Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (641 db)

Adatlap IncipitFelekezet
(világi)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-0709Julia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem100% világi (1 db) A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 77. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0393Érvágás, vigasság, legyenek most szép lakodalmak100% világi (1 db) A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1592 vagy azelőtt
Cisio magyar nyeluen, Kolozsvár, 1592 (RMNy 684, RMK I 256), f. A4r[digitalizált]világi
RPHA-0465Ha tudni akarsz hasznos tudományt100% világi (1 db) A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1592 vagy azelőtt
Cisio magyar nyeluen, Kolozsvár, 1592 (RMNy 684, RMK I 256), f. F4v[digitalizált]világi
RPHA-2013Sándor után anyját is Cassander megölé100% világi (1 db) A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1598a a a a
Demeter király históriája, Kolozsvár, 1598 körül (RMNy 835)világiBogáti Fazakas Miklós
RPHA-1011Mostan egy ifjú megházasodott100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az énekszörzőt mondják jó embörnek1600 vagy azelőtt A kolofonban: Ez tanóságot taval kilelék,... Akkor fejszével vágták az vizeta a a b b
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 90r.világi
RPHA-0860Megcsal a Cupido100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki ez éneket Rendeli versekben, ... Az ő nagy búvában, ... Nevít nem jelenti Verseknek fejíben1591 A kolofonban: Az ezerötszázban ... Az kilencvenegybena a a a a a a
Fanchali Jób-kódex, 1595-1608 (Stoll 4), p. 192.világi
RPHA-3221Bírák, néktek szólok, kérlek, hallgassátok100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az ki ez énököt versökben foglalta, Az bírák szömélyét ő meg nem utálta, Tanítani őket jó kedvvel akarta, Az ki jobban tanít, azt szabadon hatta1600 vagy azelőtta a a a
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 30v.világi
RPHA-0514Halljunk egy szép példát a régi eleinkről100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Ez szent históriát az ki versökben írá, Földében lakó nép őtet megnyomorítá, Édös hazájátul az pogán is megfosztá1555 A kolofonban: ezörötszázötvenöt esztendőbena a a a
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 115v.világi
RPHA-1199Régi tüzem alatt szíve100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Szeretőmért fáradozván, Én szívemben gondolkodván1590 A kolofonban: Ezerötszázkilencvenbena a a a
Vásárhelyi daloskönyv, 1672 körül (Stoll 96), f. 228v.világi
RPHA-4032De hogy nem lát dolgodhoz100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük. Az akrosztichonban: Ch Demetrjws1540 körüla a a
Manuscrit de poème, 16. sz. (H 780)világi
RPHA-3227Mikor magyar király zászlóját látá100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1463 vagy azutána a
Bónis-kódex, 18. sz. eleje (H 801)világi
RPHA-0245De a felül mondott Pál Kenézy100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1476 vagy azutána a
Manuscrit de poème, 15. sz. (H 122)világi
RPHA-1449Urunk Krisztus földön ha jár vala100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1488 körül
Incantations, 1488 (H 124)világi
RPHA-3012Fenyő, váglak, mire100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1488 körül
Incantations, 1488 (H 124)világi
RPHA-3013Urunk, Krisztus, szamár hátán Jeruzsálembe ha ment100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1488 körül
Incantations, 1488 (H 124)világi
RPHA-1490Virág, tudjad, tőled el kell mennem100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1495 vagy azelőtta a
Gugelweit János bejegyzése, 1495 előtt (H 105)világi
RPHA-1293Supra, aggnő, szökj fel kabla100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1505 körülx x x x x
Note manuscrite, 1505 (H 104)világi
RPHA-1099Ó, dicső, kegyelmes, méltóságos kereszt100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1505 vagy azelőtt
Note manuscrite, 1490 körül (H 121), p. 11.világi
RPHA-0387Erdőn jár vala lebeke tárgy100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1516 vagy azutánx x x x x
Manuscrit de poème, 1525 (H 202)világi
RPHA-4045100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1534-1598 között
Adagiorvm Graecolatinovngaricorvm chiliades, Bártfa, 1598 (RMNy 815, RMK I 298) [digitalizált]világi
RPHA-0369Emlékezzünk a király végházáról100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1561 körüla a a
Kuun-kódex, 1621-1647 (Stoll 40), p. 32.világi
RPHA-0283Ezerötszázhatvanhat esztendőben (explicit)100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1566 A kolofonban: Ezerötszázhatvanhat esztendőbena a a a
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 43r.világi
RPHA-4035Fogyatkozásunkat látod, Úristen100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1568 vagy azelőtta a a a
Petrovay Miklós-énekeskönyv, 1670-1672 (Stoll 93), f. 24r.világi
RPHA-3215Ti, selmecbányai polgárok, kik vagytok100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1573 vagy azelőtta a a a a a a a a
Manuscrit de poème, 1573 (H 782)világi
RPHA-0054A vitézek kardjainak, megjött ereje karjuknak100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1590 környékét megelőző időbena a a a
Sepsi Laczkó Máté krónikája, 1624 körül (Stoll 43), p. 2.világi
RPHA-1480Vess búzát, Egedii, árpát, zabot, Benedicti100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtt
Cisio magyar nyeluen, Kolozsvár, 1592 (RMNy 684, RMK I 256), f. M3v[digitalizált]világi
RPHA-4021Vérrel fundáltatott az Anyaszentegyház100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőtt
Cisio magyar nyeluen, Debrecen, 1592 (RMNy 678, RMK I 251), f. D1v[digitalizált]világi
RPHA-3219Estvéli piros ég tiszta időt100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1592 vagy azelőttx x
Cisio magyar nyeluen, Kolozsvár, 1592 (RMNy 684, RMK I 256), f. F4v[digitalizált]világi
RPHA-1451Vagyon-e szívem szándékodban, hogy befogadsz engem100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 A kolofonban: ezerhatszázban
Vásárhelyi daloskönyv, 1672 körül (Stoll 96), f. 73r.világi
RPHA-4007Legyen Isten hozzád, ó én szép virágom100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 körülx
Note manuscrite, 16. sz. (H 756)világi
RPHA-4044100% világi (1 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőtt
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 167r.világi
RPHA-0841Lelkemet szállotta meg nagy keserűség100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Az ki most ezeket öszveszedegette, Szeretője után kesereg szívébe, Kit más szűz kezére, Mint tudatlan ember, ok nélkül ereszte1584 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 43. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1133Ó, te csalárd világ, nyughatatlan elme100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Azért így jelentém szívem titkos kínját1584 vagy azelőtt A kolofonban: Minap vőm eszemben szeretőmnek dolgáta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 16. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1093Nyolc ifiú legény minap úton menvén egy erdőbe jutának100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Egy szegény szarándok, régi barátotok éneklette ezt nektek, Kik a magyar nyelven való versszerzésen egymással vetekedtek, Kit a nagy hamisság és háládatlanság föld szélére kergettek1589 A kolofonban: Az másfélezerben és nyolcvankilencben, Szent Bertalom nap utána a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 118. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0559Idővel paloták, házak, erős várak, városok elromlanak100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Ezeket úgy írám, és az többi után Juliának ajánlám1589 vagy azelőtt A kolofonban: Véghetetlen voltát, semmi változását szerelmemnek hogy látnáma a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 74. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0246De mit gyötresz engem most, keserves lelkem100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Háládatlanságán sírván szeretőmnek Mostan szerzetteték tőlem ez kis ének1589 A kolofonban: Mostana a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 120. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0316Egy kegyes képében a gyászöltözetben vajon angyal tűnék-e100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: így szólék utána1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 62. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1304Széjjel tündökleni nem ládd-é e földet gyönyörű virágokkal100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Marullus poéta azt deákul írta, ím, én penig magyarul1584 vagy azelőtt A kolofonban: Mikor vígan laknám vitéz szolgáimmal, távozván bánatimtula a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 21. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0386Engemet régóta sokféle kínokban tartó én édes szívem100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Öszvekulcsolt kézzel, hajlott térddel-fővel Juliámnak könyörgék1589 vagy azelőtt A kolofonban: Midőn jóvoltától, mint istenasszonytól, kegyelmet reménlenéka a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 64. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0724Kegyes, vidám szemű, piros rózsa színű én édes fehér hölgyem100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Régi szörnyű kárán, ily veszett, bánkódván, Juliának ajánlá1589 vagy azelőtt A kolofonban: Török szép versekből szerelmese felől csak nemrégen fordítá, Igéről igére nem szinte teheté, de hertelen jobbítáa a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 88. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0378Én édes szerelmem, egyetlen egy lelkem, mi haszon nekem élnem100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: sírva ezt éneklette1589 vagy azelőtt A kolofonban: Színed dicsősége most ez új versekre elmémet serkentettea a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 90. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1296Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Szerzém ez nyolc verset víg és szabad elmével, Gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, Hozzám hasonlókkal, vitéz ifiakkal, nem kehegő vénekkel1584 vagy azelőtta a b b a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 34. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1004Mondják jövendölők bizonnyal énnekem100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 körüla a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 13. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0388Eredj, édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoz100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 körüla a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 5. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1087Nő az én örömem most az én szép szerelmem erre való néztében100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 körüla a b b a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 9. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0757Kikeletkor jó Pünkösd havában100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 30. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1086Nő az én gyötrelmem az én szerelmemről való gondolkodtomban100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1578 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 37. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0488Hallám egy ifjúnak minap éneklését100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 28. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0578Íme, a pelikán az ő fiaiért100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 39. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0947Minap mulatni mentemben jöve két kegyes előmben100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 48. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0824Láss hozzám, üdvösségemnek Istene100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 57. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1000Mire most barátom azon kérdezkedel100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 50. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 50. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1327Szentírás szerint is kereszt csak bút jegyez100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 45. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1455Vajon meddig akarsz engem kesergetni100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 57. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1458Valaki azt hiszi, hogy nyerjen menyeken és szűzeken100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 18. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0233Csókolván e minap az én szép szeretőmet100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a b b a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 32. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1453Vajha én tüzemnek nagy tűrhetetlen volta100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a b b a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 35. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1235Siralmas nékem idegen földön már megnyomorodnom100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a b c c b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 23. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1201Reménységem nincs már nekem e földön éltemben100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1584 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 15. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0593Ismét felvetette szemöldök íjébe szép szemének idegét100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1588 vagy azutána a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 123. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1491Vitézek karjukkal, kígyók fullánkjukkal, bikák szarvukkal sértnek100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 A kolofonban: Szent Lőrinc nap után az ezerötszázban és az nyolcvankilencbena a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 117. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-3209100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 körül
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 99. [digitalizált]világiBalassi Bálint
RPHA-0312Édest keserűvel elegyítő gyermek100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 81. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0902Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 57. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0635Jelentem versben mesémet, de elrejtem értelmemet100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 2. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0738Keserítette sok bú és bánat az én szívemet100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 40. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1198Régi szerelmem nagy tüze hamuvá vált vala szinte100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 59. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0302E széles világon mennyi virág vagyon, mindaz sem ér egy rózsát100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 122. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0326Egykor szép Julia magában így szóla, mond, kik engem szeretnek100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 124. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0327Egykor szép Juliát látván, hogy ő magát szép tükörében nézné100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 124. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0459Ha nagy haragjában megöl is Julia, mégsem mondom gyilkosnak100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 124. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0946Mikoron kirepül lélek beteg testből, soha senki nem látta100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 124. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1208Rózsaszínű lelkem, én édes szerelmem, ne kösd meg világomat100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 125. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1361Tebenned, Julia, mind világ csudája épen megtetszik: szépség100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 123. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1379Ti, kik szegénységet én szememre vettek, én hiszem, azt tudjátok100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 123. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-4030Credulus bújában itt e nagy pusztában azért ölé meg magát100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Fanchali Jób-kódex, 1595-1608 (Stoll 4), p. 359.világiBalassi Bálint
RPHA-0305E világgal bíró felséges Cupido, emlékezzél meg szódra100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 60. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0319Egy nagy követséggel küldte sietséggel Venus hozzám Cupidót100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 60. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0400Fáradsága után nyugodni akarván Cupido fejét hajtá100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 68. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0534Hét fő csillag vagyon az égi forgáson, kik által embereknek100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 83. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1303Széjjel hogy vadásza én lelkem, Julia egy igen szép cserjében100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 67. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0749Kiáltok, csak bolygok, mint megszélhüdt ember100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 132. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0427Friss szép fejér póka100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a a a b b b b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 138. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0710Julia szózatját, kerek ábrázatját Cupido úgy mutatja100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 135. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0717Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott legyen te neved100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 130. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0740Két szemem világa, életem csillaga, szívem, szerelmem, lelkem100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 129. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0762Ki hogy csalatkozék, tőrben bocsátkozék: segélj, szerelmet szító (explicit)100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 129. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0880Mely keserven kiált fülemüle, fiát hogyha elszedi pásztor100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 133. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1105Ó, én bolond eszem, ki ezt cselekeszem, hamis gyanúságommal100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 133. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-2012Vétettem ellened, kételkedvén benned, lelkem, ó, szép Caelia100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 134. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1336Szít Zsuzsánna tüzet szívemből magára100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589-1590 közötta b a b c c c c c c c
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 136. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-0462Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő engem szeressen100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1592 vagy azutána a b c c b d d b
Manuscrits, 1593 (H 129)világiBalassi Bálint
RPHA-0833Legtovább Juliát s leginkább Caeliát ez ideig szerettem100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 körüla a b c c b d d b
Manuscrits, 1593 (H 129)világiBalassi Bálint
RPHA-0474Hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek, harmaton ha nap felkél100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azelőtta a b c c b d d b
Manuscrits, 1593 (H 129)világiBalassi Bálint
RPHA-0424Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészekre sok új vers, mint sok hangya100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azutána a b c c b d d b
Manuscrits, 1593 (H 129)világiBalassi Bálint
RPHA-0998Mint szép liliomszál ha félbe metszve áll, fejét földhöz bocsátja100% világi (1 db)Balassi Bálint A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1593 vagy azutána a b c c b d d b
Manuscrits, 1593 (H 129)világiBalassi Bálint
RPHA-1497100% világi (1 db)Balassi Bálint1589-1590 között
RPHA-0579Íme, ez szívembe lövé egyik nyilát100% világi (1 db)Balassi Bálint? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1584 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 145. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint?
RPHA-0428Gyalu várban kínjaiban, szerzette kilencvennégyben (explicit)100% világi (1 db)Báthory Boldizsár A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Báthory Boldizsár bánatjában, ... kínjaiban1594 A kolofonban: kilencvennégybena a a a
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 96r.világiBáthory Boldizsár
RPHA-0172Beszélek Ábrahám atyánknak dolgáról100% világi (1 db)Békési Balázs A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bekesii Balas deiak A kolofonban: Nevét megtaláljuk a versek fejében1559 A kolofonban: Ezerötszázötvenkilenc esztendőbena a a a
Mihály deák kódexe, 1679 (Stoll 106), f. 134r.világiBékési Balázs
RPHA-1233Siralmas énnékem tetőled megváltom100% világi (1 db)Bornemisza Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Bornemisza Pétör az ő víg kedvében1556 körüla a x
Vasady-kódex, 1613-1615 körül (Stoll 27), f. 120r.világiBornemisza Pétera a x
RPHA-0290Drága dolgot mondok, kérlek, hallgassátok100% világi (1 db)Decsi Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Deczi Mihali deaktvl1600 vagy azelőtta a a a
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 44v.világiDecsi Mihály
RPHA-0373Emlékezzünk, én uraim, régen lett dologról100% világi (1 db)Drávamelléki Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1600 vagy azelőtta a a a
Csoma-kódex, 1638 (Stoll 59), f. 68r.világiDrávamelléki Névtelen
RPHA-0196Boldog aki akarsz lenni életedben100% világi (1 db)Ecsedi Báthory István? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Bathori A kolofonban: Írtam ez verseket keseredett szívvel1600 vagy azelőtta a a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 138. [digitalizált] [betűhű átirat]világiEcsedi Báthory István?
