0554Hozzád kiált lelkem, örök életemnek Istenevallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
Homonnai Drugeth István
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Homonnai Istvan
1598 vagy azelőtta a a
RPHA-0711Katonák hadnagya, Istennek jobb karjavallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593-1595 közötta a a
RPHA-0684Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmemvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595a a b c c b d d b
RPHA-1494Zarándokságimnak te vagy kalauzavallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
vallásos (001)
- nem história (003) - alkalmi ének (024) - útonjárók éneke (259)
Körmendi Lukács
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Köermendi Lvcas
A kolofonban: egy ifjú magában
1599
A kolofonban: Az ezerötszázban, kilencvenkilencben
a a a a
RPHA-0386Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívemvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Öszvekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel Juliámnak könyörgék
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Midőn jóvoltától, mint istenasszonytól, kegyelmet reménlenék
a a b c c b d d b
RPHA-0380Én Istenem, hogy elvivéd az én szerencsémetvallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - könyörgés (038)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - női dal (082)
Horvát Ilona?
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: szomorú kedviben, ... siralmas szívében
1566
A kolofonban: Ezerötszáz és hatvanhat az jó esztendőben
a a a
RPHA-0399Ezt lásd, nyughatatlan, felséges Úristen, az embernek elméjevallásos (001) - nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - siralom (044)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
vallásos (001)
- nem história (003) - alkalmi ének (024) - útonjárók éneke (259)
Eössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1595 körüla a a a
RPHA-4026Fejemet nincsen márvilági (048) - nem história (050)A vers szerzőjét nem ismerjük.1578 környékét megelőző időbena a a
RPHA-4036Egy sívó sólymot most leltemvilági (048) - nem história (050)A vers szerzőjét nem ismerjük.1583 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-3033Magam gondolvánvilági (048) - nem história (050)A vers szerzőjét nem ismerjük.1584 vagy azelőtta a a
RPHA-1107Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589a a a a
RPHA-0054A vitézek kardjainak, megjött ereje karjuknakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)A vers szerzőjét nem ismerjük.1590 környékét megelőző időbena a a a
RPHA-1304Széjjel tündökleni nem ládd-é e földet gyönyörű virágokkalvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Marullus poéta azt deákul írta, ím, én penig magyarul
1584 vagy azelőtt
A kolofonban: Mikor vígan laknám vitéz szolgáimmal, távozván bánatimtul
a a a
RPHA-0090Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű idejevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a
RPHA-1492Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknélvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-3203Eger, vitézeknek ékes iskolájavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Balassi Bálint
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1594 vagy azelőtta a
RPHA-1272Sok szép hadak majd indulnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - arisztokratikus regiszter (058) - katonaének (086)Sárközi Máté
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Sarkeöszi Matte
A kolofonban: Szerzé ezt egy jó kedvében
1597
A kolofonban: Ezerötszázkilencvenhétben
a a a a
RPHA-0112Atyámnak szerelme házához nagy valavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - embléma (109)A vers szerzőjét nem ismerjük.1588 vagy azelőtta a
RPHA-1271Sok szép dolgok vannak nekünk megírván, históriákban szépen beszámlálvánvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - embléma (109)Ádám János
A vers anagrammatikusan szignált, vagyis a szerző neve nem olvasható a vers felett, de nevének anagrammája igen.
A kolofonban: Egy jámbor szerzé ezt gondolatjában
1599
A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenkilencben, Szent György hava, hete huszad napjában
a a a a
RPHA-0248Delos szigetéből e minap Dianavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a
RPHA-0728Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros boltvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a
RPHA-1168Pallas nem nyughaték, ő követét intévilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a
RPHA-0229Csodálható nagy dologvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a a a a
RPHA-0568Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen tégedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a b c c b d d b
RPHA-0472Hadvezérlő Pallasvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a b c c b d d b
RPHA-0186Bocsásd Szentlelkedetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)Rimay János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Rimai
1595-1596 közötta a b b a
RPHA-4021Vérrel fundáltatott az Anyaszentegyházvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - csízió (129)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtt
RPHA-0098Angyalnak tetszik az ember, ha véle szólaszvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)A vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőtta a a a
RPHA-1073Nem mind szentek azok, akik a templom küszöbét nyomjákvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Széchy Tamás?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1600 vagy azelőtt
RPHA-1452Vajha az Úristen kegyelmesenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597a a
RPHA-0994Mint Jákobnak fiai közt kisebbikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597a a a a
RPHA-1207Ritka az oly idő, ki ne legyenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597a a a a b b a
RPHA-0653Jer, mi kérjük a pápátvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1597 vagy azelőtta a a a a
RPHA-0028A nagy urak udvarában a hit olyanvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1597a a a a
RPHA-1106Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, mindennemű dolgodvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epigramma[R], sententia[I] (093)Szenci Molnár Albert
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1597a a b b
RPHA-3204Tisztesség, jó erkölcs és emberségvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - embléma (109)
vallásos (001)
- nem história (003) - embléma (203)
Pécsi Lukács
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1591 vagy azelőtta a b b
RPHA-0151Az Úristen mindent nagy jól teremtettvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Ádám János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1599 vagy azelőtta a a a a a b b b b c c c c d d d d
RPHA-1358Te, bűnös ember, ha meg akarsz szabadulnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Heltai Gáspár?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1551 vagy azelőtta a
RPHA-1380Ti, kisded gyermecskék, jól meggondoljátokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Heltai Gáspár?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1553 vagy azelőtta a
RPHA-1206Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvénvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1596 közötta a b c c b d d b