RPHA-0303E vég pusztaságról megemlékeznétek100% világi (1 db)Geszti László A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Ezti A kolofonban: Geszti László diák1525 A kolofonban: Ezerötszázhuszonöt esztendőbena a a a
Manuscrit de poème, 1525 (H 202)világiGeszti László
RPHA-0551Holdnak, a szép Napnak, a szép csillagnak100% világi (1 db)Homonnai Drugeth Bálint A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Homonnai Balin1599 vagy azelőtta a a a a
Detsi-kódex, 1609-1613 (Stoll 25), f. 193v.világiHomonnai Drugeth Bálinta a a a a
RPHA-1294Szabadítóm nekem az Isten100% világi (1 db)Homonnai Drugeth István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Drvgiet de Hömonna Stefanvs1581 A kolofonban: Ezerötszáznyolcvanegybena a a a
Manuscrits, 16-17. sz. (H 126)világiHomonnai Drugeth István
RPHA-0554Hozzád kiált lelkem, örök életemnek Istene100% világi (1 db)Homonnai Drugeth István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Homonnai Istvan1598 vagy azelőtta a a
Sepsi Laczkó Máté krónikája, 1624 körül (Stoll 43), p. 1.világiHomonnai Drugeth István
RPHA-0581Immár halljuk több dolgait Mátyásnak100% világi (1 db)Ilosvai Selymes Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Megtalálá Bonfinius könyvében, Kinek neve vagyon írván versfőben1575 A kolofonban: Ezerötszázhetvenöt esztendőbena a a a
Pompéry-kódex, 17. sz. (H 603), f. 143r.világiIlosvai Selymes Péter
RPHA-0633Járulok elődben, szerelmes Jézusom100% világi (1 db)István deák A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1600 vagy azelőtta a a a
Csoma-kódex, 1638 (Stoll 59), f. 106v.világi
RPHA-0076Akik mostan nagy szeretetben lakni100% világi (1 db)Keresdi Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: ha valaki keresi, nem leli versekben... deák1590 A kolofonban: Szent Mihály amely nap esik emlékezetben, Másfélezerben és jó kilencven számban, ... szintín szüret közepina a a a
Nagybányai kézirat, 1626-1632 (Stoll 45), p. 171.világiKeresdi Névtelen
RPHA-0838Legyen Istenemnek, édes Megváltómnak nagy hálaadására100% világi (1 db)Lenartich János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Lenartich Ianos A kolofonban: Az ki ezt rendelé, nevét megjelenté az verseknek fejében1586 A kolofonban: Az ezerötszázban és az nyolcvanhatbana a a a
Lenartich János toldaléka, 1579-1586 (Stoll 2), f. 178r.világiLenartich János
RPHA-0864Meghalljátok fejenként, kik itt vagytok100% világi (1 db)Mádai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: de Madha Mikhael1551 vagy azelőtta a a a
Note manuscrite, 1551 (H 141)világiMádai Mihály
RPHA-0901Mert mit egyszer megszerzettél100% világi (1 db)Magyi János A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1484 vagy azutána a
Nyírkállai Magyi János bejegyzése, 1476-1490 (H 20), p. 71.világiMagyi János
RPHA-0936Mikor Isten Ádámot kiűzeté100% világi (1 db)Nagyfalvi György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Nagyfalvi György deák szörzé énekben, Az Istennek bízik ígéretiben, Elvégezé eztet egy jó kedvében1557 A kolofonban: Kisasszony estin szörzék ezt versekben, Ezörötszázötvenhét esztendőbena a a a
Mihály deák kódexe, 1679 (Stoll 106), f. 132r.világiNagyfalvi György
RPHA-0601Istenek akaratját senki nem tudhatja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 55v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0003A fejedelmeknek ő méltatlanságuk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 67r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0005A fösvény, ha lehetne, még Istent is megcsalná100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 67v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0006A gazdagságok hadban sokszor kárrá válnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 41v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0008A gonosznak, ki jót nem akar tenni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 35r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0009A gyakorta való látás emberrel azt teszi100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 33v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0016A kakas minden bolond ember leszen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 10r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0022A mennyeieket mindenek tiszteljék100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 16r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0030A nagyok dolgában is vagyon nyomorúság100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 50v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0045A szép öltözet senkinek eszét el nem változtatja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 58v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0046A szépség állatoknak nem sok voltán áll100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 79r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0050A természetet bátor ugyan bottal kergessed100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 30r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0051A tevő és tétető egyaránt lakoljon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 32r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0070Aki ifjúságában resten cselekedik100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 55v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0072Aki mindazt szólja, kit ő kedve akar100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 21v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0096Amit ember akar, nem mindenkor lehet100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 74r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0103Attól, ki ártani szokott természete szerint100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 71v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0120Az bizony dolog, hogy a szerelem azt teszi100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 42r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0121Az eben a telhetetlen embert érti100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 11v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0122Az egyenességgel állatok, mindenek nőnek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 50v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0131Az eszes embernek minden békét hagyjon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 78v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0133Az igaz barátság ritka, mint a fekete hattyú100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 47v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0136Az istenek embert akkoron segítnek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 54v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0137Az istenek mindenkor jámboron keserülnek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 83r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0157Azt mondják, hogyha elhagyod eszedet100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 29r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0162Bátor a gonosz ember jót sokat fogadjon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 72r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0163Bátor a természet sok jóval szeressen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 19r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0164Bátor ember ő maga jámbor legyen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 34v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0166Bátorságosb mindenkor az egy jó tanulság100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 58r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0187Bölcs ember haláltól hogy megszabaduljon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 65v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0188Nagy dolog, mi legyen e világ állapotja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 69r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0190Bölcsek, mindenek nekünk nyilván mondják100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 33r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0191Bölcsnek, mindennek úgy kell emberkedni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 63r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0193Bölcshöz illik mindenen, hogy el ne eredjen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 81v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0206Boldog, ki máson vehet oly jó tanulságot100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 39r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0208Bolondnak gyakorta kár fülét felnyitja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 68v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0209Bolondok jószerencse idején magukat elfelejtik100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 78r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0210Bolondság embernek olyról törekedni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 59r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0297E példa ad mindennek itt oly tanulságot100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 65r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0298E példa embernek nyilván megjelenti100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 73v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0299E példa magát oly emberre forgatja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 66r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0300E példa mindennek azt nyilván mondja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 88r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0307E világon sokan oly bolondok vannak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 54r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0317Egy kevés haszonért sokat el ne veszess100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 17v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0328Egynek egy helyen szerencséje nagyobb vagyon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 60v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0330Elejét veszi dolgának, ezen ki akar cselekedni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 