RPHA-3514Istenasszonyokkal égben az Istenekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Rimay János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1595-1596 közötta a a a
RPHA-3200Bálint nevezetben, ki voltál Balassavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Rimay János
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1596-1600 közötta a a a
RPHA-1183Próféták által szólt régen néked az Istenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Sylvester János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1541 vagy azelőtt
RPHA-0457Ha ki rövideden akarsz komédiát, ímevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Szegedi Lőrinc
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1571
RPHA-3220Helikonnak miként oly szép ékességénvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Szőlősi István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1635 közötta a
RPHA-0293E könyvet valamely magyar olvasandja magábanvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - episztola dedicatoria (090)Vilmányi Libec Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1558
RPHA-0228Csoda dolgot beszéllenék, ha meghallgatnátokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: valaki szörzötte, Versfejekben az ő nevét de ő felvétötte
1555
A kolofonban: ötvenötben
a a a
RPHA-0004A Föld lelkünknek nem szinte alkalmatos házavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0010A halál az embernek útitársa, mint az árnyék, úgy jár utánavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0052A tizedben vagy törvényben nem keresem az én üdvösségemetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0181Bizonyos a halál napja, bizonytalan óráját senki sem tudjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0234Csontokat Ezekiel csonthoz lát gyűlni mezőbenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0244De a bosszúállás jó dolog, még az életnél is gyönyörűségesbvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0321Egy nap mely hosszú, vagyon életek annyi rózsáknakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0331Életemet nékem jó bor tartotta, az is ölt megvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0381Én lelkecském, búdosócskám, hízelkedőcskémvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0397Ezek azok, kik rettegnek s minden villamásra elsárgulnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0463Ha te henyélést futsz, nyila nem bánt a szerelemnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0537Higgyed, földieket, kik akarnak, lelkit utálnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0592Ismerni az Urat és jól halhatni meg legnagyobb kötelességvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0622Jaj nekem, hogy mikoron szentséges hazámat óhajtomvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0769Könnyebben hal az meg, ki a víztől hirtelen elboríttatikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0846Macedóniának Pella városabéli ifjú Sándornakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0871Megszűnik ott minden nyögés, siralom, félelem és haragvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0873Megtiltott fáról a gyümölcsöt Éva szakasztvánvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0887Mennyben vagyon kegyeseknek az életekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0950Mindazáltal szegényeknek nem minden nyavalyájuk, sem mindenestől fogvavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0951Mindazáltal te miért alítod azokat vádolóvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1039Nagy örömest meghalok, mert megnyugszomvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1046Napkeleten reggel láttam megnyílni rózsákatvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1078Nézz fel, ah, én lelkem, mennybe, s hagyj hátra te mindentvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1082Nincsen itt a földön boldogság, mindnyájan mennyországot óhajtjukvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1104Ó, embereknek nyavalyás elméjeketvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1216Semmi az, hogy a vén emberek gyakran kívánják a haláltvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1217Semmi rútság nem leszen az örök életbenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1241Soha nem fogy el a jóknak viadaluk, soha nem veszedelmükvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1258Sok italokba, bizony, gyakran sok bűnök is esnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-1463Valamit gonosz példaadással vétkezik valakivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 között
RPHA-0935Mikor halálnak órájavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)
vallásos (001)
- nem história (003) - mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) - halálrakészítő (101)
Magyari István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1595-1600 közötta a b b c c c
RPHA-0881Mely nagy volt Róma, az ő romlása jelentivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)A vers szerzőjét nem ismerjük.1521 körül
RPHA-2054Bújdosó édes lelkecskémvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)A vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőttx x a a a
RPHA-2051Mostan kik jó hősök, tisztességet várnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)A vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőttx x x x
RPHA-2053Én császár nem lennékvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Bornemisza Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1578 vagy azelőtta a a a
RPHA-2052Az elefánt nagy, mégis megöletikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Bornemisza Péter?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1578 vagy azelőtta a a x
RPHA-0521Három dolog kínoz engemetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Heltai Gáspár
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1553 vagy azelőtta a a a
RPHA-1484Víg vagyok és nem szomorkodomvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Heltai Gáspár
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1553 vagy azelőtta a b b
RPHA-4031Láttatok-e, urak, szarvon kötött tulkotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - idézet (092)Tinódi Sebestyén
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1556 vagy azelőtta a b b
RPHA-0601Istenek akaratját senki nem tudhatjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a
RPHA-0003A fejedelmeknek ő méltatlanságukvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0005A fösvény, ha lehetne, még Istent is megcsalnávilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0006A gazdagságok hadban sokszor kárrá válnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0008A gonosznak, ki jót nem akar tennivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0009A gyakorta való látás emberrel azt teszivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0016A kakas minden bolond ember leszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0022A mennyeieket mindenek tiszteljékvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0030A nagyok dolgában is vagyon nyomorúságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0045A szép öltözet senkinek eszét el nem változtatjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0046A szépség állatoknak nem sok voltán állvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0050A természetet bátor ugyan bottal kergessedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0051A tevő és tétető egyaránt lakoljonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0070Aki ifjúságában resten cselekedikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0072Aki mindazt szólja, kit ő kedve akarvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0096Amit ember akar, nem mindenkor lehetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0103Attól, ki ártani szokott természete szerintvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0120Az bizony dolog, hogy a szerelem azt teszivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0121Az eben a telhetetlen embert értivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0122Az egyenességgel állatok, mindenek nőnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0131Az eszes embernek minden békét hagyjonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0133Az igaz barátság ritka, mint a fekete hattyúvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0136Az istenek embert akkoron segítnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0137Az istenek mindenkor jámboron keserülnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0157Azt mondják, hogyha elhagyod eszedetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0162Bátor a gonosz ember jót sokat fogadjonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0163Bátor a természet sok jóval szeressenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0164Bátor ember ő maga jámbor legyenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0166Bátorságosb mindenkor az egy jó tanulságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0187Bölcs ember haláltól hogy megszabaduljonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0188Nagy dolog, mi legyen e világ állapotjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0190Bölcsek, mindenek nekünk nyilván mondjákvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0191Bölcsnek, mindennek úgy kell emberkednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0193Bölcshöz illik mindenen, hogy el ne eredjenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0206Boldog, ki máson vehet oly jó tanulságotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0208Bolondnak gyakorta kár fülét felnyitjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0209Bolondok jószerencse idején magukat elfelejtikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0210Bolondság embernek olyról törekednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0297E példa ad mindennek itt oly tanulságotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0298E példa embernek nyilván megjelentivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0299E példa magát oly emberre forgatjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0300E példa mindennek azt nyilván mondjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0307E világon sokan oly bolondok vannakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0317Egy kevés haszonért sokat el ne veszessvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0328Egynek egy helyen szerencséje nagyobb vagyonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0330Elejét veszi dolgának, ezen ki akar cselekednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0333Ellenség, ha szép szót ad, minden rá gondoljonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0334Ellenségnek jelen volta rettenetességesvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0336Elvett jóról hálákat adván emlékezzünkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0337Ember a bosszúállást oly igen kívánjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0338Ember, aki dolgát elő akarja vinnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0343Ember, hogy meg akar halni, akárhogy fogadjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0344Ember hozzá hasonlóval bátrabban együtt mehetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0345Ember mikor magát bírja, ha kegyetlenkedikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0346Ember mit nem tehet testi erejévelvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0348Embernek az oly bosszúság legnehezebb leszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0349Embernek, gonosznak, mindennek szokásavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0350Embernek, ki farkas, soha nem kell hinnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0351Embernek mindenkoron jól rá kell gondolnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0352Embernek vakmerőnek lenni nagy gőzvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0353Emberrel mikor vagyon minden jó szerencsevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0389Ereje felett tenni senki ne kívánjonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0396Ez példa neked, ne higgy mindeneknekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0404Félénknél, hogy bátor legyen, nem fog semmi intésvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0435Gonosz társaságot el kell távoztatnunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0436Gonoszok ajándékit mind meg kell utálnunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0439Gyakorta a gonosz ellenségnek melyet kívánunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0440Gyakorta bűnön jő emberre oly fereferencsevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0441Gyakorta kicsinyek, kiket semminek gyanítnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0453Ha a hatalmas gonoszt akar tennivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0454Ha azt akarod, sokáig hogy ne nevessenekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0455Ha hatalmas ellen erőddel nem állhatszvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0467Ha valakin hitványság bosszúságot teszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0468Ha valamit valaki hálálatlannal teszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0519Hamisnak hamisat ha valaki teszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0520Hangyán az eszes embert, télen a vénséget vegyedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0527Hazudozóknak szavát soha nem kell hinnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0528Hazugnak hazugsága mélyebb a tengernélvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0529Hazugnak végre az igaz szavát sem hiszikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0532Hely és idő sokszor adnak bátorságotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0536Hiábavaló félelmek szívedbe ha szállnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0546Hogy életedet jól viseljed, szükség munkálódnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0557Idegen népek között eszesül ki akar tennivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0563Igazságnak gonosznál semmi helye nincsenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0567Így jár e világ, noha én bővelkedemvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0598Isten kit mivel szeret, nem kell igen bánnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0602Istenek titkokat, mindeneket jól tudnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0636Jelenvaló dolgokat sokszor megutálunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0686Jókat mindenkor jóval kell illetnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0687Jóllehet a gazdagságok gyönyörűséget mutatnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0727Kérded-e, miért a jószágra irígykedhetnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0737Kérlek, vedd jól eszedbe, és tedd el-be tegzedbevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0745Ki magát dolgához esztelen foglaljavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0746Ki magát vakmerőül jeles dologba foglaljavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0747Ki megcsal, annak másszor hinni nem bátorságosvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0748Ki meghízik e világi nagy sok gazdagsággalvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0750Kiben vagyon torkosság és telhetetlenségvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0751Kicsinynek kicsinységén meg kell elégednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0752Kígyó, ha elvágott farkát megtekintivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0755Kik nagy kérkedésbe magukat foglaljákvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0756Kik pohár után szólnak, el kell távoztatnunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0758Kinek mint mi tetszik, úgy mondjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0759Kinek nyavalyája mikor jelen vagyonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0764Kit ereje elhagyott, eszével kell élnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0765Kit közel érhetni, nem kell arra bizonyságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0768Könnyebb elszenvedni a nyavalyásságotvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0820Ládd-e, hogy egymással minden jót kell tennünkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0828Látod-e, hogy egy tag más nélkül nem lehetvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0843Leszen az gyakorta, hogy ki másnak vesztét akartavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0857Másnak kik kárt tesznek, néha ők is kárt vallnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0858Még az istenek is azt úgy hagyták lennivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0874Méltán lőn így dolga púpteneverénekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0882Mely népnek királya mikoron kegyelmesvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0893Mennyi mag vagyon egy nagy hold kenderbenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0922Micsoda lehet ennél nagyobb rútságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0923Micsoda, mit nem művelünk a jó gazdagságértvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0928Mikor az ellenség neked azt mutatjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0942Mikoron a dolog fejedelem választáson állvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0953Minden dolgok, kik idejekorán nem lesznekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0955Minden dolgok növekednek a jó egyességgelvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0961Minden, ki őmagát ellenségére bízzavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0970Mindenek tanácsát eszedbe ne vegyedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0980Minden, ki igen bölcselkedik, eszét eltévesztivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0985Mindennek ő magát jól meg kell rostálnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0986Mindennek példa ez, ki magát elhiszivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0987Mindent mindenekre vaj hogy nem kell bíznivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0989Mindenütt kellesz, míg hasznod vehetikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0991Mint a feketét ember nehezen fehérítivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1001Mit a szülők mondnak, abban légy foglalatosvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1027Nagy dolgok meglesznek, ha ráigyekezelvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1043Nagyra való bíztodban a kicsinyt el ne hagyjadvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1044Náladnál hatalmasb ellen járni veszedelmesvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1056Ne mutasd magad, ki nem vagy, embereknekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1057Ne siess hirtelenkedni és mindennel vetekednivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1059Néha ember azt tudja, hogy jól cselekedikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1070Nem kell a keménységbe elmerülnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1072Nem mind barátink, kik szép szót ránk raknakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1074Nem mindenha azok boldogok, kiknek tulajdonítjákvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1075Nem mindenkor az az erős, aki magát hányjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1083Nincsen jobb tette e földön vénségnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1090Noha kicsiny leszen neked ellenségedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1092Nyilván vagyon, mit ember tehessenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1095Nyomorultat meg kell segítenünkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1140Okosnak, mindennek ezt kell tartani eszébevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1142Oly háznál nem kell maradni bérértvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1143Olyan az irígység, nemcsak magának ártvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1144Olyan e világi hiábavaló kevélységvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1145Olyan ebet kell adni a hivalkodóknakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1146Olyról fedj mást meg, ki tebenned nincsenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1180Pokol dolog, ki barátját megcsaljavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1196Régi mondás, szeget szeggel kell kiütnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1222Senkinek senkit meg nem kell utálnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1240Soha meg nem elégedik a gonosz fösvénységvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1274Sok veszedelem között ha valaki leszenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1275Sokakat megnyomorít a hamis tanúságvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1276Sokan dicséretet oly igen kívánnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1277Sokan, kik dicséretet emberektől kívánnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1278Sokan, kik ő rendekben nagy bátran éltenekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1279Sokan, kik igen nagyokkal kérkednekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1281Sokan olyanok vagyunk, kik igen okoskodunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1282Sokan