68r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0333Ellenség, ha szép szót ad, minden rá gondoljon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 22v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0334Ellenségnek jelen volta rettenetességes100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 84r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0336Elvett jóról hálákat adván emlékezzünk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 48v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0337Ember a bosszúállást oly igen kívánja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 76r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0338Ember, aki dolgát elő akarja vinni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 27r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0343Ember, hogy meg akar halni, akárhogy fogadja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 75v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0344Ember hozzá hasonlóval bátrabban együtt mehet100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 48r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0345Ember mikor magát bírja, ha kegyetlenkedik100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 14v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0346Ember mit nem tehet testi erejével100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 51v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0348Embernek az oly bosszúság legnehezebb leszen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 86r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0349Embernek, gonosznak, mindennek szokása100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 72v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0350Embernek, ki farkas, soha nem kell hinni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 29v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0351Embernek mindenkoron jól rá kell gondolni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 24v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0352Embernek vakmerőnek lenni nagy gőz100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 50r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0353Emberrel mikor vagyon minden jó szerencse100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 23r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0389Ereje felett tenni senki ne kívánjon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 35v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0396Ez példa neked, ne higgy mindeneknek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 41r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0404Félénknél, hogy bátor legyen, nem fog semmi intés100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 80v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0435Gonosz társaságot el kell távoztatnunk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 31r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0436Gonoszok ajándékit mind meg kell utálnunk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 87v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0439Gyakorta a gonosz ellenségnek melyet kívánunk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 81r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0440Gyakorta bűnön jő emberre oly fereferencse100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 76r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0441Gyakorta kicsinyek, kiket semminek gyanítnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 86r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0453Ha a hatalmas gonoszt akar tenni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 10v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0454Ha azt akarod, sokáig hogy ne nevessenek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 47v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0455Ha hatalmas ellen erőddel nem állhatsz100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 34r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0467Ha valakin hitványság bosszúságot teszen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 13r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0468Ha valamit valaki hálálatlannal teszen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 12v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0519Hamisnak hamisat ha valaki teszen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 19v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0520Hangyán az eszes embert, télen a vénséget vegyed100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 43v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0527Hazudozóknak szavát soha nem kell hinni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 87r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0528Hazugnak hazugsága mélyebb a tengernél100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 74v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0529Hazugnak végre az igaz szavát sem hiszik100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 35v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0532Hely és idő sokszor adnak bátorságot100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 39v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0536Hiábavaló félelmek szívedbe ha szállnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 37v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0546Hogy életedet jól viseljed, szükség munkálódni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 56v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0557Idegen népek között eszesül ki akar tenni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 63v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0563Igazságnak gonosznál semmi helye nincsen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 79v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0567Így jár e világ, noha én bővelkedem100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 26r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0598Isten kit mivel szeret, nem kell igen bánni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 17r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0602Istenek titkokat, mindeneket jól tudnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 64v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0636Jelenvaló dolgokat sokszor megutálunk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 40r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0686Jókat mindenkor jóval kell illetni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 73r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0687Jóllehet a gazdagságok gyönyörűséget mutatnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 13v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0727Kérded-e, miért a jószágra irígykedhetnek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 36r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0737Kérlek, vedd jól eszedbe, és tedd el-be tegzedbe100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 25r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0745Ki magát dolgához esztelen foglalja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 59r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0746Ki magát vakmerőül jeles dologba foglalja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 77r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0747Ki megcsal, annak másszor hinni nem bátorságos100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 20r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0748Ki meghízik e világi nagy sok gazdagsággal100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 65r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0750Kiben vagyon torkosság és telhetetlenség100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 38v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0751Kicsinynek kicsinységén meg kell elégedni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 22r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0752Kígyó, ha elvágott farkát megtekinti100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 84r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0755Kik nagy kérkedésbe magukat foglalják100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 86v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0756Kik pohár után szólnak, el kell távoztatnunk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 82r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0758Kinek mint mi tetszik, úgy mondja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 52r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0759Kinek nyavalyája mikor jelen vagyon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 43v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0764Kit ereje elhagyott, eszével kell élni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 37r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0765Kit közel érhetni, nem kell arra bizonyság100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 64r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0768Könnyebb elszenvedni a nyavalyásságot100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 83r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0820Ládd-e, hogy egymással minden jót kell tennünk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 38r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0828Látod-e, hogy egy tag más nélkül nem lehet100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 25v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0843Leszen az gyakorta, hogy ki másnak vesztét akarta100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 31v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0857Másnak kik kárt tesznek, néha ők is kárt vallnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 52v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0858Még az istenek is azt úgy hagyták lenni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 85r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0874Méltán lőn így dolga púpteneverének100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 23v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0882Mely népnek királya mikoron kegyelmes100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 17r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0893Mennyi mag vagyon egy nagy hold kenderben100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 44r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0922Micsoda lehet ennél nagyobb rútság100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 46r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0923Micsoda, mit nem művelünk a jó gazdagságért100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 28r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0928Mikor az ellenség neked azt mutatja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 60r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0942Mikoron a dolog fejedelem választáson áll100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 38v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0953Minden dolgok, kik idejekorán nem lesznek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 81v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0955Minden dolgok növekednek a jó egyességgel100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 30v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0961Minden, ki őmagát ellenségére bízza100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 79r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0970Mindenek tanácsát eszedbe ne vegyed100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 14r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0980Minden, ki igen bölcselkedik, eszét eltéveszti100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 37v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0985Mindennek ő magát jól meg kell rostálni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 21r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0986Mindennek példa ez, ki magát elhiszi100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 80r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0987Mindent mindenekre vaj hogy nem kell bízni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 18r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0989Mindenütt kellesz, míg hasznod vehetik100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 18v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0991Mint a feketét ember nehezen fehéríti100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 76v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1001Mit a szülők mondnak, abban légy foglalatos100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 19v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1027Nagy dolgok meglesznek, ha ráigyekezel100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 85v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1043Nagyra való bíztodban a kicsinyt el ne hagyjad100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 43r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1044Náladnál hatalmasb ellen járni veszedelmes100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 49v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1056Ne mutasd magad, ki nem vagy, embereknek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 45v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1057Ne siess hirtelenkedni és mindennel vetekedni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 45v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1059Néha ember azt tudja, hogy jól cselekedik100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 40v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1070Nem kell a keménységbe elmerülni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 49r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1072Nem mind barátink, kik szép szót ránk raknak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 41v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1074Nem mindenha azok boldogok, kiknek tulajdonítják100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 40v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1075Nem mindenkor az az erős, aki magát hányja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 42v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1083Nincsen jobb tette e földön vénségnek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 89r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1090Noha kicsiny leszen neked ellenséged100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 54v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1092Nyilván vagyon, mit ember tehessen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 49r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1095Nyomorultat meg kell segítenünk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 31r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1140Okosnak, mindennek ezt kell tartani eszébe100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 84v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1142Oly háznál nem kell maradni bérért100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 33v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1143Olyan az irígység, nemcsak magának árt100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 24r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1144Olyan e világi hiábavaló kevélység100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 46v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1145Olyan ebet kell adni a hivalkodóknak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 77v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1146Olyról fedj mást meg, ki tebenned nincsen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 45r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1180Pokol dolog, ki barátját megcsalja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 70r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1196Régi mondás, szeget szeggel kell kiütni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 20v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1222Senkinek senkit meg nem kell utálni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 70v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1240Soha meg nem elégedik a gonosz fösvénység100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 51r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1274Sok veszedelem között ha valaki leszen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 26v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1275Sokakat megnyomorít a hamis tanúság100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 29r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1276Sokan dicséretet oly igen kívánnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 57r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1277Sokan, kik dicséretet emberektől kívánnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 14v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1278Sokan, kik ő rendekben nagy bátran éltenek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 44v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1279Sokan, kik igen nagyokkal kérkednek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 18r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1281Sokan olyanok vagyunk, kik igen okoskodunk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 24r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1282Sokan vannak az uraim, kik olyat kívánnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 47r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1329Szépen felelt volt az oroszlán az ebnek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 57r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1357Társaságba hatalmassal ha ki jár100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 12r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1375Természet ő ajándékit sokképpen osztogatta100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 57v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1377Tettét az oly ember igen ritkán bánja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 84v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1386Tisztelvén féljék mindenek az istenségeket100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 88v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1391Tudósok azt mondják, hogy semmi a szépség100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 21r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1408Úgy jár az, ki önnön mesterségét elhagyja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 66v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1409Úgy leszen dolga minden bolond polgárnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 11r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1411Úgyan jár, ki eszét bolondul eltéveszti100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 55r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1412Úgyan teszen, aki minden jóra taníthatatlan100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 53r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1454Vajha meggondolnók, hogy Isten mindent lát100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 28v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1457Valaki az emberi dologról megemlékezik100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 75r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1460Valaki magát oly dologba foglalja100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 15r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1461Valakinek ellensége nagy vagyon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 25r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1465Vannak, kik szín alatt szerelmet mutatnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 71r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-1466Vannak, kiknek mikor jó tanácsot adnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 16r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-2009Ember, míg marhájával ösztövérül vagyon100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 27v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-2010Az ártatlanokon gonoszok igen uralkodnak100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 36r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-2011Tudják az istenek, kinek mit kell adni100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 36v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0679Jó a kegyelmesség, mert vele a segítség100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a a a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 15v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0967Mindenek jól lesznek, ha alkalmas idején lesznek100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a a a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 73v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0161Barátinkban és rokoninkban mennyi haszon legyen100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a b b b b b c c c c