vannak az uraim, kik olyat kívánnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1329Szépen felelt volt az oroszlán az ebnekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1357Társaságba hatalmassal ha ki járvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1375Természet ő ajándékit sokképpen osztogattavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1377Tettét az oly ember igen ritkán bánjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1386Tisztelvén féljék mindenek az istenségeketvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1391Tudósok azt mondják, hogy semmi a szépségvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1408Úgy jár az, ki önnön mesterségét elhagyjavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1409Úgy leszen dolga minden bolond polgárnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1411Úgyan jár, ki eszét bolondul eltévesztivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1412Úgyan teszen, aki minden jóra taníthatatlanvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1454Vajha meggondolnók, hogy Isten mindent látvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1457Valaki az emberi dologról megemlékezikvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1460Valaki magát oly dologba foglaljavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1461Valakinek ellensége nagy vagyonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1465Vannak, kik szín alatt szerelmet mutatnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-1466Vannak, kiknek mikor jó tanácsot adnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2009Ember, míg marhájával ösztövérül vagyonvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2010Az ártatlanokon gonoszok igen uralkodnakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-2011Tudják az istenek, kinek mit kell adnivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a
RPHA-0679Jó a kegyelmesség, mert vele a segítségvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0967Mindenek jól lesznek, ha alkalmas idején lesznekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a a a a
RPHA-0161Barátinkban és rokoninkban mennyi haszon legyenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a b b b b b c c c c
RPHA-0018A kettős szájú embert el kell távoztatnunkvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőtta a a b b b c c c c
RPHA-2008Történik gyakorta, hogy kinek ember javát akartavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - tanulság, fabula (091)Pesti Gábor
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőttx a a
RPHA-3041Kiskarácsonytól Keresztvízvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - csízió (129)A vers szerzőjét nem ismerjük.1462 vagy azelőtta a
RPHA-3040Kiskarácsonytól, Kereszttőlvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - csízió (129)Székely István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1537-1538 környékét megelőző időben
RPHA-0076Akik mostan nagy szeretetben laknivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)
HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (117)
Keresdi Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: ha valaki keresi, nem leli versekben... deák
1590
A kolofonban: Szent Mihály amely nap esik emlékezetben, Másfélezerben és jó kilencven számban, ... szintín szüret közepin
a a a a
RPHA-1333Szeretetből ajánlom szolgálatomatvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Mert versszörzésben Sebők deáknak, Nem úr hírével bödös bort adának, ... Táplálják jó borral Sebők deákot
1553a a a a
RPHA-0553Hozd el, gazda, hozd el a Szerémnek borátvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)A vers szerzőjét nem ismerjük.1555 vagy azelőttx x
RPHA-0530Hegedősök, nektek szólok, meghallgassátokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)Hegedűs Márton
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1556-1580 közötta a a
RPHA-0091Állapotomat jelentemvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)Moldovai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Moldovai Mihali deak
1587 vagy azutána a a a
RPHA-0205Boldog ember, kinek ő házábanvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - hegedős ének (087)Moldovai Mihály?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Az ki szerzé vagyon fázódásban, ... Sápolódván az átkozott házban, ... Az szerzőjét könnyen megtalálod, Vak szemeddel őtet megláthatod, Ha keresed, nálad legyen botod
1587
A kolofonban: Ezerötszáz és az nyolcvanhétben, ... Decembernek legelső hetiben
a a a a
RPHA-0168Bátya, bátya, mely az út Becskerekérevilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - játék (128)A vers szerzőjét nem ismerjük.1528 vagy azutána a
RPHA-0901Mert mit egyszer megszerzettélvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - jogszabály (127)Magyi János
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1484 vagy azutána a
RPHA-0761Kiskarácsonytól Keresztvízvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - csízió (129)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1500 vagy azelőtta a
RPHA-1480Vess búzát, Egedii, árpát, zabot, Benedictivilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - mezőgazdasági költemény (212)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtt
RPHA-0393Érvágás, vigasság, legyenek most szép lakodalmakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1592 vagy azelőtt
RPHA-0465Ha tudni akarsz hasznos tudománytvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1592 vagy azelőtt
RPHA-0680Jó bor, borsos étek legyen e hónapban ebédedvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1592 vagy azelőtt
RPHA-1486Vígan lakik Boldogasszony hava bő pénzévelvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1550 vagy azelőtt
RPHA-0630János kíván eret vágni, kedves lakodalmatvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1580 vagy azelőtt
RPHA-3202Az újesztendő kezdessék tőled, Úristenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtt
RPHA-0102Valaki helyt nem adand igazságunknak, Kötelében leszen, higgye Szent Andrásnak (explicit)világi (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1583 vagy azelőtt
RPHA-3219Estvéli piros ég tiszta időtvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőttx x
RPHA-0821Lakjál, egyél, jámbor, utána jót is aludjálvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)Diósi Gergely
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1592
RPHA-0766Kíván eret Janus vágni, illendő lakodalmatvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)Egyedúti Gergely
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1571 vagy azelőtt
RPHA-0394Esztendőknek, minden időknek kezdetit áldjadvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)Pécsi Lukács
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1579 vagy azelőtt
RPHA-0398Ezerhatszázötvenhétbenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - naptárvers (074)Újfalvi Imre
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1597 vagy azelőtta a a a
RPHA-0433Gondom nekem, jó nagy Isten, mostan nem volnavilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - humanista iskolai regiszter (061) - epicédium (095)
Gergely
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1490 körüla a a
RPHA-1233Siralmas énnékem tetőled megváltomvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
Bornemisza Péter
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Bornemisza Pétör az ő víg kedvében
1556 körüla a x
RPHA-1060Néhai való jó Mátyás királyvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)A vers szerzőjét nem ismerjük.1500 körüla a a a
RPHA-3225világi (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)Budai Simon
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1518 vagy azelőtt
RPHA-0303E vég pusztaságról megemlékeznétekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)Geszti László
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Ezti
A kolofonban: Geszti László diák
1525
A kolofonban: Ezerötszázhuszonöt esztendőben
a a a a
RPHA-0949Mind, ti népek, bánkódjatok püspök veszedelménvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)Szabatkai Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: de Zabatkke Mikhael
A kolofonban: Szabatkai Mihály szerzé egy nagy jó kedvében
1515
A kolofonban: ezerötszáztizenöt esztendőben ... Egy Szent Györgynek ünnepének nemes kezdetében
a a a
RPHA-3226Mátyást mostan választotta mind ez ország királyságravilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)Székely István?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1559 vagy azelőtta a x x
RPHA-1186Pusztában zsidókat vezérlő jó Istenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
vallásos (001)
- nem história (003) - alkalmi ének (024) - útonjárók éneke (259)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: szerzém ezt ilyen énekben
1589
A kolofonban: Szent Mihály nap előtt való harmad hétben, Az másfélezerben és nyolcvankilencben, Az ó szerint
a a a a
RPHA-4016világi (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)
vallásos (001)
- nem história (003) - dogmatika (023) - hitvita (107)
Hegedős Sebestyén deák?
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1561 vagy azelőtt
RPHA-0403Félelmes szívűnek engem alítátokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - politikai propaganda (089)
Apáti Ferenc
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Apati Francwscs
1514-1526 közötta a a a
RPHA-3215Ti, selmecbányai polgárok, kik vagytokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)A vers szerzőjét nem ismerjük.1573 vagy azelőtta a a a a a a a a
RPHA-0591Írnak vala ezerötszázötven esztendőbenvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)Armbrust Kristóf
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1550x x x x
RPHA-1413Új dolgot beszélek, kérlek, meghalljátokvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)Csáktornyai Mátyás
A vers anagrammatikusan szignált, vagyis a szerző neve nem olvasható a vers felett, de nevének anagrammája igen.
1599 vagy azelőtta a a a
RPHA-0690Jóllehet minden dolgokról írtak a bölcsekvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)Csáktornyai Mátyás
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
1592
A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenkét esztendőben
a a a
RPHA-0117Az asszonyok, tudom, haragusznakvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)Heltai Gáspár?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1571-1574 vagy azelőtta a
RPHA-1267Sok részeges, hallgassátok erkölcsötöketvilági (048) - nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - vágáns szatíra (088)Tinódi Sebestyén
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Az, ki szörzé, neve Sebestyén szoméhságában, ... Udvarbírák bort nem adnak, vannak átkjában
1548
A kolofonban: ezörötszáz és negyvennyolcban
a a a
RPHA-3007Bánat, keserűség megfogta szívemetvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054)A vers szerzőjét nem ismerjük.1587 környékét megelőző időbena a a
RPHA-1498világi (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054)Balassi Bálint1589 vagy azelőtt
RPHA-1497világi (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054)Balassi Bálint1589-1590 között
RPHA-0854Már eljött én utam, el kell már indulnomvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
világi (048)
- nem história (050) - morális v. politikai (053) - populáris v. vágáns regiszter (059) - utazási vers (115)
HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (116)
Újváry Mihály
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
Az akrosztichonban: Iivarie Mich
A kolofonban: Egy szomorú ifjú szerzi ezt bánatban, Nagy keserősígben, Szép szeretőitől távul bújdostában
1593
A kolofonban: Ezerötszáz után 93ban
a a a a
RPHA-1128Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotájavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - udvari dráma (211)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Hideg lévén kívől, égvén penig belől Julia szerelmétül... Ezt öszverendelém
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: többé nem említvén Juliát immár versül
a a b c c b d d b
RPHA-0246De mit gyötresz engem most, keserves lelkemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - humanista iskolai (066)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Háládatlanságán sírván szeretőmnek Mostan szerzetteték tőlem ez kis ének
1589
A kolofonban: Mostan
a a a a
RPHA-1490Virág, tudjad, tőled el kell mennemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - alba (119)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1495 vagy azelőtta a
RPHA-4007Legyen Isten hozzád, ó én szép virágomvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - alba (119)
A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 körülx
RPHA-0474Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek, harmaton ha nap felkélvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - alba (119)
Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0382Én nem bántom te kegyelmed, jöszte, szívem énvelemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - gab (084)
Ásikín Hüszrev
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: te kegyelmed rabja, Hüszrev Ásikín
1588 vagy azelőtta a a x
RPHA-0402Fekete szemű, szemöldökűvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
világi (048)
- nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - populáris regiszter (064) - gab (084)
Divinyi Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
A kolofonban: Egy divinyi ezt megírta
1588 vagy azelőtta a a x
RPHA-0084Áldott Julia kiballagtába Cupidót találavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0709Julia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0860Megcsal a Cupidovilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)A vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Az ki ez éneket Rendeli versekben, ... Az ő nagy búvában, ... Nevít nem jelenti Verseknek fejíben
1591
A kolofonban: Az ezerötszázban ... Az kilencvenegyben
a a a a a a a
RPHA-1211Sebes tenger habja, Júlia haragja, kinek vagyok én rabjavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)A vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Sietvén rendelém ..., Szomorú üdőben, útra eredésben, hamar szedem versekben
1597
A kolofonban: kilencvenhétben, Pünkösdnek innepében
a a a a a a a a a
RPHA-1199Régi tüzem alatt szívevilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)A vers szerzőjét nem ismerjük.