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 62r[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0018A kettős szájú embert el kell távoztatnunk100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőtta a a b b b c c c c
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 53v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-2008Történik gyakorta, hogy kinek ember javát akarta100% világi (1 db)Pesti Gábor A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1536 vagy azelőttx a a
Aesopus: Aesopi Phrygis fabulae, Bécs, 1536 (RMNy 17, RMK I 7), f. 12v[digitalizált]világiPesti Gábor
RPHA-0780Kősziklák közt lakó, erdőnevelt Echo, felelj szómra, kit hallál100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 körüla a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 155. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-1337Szólítván nevemen Venus asszony engem100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1591 vagy azutána a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 149. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-1161Örülhetne szívem látván, mely nagy szépen erdő, hegy, völgy zöldellik100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1596 körüla a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 151. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-0236Cupido, ne' nyilad, lőj vele bátor mást100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 159. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-0917Mi lelt, azt kérdhetnéd, hogy búval bánkódom100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a a
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 152. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-1221Senki ne kérdjen, szívem mért nem vegyen100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a b c c b b b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 153. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-0377Én édes Ilonám, tizedik bölcs múzsám, kinek szavát nem unnám100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 161. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-1456Vajon s de mi haszon, ha mely ékes asszony szépségét úgy kíméli100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 156. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-1479Venus fajtalan hús100% világi (1 db)Rimay János A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1600 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 156. [digitalizált] [betűhű átirat]világiRimay János
RPHA-1272Sok szép hadak majd indulnak100% világi (1 db)Sárközi Máté A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Sarkeöszi Matte A kolofonban: Szerzé ezt egy jó kedvében1597 A kolofonban: Ezerötszázkilencvenhétbena a a a
Kuun-kódex, 1621-1647 (Stoll 40), p. 23.világiSárközi Máté
RPHA-0512Halljátok meg, mostan régi dolgot mondok100% világi (1 db)Semptei Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek. A kolofonban: egy ifjú1570 A kolofonban: Az ezerötszázban és hetven esztendőben, Kisasszony havának legelső hetibena a a a
Széll Farkas-kódex, 1630-as évek (Stoll 63), p. 107.világiSemptei Névtelen
RPHA-0949Mind, ti népek, bánkódjatok püspök veszedelmén100% világi (1 db)Szabatkai Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: de Zabatkke Mikhael A kolofonban: Szabatkai Mihály szerzé egy nagy jó kedvében1515 A kolofonban: ezerötszáztizenöt esztendőben ... Egy Szent Györgynek ünnepének nemes kezdetébena a a
Manuscrit de poème, 16. sz. (H 123)világiSzabatkai Mihály
RPHA-0159Bánattól szívemet, kíntól életemet100% világi (1 db)Széchy Tamás? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1592 vagy azelőtta a b c c b d d b
Manuscrit, 16. sz. vége (H 621)világiSzéchy Tamás?
RPHA-3226Mátyást mostan választotta mind ez ország királyságra100% világi (1 db)Székely István? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1559 vagy azelőtta a x x
Székely István: Chronica ez vilagnac, Krakkó, 1559 (RMNy 156, RMK I 38), p. 216. [digitalizált]világiSzékely István?
RPHA-1452Vajha az Úristen kegyelmesen100% világi (1 db)Szenci Molnár Albert A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1597a a
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/1)világiSzenci Molnár Albert
RPHA-0994Mint Jákobnak fiai közt kisebbik100% világi (1 db)Szenci Molnár Albert A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1597a a a a
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/2)világiSzenci Molnár Albert
RPHA-1207Ritka az oly idő, ki ne legyen100% világi (1 db)Szenci Molnár Albert A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1597a a a a b b a
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/1)világiSzenci Molnár Albert
RPHA-0653Jer, mi kérjük a pápát100% világi (1 db)Szenci Molnár Albert A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1597 vagy azelőtta a a a a
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/4)világiSzenci Molnár Albert
RPHA-0028A nagy urak udvarában a hit olyan100% világi (1 db)Szenci Molnár Albert A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1597a a a a
Szenci Molnár Albert alkalmi rögtönzései, 1597 (H 303/5), f. B4r.világiSzenci Molnár Albert
RPHA-1343Szükség ezt megírnom és meggondolnom100% világi (1 db)Szerdahelyi Imreffy János? A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Szerdaheli Mihali attia A kolofonban: Kolozsvárban való hosszú létében, Egy gondolatjában szörzé versökben1595 A kolofonban: Az ezörötszázban kilencvennégyben, Szent Mihály havának végső hetébena a a a
Detsi-kódex, 1609-1613 (Stoll 25), f. 101r.világiSzerdahelyi Imreffy János?
RPHA-3220Helikonnak miként oly szép ékességén100% világi (1 db)Szőlősi István A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1595-1635 közötta a
Szőlősi István: Rövid historia, Kolozsvár, 1635 (RMNy 1618, RMK I 647) [digitalizált]világiSzőlősi István
RPHA-0021A magyarok hadairól értettem100% világi (1 db)Szőlősi István A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Szölössi1595-1635 között A kolofonban: Ezerötszáz és kilencvenötben volt,... Azután néhány üdővel Szőlősi, Magyarok kedvéért megfordítani, Akart nemzetének is kedveskedni, Ezerhatszázharmincöt esztendőben, Bocsáttatott ki...a a a a
Szőlősi István: Rövid historia, Kolozsvár, 1635 (RMNy 1618, RMK I 647) [digitalizált]világiSzőlősi István
RPHA-0442Gyakran halljuk a mennyei felségnek100% világi (1 db)Tardi György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tardi Georgivs1588 A kolofonban: Ezerötszáznyolcvannyolc esztendőben, Karácsony havának első hetébena a a a
Detsi-kódex, 1609-1613 (Stoll 25), f. 70v.világiTardi György
RPHA-0819Krónikát immáron sokat hallottatok100% világi (1 db)Temesvári János A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: A Ioanne Literato Themesvarino A kolofonban: Temesvári János deák1571 A kolofonban: Ezerötszázhetven és egy esztendőbena a a a
Heltai Gáspár: Cancionale, Kolozsvár, 1574 (RMNy 351, RMK I 112), p. 4. [digitalizált]világiTemesvári János
RPHA-4031Láttatok-e, urak, szarvon kötött tulkot100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1556 vagy azelőtta a b b
Idézet, 16. sz. (H 762)világiTinódi Sebestyén
RPHA-1332Szerencsének forgásáról nektek emlékezem100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Az, ki szörzé, megtaláljátok nevét versfejében1554 körül A kolofonban: Egybengyűlvén az nagy urak az kincsös Budábana a a
Detsi-kódex, 1609-1613 (Stoll 25), f. 145r.világiTinódi Sebestyén
RPHA-1267Sok részeges, hallgassátok erkölcsötöket100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Az, ki szörzé, neve Sebestyén szoméhságában, ... Udvarbírák bort nem adnak, vannak átkjában1548 A kolofonban: ezörötszáz és negyvennyolcbana a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. k1r[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1261Sok királyról, császárról emlékeztem100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Egy úrfiú császártul megjöttében, Nagy bizonnyal beszélé egy kedvében, Tinódi Sebestyén deák könyvébe, Ő beírá1546 A kolofonban: negyvenhat esztendőbena a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. h4r[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1266Sok rendbéli nép vagyon e világban100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Ezt ki szörzé, most vajuszik Kassában, Nevét megtalálják vers folyásában, Ő beírá ezör hatodfélszázban, Bánkódik, hogy kevés pínz ű tarslyában1550 A kolofonban: ezör hatodfélszázbana a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. p3r[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1333Szeretetből ajánlom szolgálatomat100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Mert versszörzésben Sebők deáknak, Nem úr hírével bödös bort adának, ... Táplálják jó borral Sebők deákot1553a a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. q2v[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1292Summáját írom Eger várának100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Nagy históriát az ki szörzötte, Ez summáját es azon jegyzötte, Nevét versfőben megjelöntötte1553 A kolofonban: Ezörhatodfélszázhárombana a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. V3v[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1286Sokat szóltam én a régi dolgokról100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Sebestyén deák ..., Az végekről gondolkodik magába, ... Hideg télben fú körmében házába1548 A kolofonban: ezörötszáz és negyvennyolcban, Hideg télbena a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. o1v[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-0844Leszen beszédem itten ez országról100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Lantos Sebestiiien doeeeeak A kolofonban: Sebestyén deák versszörzésben1549 A kolofonban: Szörzé 1. 5. és az 4. 9.a a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. c1v[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1239Sírva veszékel most szegény Magyarország100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Literatvs de Tinodh Sebastianvs A kolofonban: ki szörzé ..., Nevét jelöntötte versnek kezdésében, Ez urakról való megemléköztében1542 A kolofonban: Ezörötszáznegyven és két esztendőben, ... Szent György innepébena a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. l3v[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1243Sok bölcsek írtanak a meglett dolgokról100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Literatws de Thinod Sebastianws1556 vagy azelőtta a a a