A kolofonban: Szeretőmért fáradozván, Én szívemben gondolkodván
1590
A kolofonban: Ezerötszázkilencvenben
a a a a
RPHA-4014világi (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)A vers szerzőjét nem ismerjük.1539-1543 környékét megelőző időben
RPHA-4011Időd szép virágát, termeted szépségét, szívem miért hervasztodvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtta a a
RPHA-1330Szerelem istene, Venusnak ereje most meg megkörnyékezettvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Ajánlván lelkemet akkor egy szép szűznek áldozatul kezében
1589
A kolofonban: Mikor fényes bogár Szent Ivány hóban jár a nyárnak közepében, ... Szerzém ezt versekben az másfélezerben és nyolcvankilencben
a a b c c b d d b
RPHA-1133Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elmevilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Azért így jelentém szívem titkos kínját
1584 vagy azelőtt
A kolofonban: Minap vőm eszemben szeretőmnek dolgát
a a a a
RPHA-0908Mi dolog, Úristen, hogy ez egy kegyesen kívül senki nem tetszikvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: elkeseredett szívem Vőn ily bátorságot, Cupidótól jó szót veszett nyavalyás fejem
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Juliának dolgán nyughatatlankodván
a a b c c b d d b
RPHA-0559Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromlanakvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Ezeket úgy írám, és az többi után Juliának ajánlám
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek hogy látnám
a a b c c b d d b
RPHA-0456Ha ki akar látni két eleven kutatvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Fordítám magyarul vidám Juliáról
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: serkenvén álmomból, ... Mikor lelkem fűlne szerelme langjától
a a a
RPHA-0316Egy kegyes képében a gyászöltözetben vajon angyal tűnék-evilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: így szólék utána
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1359Te, szép fülemile, zöld ágak köziben mondod el énekedetvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Kiben állapotja megtetszik mivolta igazán életemnek
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Juliát gondolván és szavát hallgatván egy kis fülemilének, Juta bús elmémben ez ennéhány versben rendeltetett kis ének
a a b c c b d d b
RPHA-0128Az én szerelmesem haragszik most reámvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Nevét megtalálod versek elejében
1578
A kolofonban: Ezerötszáz és hetvennyolcnak végében, Hogy volna szeretőm énhozzám kétségben, Úgy szedém ezt egyben
a a a a
RPHA-0304E világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Örömemben így köszenék
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Juliámra hogy találék
a a a a
RPHA-0724Kegyes, vidám szemű, piros rózsa színű én édes fehér hölgyemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Régi szörnyű kárán, ily veszett, bánkódván, Juliának ajánlá
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Török szép versekből szerelmese felől csak nemrégen fordítá, Igéről igére nem szinte teheté, de hertelen jobbítá
a a b c c b d d b
RPHA-0378Én édes szerelmem, egyetlen egy lelkem, mi haszon nekem élnemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: sírva ezt éneklette
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: Színed dicsősége most ez új versekre elmémet serkentette
a a b c c b d d b
RPHA-0984Mindennap jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaimvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Sok háborúimban, bujdosó voltomban
1589 vagy azelőtt
A kolofonban: midőn darvakat látnék
a a b c c b d d b
RPHA-1296Szabadsága vagyon már én szegény fejemnekvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
A kolofonban: Szerzém ez nyolc verset víg és szabad elmével, Gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, Hozzám hasonlókkal, vitéz ifiakkal, nem kehegő vénekkel
1584 vagy azelőtta a b b a
RPHA-0179Bizonnyal ismerem rajtam most erejétvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
Az akrosztichonban: Balassi Baljnthe
A kolofonban: Az versszerző neve fel vagyon jegyezve, Könnyhullatásiban rendelte ezt egybe, Keserves énekbe, Ha Istent szereted, ne tréfálj meg érte
1578 körüla a a a
RPHA-1004Mondják jövendölők bizonnyal énnekemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578 körüla a a
RPHA-1087Nő az én örömem most az én szép szerelmem erre való néztébenvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578 körüla a b b a a
RPHA-0757Kikeletkor jó Pünkösd havábanvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578 vagy azelőtta a a
RPHA-1086Nő az én gyötrelmem az én szerelmemről való gondolkodtombanvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578 vagy azelőtta a a
RPHA-0853Már csak éjjel hagyna énnekem nyugodnomvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578-1584 közötta a a a
RPHA-0997Mint sík mezőn csak egy szál fa, egyedül, úgy élekvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a
RPHA-0488Hallám egy ifjúnak minap éneklésétvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a
RPHA-1455Vajon meddig akarsz engem kesergetnivilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-1458Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szűzekenvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a a
RPHA-0233Csókolván e minap az én szép szeretőmetvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a b b a
RPHA-1453Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen voltavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a b b a
RPHA-1201Reménységem nincs már nekem e földön éltembenvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1491Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal, bikák szarvukkal sértnekvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589
A kolofonban: Szent Lőrinc nap után az ezerötszázban és az nyolcvankilencben
a a b c c b d d b
RPHA-0312Édest keserűvel elegyítő gyermekvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0902Méznél édesb szép szók, örvendetes csókokvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a
RPHA-0738Keserítette sok bú és bánat az én szívemetvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1198Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szintevilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-0305E világgal bíró felséges Cupido, emlékezzél meg szódravilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0319Egy nagy követséggel küldte sietséggel Venus hozzám Cupidótvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0400Fáradsága után nyugodni akarván Cupido fejét hajtávilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0534Hét fő csillag vagyon az égi forgáson, kik által embereknekvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1303Széjjel hogy vadásza én lelkem, Julia egy igen szép cserjébenvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-1331Szerelem s Julia egymás mellett állva reám szikráznak valavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0876Mely csuda gyötrelem ez, hogy a szerelem búmra most malommá lettvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 A megadott évszámadatok valamelyike pontos dátum.a a b c c b d d b
RPHA-0749Kiáltok, csak bolygok, mint megszélhüdt embervilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a a
RPHA-0095Amely keresztyén hű, s kiben nincs hamis szű, lelkét ördögtől féltivilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0231Csodálván egy fürdőt, ki felette nagy gőzt magában eresztenevilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0710Julia szózatját, kerek ábrázatját Cupido úgy mutatjavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0717Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott legyen te nevedvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0740Két szemem világa, életem csillaga, szívem, szerelmem, lelkemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0762Ki hogy csalatkozék, tőrben bocsátkozék: segélj, szerelmet szító (explicit)világi (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0880Mely keserven kiált fülemüle, fiát hogyha elszedi pásztorvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-1105Ó, én bolond eszem, ki ezt cselekeszem, hamis gyanúságommalvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-2012Vétettem ellened, kételkedvén benned, lelkem, ó, szép Caeliavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589-1590 közötta a b c c b d d b
RPHA-0462Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressenvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1592 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-0833Legtovább Juliát s leginkább Caeliát ez ideig szerettemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593 körüla a b c c b d d b
RPHA-0424Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre sok új vers, mint sok hangyavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-0998Mint szép liliomszál ha félbe metszve áll, fejét földhöz bocsátjavilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1593 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-0579Íme, ez szívembe lövé egyik nyilátvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Balassi Bálint?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1584 vagy azelőtta a a
RPHA-3020Már szintén az idő vala kinyílásbanvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Dobó Jakab ?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1585 vagy azelőtta a a
RPHA-0780Kősziklák közt lakó, erdőnevelt Echo, felelj szómra, kit hallálvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 körüla a b c c b d d b
RPHA-1337Szólítván nevemen Venus asszony engemvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1591 vagy azutána a b c c b d d b
RPHA-1161Örülhetne szívem látván, mely nagy szépen erdő, hegy, völgy zöldellikvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1596 körüla a b c c b d d b
RPHA-0236Cupido, ne' nyilad, lőj vele bátor mástvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a
RPHA-0917Mi lelt, azt kérdhetnéd, hogy búval bánkódomvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1050Ne csodáld szívemet, hogy ilyen keservesvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a a
RPHA-1221Senki ne kérdjen, szívem mért nem vegyenvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a b c c b b b
RPHA-0377Én édes Ilonám, tizedik bölcs múzsám, kinek szavát nem unnámvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Rimay János
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1600 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0159Bánattól szívemet, kíntól életemetvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063)Széchy Tamás?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1592 vagy azelőtta a b c c b d d b
RPHA-0635Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemetvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - aenigma (081)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1589 vagy azelőtta a a a
RPHA-1008Most adá virágom nekem bokrétájátvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - embléma (077)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578
A kolofonban: Ezerötszáz és hetvennyolc esztendőben
a a a a
RPHA-0388Eredj, édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhozvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - embléma (077)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1578 körüla a a a
RPHA-0578Íme, a pelikán az ő fiaiértvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) - embléma (077)Balassi Bálint
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1584 vagy azelőtta a a
RPHA-1327Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyezvilági (048) - nem história (050) - szerelmes, erotikus (054) - arisztokratikus regiszter – udvari (063) -