Csereyné-kódex, 1565-1579 (Stoll 1), f. 50r.világiTinódi Sebestyén
RPHA-1210Saxonia vala Németországban100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs Literatvs de A kolofonban: Az ki szörzé, megtalálják versfőben, Magyarok vitézségén örültében1550 A kolofonban: Ezörhatodfélszáz jó esztendőben, ... böjtnek nagy hetébena a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. ar[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1285Sokat szólhatok a meglett dolgokról100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinod Sebastianvs Literatvs de A kolofonban: Tinódi Sebestyén deák1540 körüla a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. f4r[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-0395Ez elmúlt gonosz időket beszélem100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinodi Sebestien A kolofonban: Tinódinak hívják mind ez országban1553 A kolofonban: Ezörötszáz íránk ötvenhárombana a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. Y3r[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1355Támaszta az Isten a keresztyén népre100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinodii Lantos Sebestien deiak A kolofonban: Tinódi Sebestyén deák ..., szörzé búdosásban1544 A kolofonban: Negyvennégy esztendő el-beforgásában, Nagykarácson előtta a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. n1r[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-1382Ti, szegény magyarok, nagy öröm tinektek100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinodii Soebesthien deiak A kolofonban: Ki ezt szörzé, vagyon jó akaratjában, Nevét jelöntötte versnek kezdésében, Verbőczi Imrőhöz való szerelmében1543 A kolofonban: negyvenhárom esztendőbena a a a
Tinódi Sebestyén: Cronica, Kolozsvár, 1554 (RMNy 109, RMK I 33), f. m2r[digitalizált]világiTinódi Sebestyén
RPHA-0132Erdélyben való gondolkodásában (explicit)100% világi (1 db)Tinódi Sebestyén? A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1553 A kolofonban: Az ezerötszáz és ötvenhárombana a a a
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 30r.világiTinódi Sebestyén?
RPHA-1385Tiszteletes személyek, kik itt jelen vagytok100% világi (1 db)Tolnai Bálint A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tholnai Balint A kolofonban: Ha kit én megbántottam az én énekömmel, Töltse rajtam bosszúját egy tele pint borral, Mert én már megfáradtam az énökmondással, Hadd áztassam torkomat, tőle adott borral1589 környékét megelőző időbena a a a
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 166v.világiTolnai Bálint
RPHA-0354Emericus Török köszön Krisztinának100% világi (1 db)Török (Enyingi) Imre A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1485a a x
Salut d'amour, 1485 (H 203)világiTörök (Enyingi) Imre
RPHA-0854Már eljött én utam, el kell már indulnom100% világi (1 db)Újváry Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Iivarie Mich A kolofonban: Egy szomorú ifjú szerzi ezt bánatban, Nagy keserősígben, Szép szeretőitől távul bújdostában1593 A kolofonban: Ezerötszáz után 93bana a a a
Fanchali Jób-kódex, 1595-1608 (Stoll 4), p. 218.világiÚjváry Mihály
RPHA-0629Jámborok, kérlek, most meghalljátok100% világi (1 db)Valkai András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Valkai Andreas A kolofonban: Aki szörzé most ezeket versekben, Joviust olvasá veszteg ültében, ... Sok gond forga versszörző elméjében, Nemzetének sok jót kíván szűvében1571 A kolofonban: Ezerötszáz és az jó hetvenegyben, Negyvennapi böjtnek első hetébena a a a
Heltai Gáspár: Cancionale, Kolozsvár, 1574 (RMNy 351, RMK I 112), p. 369. [digitalizált]világiValkai András
RPHA-4042100% világi (1 db)Valkai András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1567 vagy azelőtt
Valkai András: Krónika a magyarokról, Debrecen ? Kolozsvár ?, 1567 (RMNy 240)világiValkai András
RPHA-0293E könyvet valamely magyar olvasandja magában100% világi (1 db)Vilmányi Libec Mihály A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1558
Székely István: Chronica ez vilagnac, Krakkó, 1559 (RMNy 156, RMK I 38), f. A4v[digitalizált]világiVilmányi Libec Mihály
RPHA-0821Lakjál, egyél, jámbor, utána jót is aludjál100% világi (10 db)Diósi Gergely A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.1592
Calendariom, Keresztúr, 1608 (RMNy 972)világiDiósi Gergely
Kalendarium, Debrecen, 1602 (RMNy 885)világiDiósi Gergely
Kalendarium, Gyulafehérvár, 1625 (RMNy 1330)világiDiósi Gergely
Note manuscrite, 1592 (H 765), f. A4r.világiDiósi Gergely
Ó és Új kalendárium, Debrecen, 1597 (RMNy 800)világiDiósi Gergely
Ó és Új kalendárium, Debrecen, 1597 (RMNy 800)világiDiósi Gergely
O es uy kalendarivm, Debrecen, 1598 (RMNy 831)világiDiósi Gergely
O es uy kalendarivm, Debrecen, 1598 (RMNy 831)világiDiósi Gergely
Uy es o kalendarium, Debrecen, 1628 (RMNy 1405)világiDiósi Gergely
Uy es o kalendarium, Debrecen, 1629 (RMNy 1426)világiDiósi Gergely
RPHA-1013Mostan emlékezem az elmúlt időkről100% világi (10 db)Ilosvai Selymes Péter A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Jlostanvos Pesrva A kolofonban: Az ki ez dolgokat szerzé be versekbe, Az régi dolgokról lőn emlékezetben, Neve versszerzőnek vagyon versfejekben1574 A kolofonban: Az ezerötszázban, hetvennégy esztendőbena a a a
Ilosvai Selymes Péter: Az hires neves Tholdi, Kolozsvár, 1673 (RMK I 1147) [digitalizált]világiIlosvai Selymes Péter
Ilosvai Selymes Péter: Insginia [!] dvella et res gestae, Kassa, 1620 (RMNy 1213) [digitalizált]világiIlosvai Selymes Péter
Ilosvai Selymes Péter: Insginia [!] dvella et res gestae, Kassa, 1620 (RMNy 1213) [digitalizált]világiIlosvai Selymes Péter
Ilosvai Selymes Péter: Tholdi Miklós historiája, Lőcse, 1700 előtt (RMK I 1593) [digitalizált]világiIlosvai Selymes Péter
Ilosvai Selymes Péter: Tholdi Miklós historiája, Lőcse, 1700 előtt (RMK I 1593) [digitalizált]világiIlosvai Selymes Péter
Ilosvai Selymes Péter: Toldi Miklós históriája, Debrecen, 1574 (RMNy 338, RMK I 104)világiIlosvai Selymes Péter
Ilosvai Selymes Péter: Toldi Miklós históriája, Debrecen, 1574 (RMNy 338, RMK I 104)világiIlosvai Selymes Péter
Ilosvay Selymes Péter: Az hires neves Tholdi, Lőcse, 1629 (RMNy 1435, RMK I 581) [digitalizált]világiIlosvai Selymes Péter
Ilosvay Selymes Péter: Az hires neves Tholdi, Lőcse, 1629 (RMNy 1435, RMK I 581) [digitalizált]világiIlosvai Selymes Péter
Petrovay Miklós-énekeskönyv, 1670-1672 (Stoll 93), f. 25r.világiIlosvai Selymes Péter
RPHA-0101Árpád vala fő a kapitányságban100% világi (11 db)Görcsöni Ambrus A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Literatvs de Gercien Ambrosivs1568 vagy azelőtta a a a
Fanchali Jób-kódex, 1595-1608 (Stoll 4), p. 25.világiGörcsöni Ambrus
Görcsöni Ambrus: Az felséges Matyas, Lőcse, 1683 (RMK I 1307) [digitalizált]világiGörcsöni Ambrus
Görcsöni Ambrus: Az felséges Matyas, Lőcse, 1683 (RMK I 1307) [digitalizált]világiGörcsöni Ambrus
Görcsöni Ambrus: Historiás enek az, Kolozsvár, 1577 (RMNy 387, RMK I 132) [digitalizált]világiGörcsöni Ambrus
Görcsöni Ambrus: Historiás enek az, Kolozsvár, 1577 (RMNy 387, RMK I 132) [digitalizált]világiGörcsöni Ambrus
Görcsöni Ambrus: Mátyás király históriája, Debrecen, 1570-1573 (RMNy 297, RMK I 331) [digitalizált]világiGörcsöni Ambrus
Görcsöni Ambrus: Mátyás király históriája, Debrecen, 1570-1573 (RMNy 297, RMK I 331) [digitalizált]világiGörcsöni Ambrus
Görcsöni Ambrus: Szép ieles historias, Kolozsvár, 1581 (RMNy 490, RMK I 180) [digitalizált]világiGörcsöni Ambrus
Görcsöni Ambrus: Szép ieles historias, Kolozsvár, 1581 (RMNy 490, RMK I 180) [digitalizált]világiGörcsöni Ambrus
Heltai Gáspár: Cancionale, Kolozsvár, 1574 (RMNy 351, RMK I 112), p. 314. [digitalizált]Íme, csodám ezen nagy vagyonvilágiGörcsöni Ambrus
Pompéry-kódex, 17. sz. (H 603), f. 77v.világiGörcsöni Ambrus
RPHA-1249Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek100% világi (11 db)Pataki Névtelen A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.1577 A kolofonban: másfélezer után hetvenhét esztendőbena a a
Eurialus és Lukrécia históriája, ?Sicz, 1592 (RMNy 704)világiPataki Névtelen
Eurialus és Lukrécia históriája, ?Sicz, 1592 (RMNy 704)világiPataki Névtelen
Fanchali Jób-kódex, 1595-1608 (Stoll 4), p. 212.világiPataki Névtelen
Historia edgy EvriaLvs, Lőcse, 1700 előtt (RMK I 1592)világiPataki Névtelen
Historia edgy EvriaLvs, Lőcse, 1700 előtt (RMK I 1592)világiPataki Névtelen
Igen szep historia, Debrecen, 1587 körül (RMNy 594)világiPataki Névtelen
Igen szep historia, Debrecen, 1587 körül (RMNy 594)világiPataki Névtelen
Igen szep historia, Debrecen, 1589 körül (RMNy 625, RMK I 360) [digitalizált]világiPataki Névtelen
Igen szep historia, Debrecen, 1589 körül (RMNy 625, RMK I 360) [digitalizált]világiPataki Névtelen
Pataki névtelen: Eurialusnak és Lucretianac, Kolozsvár, 1592 (RMNy 693, RMK I 259) [digitalizált]világiPataki Névtelen
Pataki névtelen: Eurialusnak és Lucretianac, Kolozsvár, 1592 (RMNy 693, RMK I 259) [digitalizált]világiPataki Névtelen
RPHA-0630János kíván eret vágni, kedves lakodalmat100% világi (14 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1580 vagy azelőtt
Iudicium, Bártfa, 1593 (RMNy 712)világi
Iudicium, Bártfa, 1593 (RMNy 712)világi
Ivdicium magyar nyelven, Debrecen, 1593 (RMNy 717)világi
Ivdicium magyar nyelven, Debrecen, 1593 (RMNy 717)világi
Ivdicivm magyar nyelven, Bártfa, 1580 (RMNy 449)világi
Ivdicivm magyar nyelven, Bártfa, 1580 (RMNy 449)világi
Ivdicivm magyar nyelven, Bártfa, 1582 (RMNy 500)világi
Ivdicivm magyar nyelven, Bártfa, 1588 (RMNy 604)világi
Ivdicivm magyar nyelven, Bártfa, 1588 (RMNy 604)világi
Ivdicivm magyar nyelven, Debrecen, 1592 (RMNy 680)világi
Ivdicivm magyar nyelven, Debrecen, 1592 (RMNy 680)világi
Ivdicivm magyar nyelven, Krakkó, 1585 (RMNy 568/A)világi
Kalendárium, Keresztúr, 1603 (RMNy 903)világi
Kalendárium, Keresztúr, 1603 (RMNy 903)világi
RPHA-0538Históriák immár nagy sokak voltak100% világi (16 db) A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Hwniadinws Franciscws1569 A kolofonban: Másfélezer és az hatvankilencbena a a a
Csoma-kódex, 1638 (Stoll 59), f. 27r.világiHunyadi Ferenc
História az régi Trója, Kolozsvár, 1651 (RMNy 2370, RMK I 846)világiHunyadi Ferenc
Historia az regi, Kolozsvár, 1631 (RMNy 1503, RMK I 600) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia az regi, Kolozsvár, 1631 (RMNy 1503, RMK I 600) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia az regi, Lőcse, 1656 (RMNy 2649, RMK I 909)világiHunyadi Ferenc
Historia az regi, Lőcse, 1676 (RMK I 1199)világiHunyadi Ferenc
Historia az regi, Lőcse, 1692 (RMK I 1428) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia az regi, Lőcse, 1692 (RMK I 1428) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia de obsidione, Debrecen, 1582 (RMNy 508, RMK I 191) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia de obsidione, Debrecen, 1582 (RMNy 508, RMK I 191) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia de obsidione, Kolozsvár, 1577 (RMNy 388, RMK I 130) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia de obsidione, Kolozsvár, 1577 (RMNy 388, RMK I 130) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia de obsidione, Kolozsvár, 1586 (RMNy 586, RMK I 219) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Historia de obsidione, Kolozsvár, 1586 (RMNy 586, RMK I 219) [digitalizált]világiHunyadi Ferenc
Trója megszállása és veszedelme, Sicz, 1592 (RMNy 703)világiHunyadi Ferenc
Trója megszállása és veszedelme, Sicz, 1592 (RMNy 703)világiHunyadi Ferenc
RPHA-1486Vígan lakik Boldogasszony hava bő pénzével100% világi (17 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1550 vagy azelőtt
Calendarivm, Keresztúr, 1610 (RMNy 998, RMK I 430) [digitalizált]világi
Calendarivm, Keresztúr, 1610 (RMNy 998, RMK I 430) [digitalizált]világi
Calendarivm, Keresztúr, 1613 (RMNy 1055)világi
Calendarivm, Keresztúr, 1618 (RMNy 1161, RMK I 492) [digitalizált]Szent György hava teremt nekünkvilági
Calendarivm, Keresztúr, 1618 (RMNy 1161, RMK I 492) [digitalizált]világi
Cisio magyar nyeluen, Debrecen, 1592 (RMNy 678, RMK I 251) [digitalizált]világi
Cisio magyar nyeluen, Kolozsvár, 1592 (RMNy 684, RMK I 256) [digitalizált]világi
Ivdicivm, Szeben, 1604 (RMNy 922)világi
Kalendarium es az egnek, Kassa, 1610 (RMNy 997)világi
Kalendarium es az egnek, Kassa, 1610 (RMNy 997)világi
Kalendarium és prognosztikon, Keresztúr, 1617 (RMNy 1137)világi
Kalendárium, Bécs, 1560 (RMNy 159)világi
Kalendarium, Debrecen, 1626 (RMNy 1355, RMK I 561)világi
Kalendarium, Debrecen, 1626 (RMNy 1355, RMK I 561)világi
Székely István: Calendarivm, Krakkó, 1540-1550 (RMNy 63, RMK I 354), f. A3r[digitalizált]világi
Vy és o kalendarivm, Bártfa, 1633 (RMNy 1556)világi
Vy és o kalendarivm, Bártfa, 1633 (RMNy 1556)világi
RPHA-0438Gyakor históriákat, tudom, hallotok100% világi (18 db)Enyedi György A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Eniedi Transilwanvs Georgivs A kolofonban: Ezt éneklé társához szerelmében, ... Nevét versek fejében nem titkolja1574 A kolofonban: Piros Pünkösd havának közepiben, Másfélezer hetvennégy esztendőbena a a a
Csereyné-kódex, 1565-1579 (Stoll 1), f. 65r.világiEnyedi György
Enyedi György: Igen szép historia, Kolozsvár, 1624 (RMNy 1311, RMK I 541) [digitalizált]világiEnyedi György
Enyedi György: Igen szép historia, Kolozsvár, 1624 (RMNy 1311, RMK I 541) [digitalizált]világiEnyedi György
Gismunda és Gisquardus históriája, s. l., 1700 előtt (RMK I 1618/B)világiEnyedi György
Historia elegantissima Gismvndae, Debrecen, 1577 (RMNy 380, RMK I 126)Gyakran históriát, tudom, hallotokvilágiEnyedi György
Historia elegantissima Gismvndae, Debrecen, 1577 (RMNy 380, RMK I 126)világiEnyedi György
Historia elegantissima regis, Kolozsvár, 1582 (RMNy 514, RMK I 198) [digitalizált]világiEnyedi György
Historia elegantissima regis, Kolozsvár, 1582 (RMNy 514, RMK I 198) [digitalizált]világiEnyedi György
Igen szep historia, Lőcse, 1683 (RMK I 1306) [digitalizált]világiEnyedi György
Igen szep historia, Lőcse, 1683 (RMK I 1306) [digitalizált]világiEnyedi György
Igen szep Tangredus, Lőcse, 1700 (RMK I 1563)világiEnyedi György
Igen szep Tangredus, Lőcse, 1700 (RMK I 1563)világiEnyedi György
Jeles szép historia, Monyorókerék, 1592 (RMNy 694, RMK I 261)világiEnyedi György
Jeles szép historia, Monyorókerék, 1592 (RMNy 694, RMK I 261)világiEnyedi György
Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 103r.Gyakran históriát, tudom, hallottatokvilágiEnyedi György
Petrovay Miklós-énekeskönyv, 1670-1672 (Stoll 93), f. 34r.Gyakran históriát, tudom, hallotokvilágiEnyedi György
Széll Farkas-kódex, 1630-as évek (Stoll 63), p. 60.Gyakran históriákat, tudom, hallottatokvilágiEnyedi György
Széphistóriák kézirata, 1686 (Stoll 120), f. 1r.Bátor szívnek mert jókarú vitézzelvilágiEnyedi György
RPHA-0084Áldott Julia kiballagtába Cupidót talála100% világi (2 db) A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1589 vagy azelőtta a b c c b d d b
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), f. 79r[digitalizált]világiBalassi Bálint
Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 79. [digitalizált] [betűhű átirat]világiBalassi Bálint
RPHA-1493Voltak e világban nagy fejedelmek100% világi (2 db) A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.1591 A kolofonban: Karácson havának végső hetiben, Ezerötszáz és az kilencvenegybena a a a
Historia az persiai, Kolozsvár, 1592 (RMNy 687, RMK I 258) [digitalizált]világiCserényi Mihály
Historia az persiai, Kolozsvár, 1592 (RMNy 687, RMK I 258) [digitalizált]világiCserényi Mihály
RPHA-0566Igen sokan írták veszését Trójának100% világi (2 db) A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Csiakthornaevs Matthias A kolofonban: Neve vers fejiben nincsen eltitkolva1592 A kolofonban: Ezerötszázkilencvenkettőre fordulvaa a a a
Ieles szep historia, Kolozsvár, 1592 (RMNy 686, RMK I 257) [digitalizált]világiCsáktornyai Mátyás
Ieles szep historia, Kolozsvár, 1592 (RMNy 686, RMK I 257) [digitalizált]világiCsáktornyai Mátyás
RPHA-0261Dicséretes sok asszonyállatokról100% világi (2 db) A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Figvlvs Bogathivs Nicoleos A kolofonban: Tudja nevem, ki olvassa énekem1575 A kolofonban: ezerötszázban hetvenötben, Szent György havának szinte az végébena a a a
Szep historia az, Kolozsvár, 1577 (RMNy 385, RMK I 128) [digitalizált]világiBogáti Fazakas Miklós
Szep historia az, Kolozsvár, 1577 (RMNy 385, RMK I 128) [digitalizált]világiBogáti Fazakas Miklós
RPHA-0867Ím, megmondom Zsigmond király csudáját100% világi (2 db) A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Tinod Lvtieista Sebastialvs Literatvs de%Sebvesen deak A kolofonban: És aki ezt magyar nyelvre fordítá, Nótáját is csak ő maga gondolá, Versfejekben nevét is bealkotá1552 A kolofonban: Ezerhatodfélszáz kettőbena a a a
Heltai Gáspár: Cancionale, Kolozsvár, 1574 (RMNy 351, RMK I 112), p. 33. [digitalizált]Megmondom Zsigmond király krónikájátvilágiTinódi Sebestyén0A kolofonban: 1552
Petrovay Miklós-énekeskönyv, 1670-1672 (Stoll 93), f. 1r.világiTinódi Sebestyén
RPHA-1247Sok dolgokról, urak, már nektek szóltam100% világi (2 db) A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Valkai Andras A kolofonban: Segítséget várok a nagy Istentől, Hogyha az én életem nem rövidül, Több históriákat adok ki versül, Csak legyen szent felsége segítségül. ... Aki írá versül históriában, Nem vala szűve akkoron bánatban1573 A kolofonban: Ezerötszázban és hetvenhárombana a a a
Heltai Gáspár: Cancionale, Kolozsvár, 1574 (RMNy 351, RMK I 112), p. 445. [digitalizált]világiValkai András
Valkai András: Cronica, avagy szép, Kolozsvár, 1573 (RMNy 327, RMK I 94), f. K3r[digitalizált]világiValkai András
RPHA-1328Szép históriákat most elszámlálok100% világi (2 db) A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: Valkai per Andream A kolofonban: Summa szerént ezt írtam olvasóknak, ... Versszerzőnek nincsen helye vétekben1567 A kolofonban: Ezerötszázban és az hatvanhétben, Borkostoló Márton püspek hetébena a a a
Genealogia historica regvm, Kolozsvár, 1576 (RMNy 368, RMK I 121) [digitalizált]világiValkai András
Genealogia historica regvm, Kolozsvár, 1576 (RMNy 368, RMK I 121) [digitalizált]világiValkai András
RPHA-0433Gondom nekem, jó nagy Isten, mostan nem volna100% világi (2 db) Gergely A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.1490 körüla a a
Note manuscrite, 1490 körül (H 121)világi
Note manuscrite, 1490 körül (H 121)világi
RPHA-1211Sebes tenger habja, Júlia haragja, kinek vagyok én rabja100% világi (2 db)A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Sietvén rendelém ..., Szomorú üdőben, útra eredésben, hamar szedem versekben1597 A kolofonban: kilencvenhétben, Pünkösdnek innepébena a a a a a a a a
Note manuscrite, 17. sz. eleje (H 500)világi
Vásárhelyi daloskönyv, 1672 körül (Stoll 96), f. 16r.világi
RPHA-0553Hozd el, gazda, hozd el a Szerémnek borát100% világi (2 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1555 vagy azelőttx x
Nádasdy Tamás levele a nyitrai püspökhöz, Thurzó Györgyhöz, 1555 körül (H 602)világi
Nádasdy Tamás levele a nyitrai püspökhöz, Thurzó Györgyhöz, 1555 körül (H 602)világi
RPHA-3202Az újesztendő kezdessék tőled, Úristen100% világi (2 db)A vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőtt