Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (49 db)

Adatlap IncipitA szereztetés ideje
(RegExp "^15[0-2].*|153[0-5].*|1[0-4].*$")
A szereztetés ideje
(nem RegExp "^.*16.*|.*153[6-9].*|.*15[4-9].*$")
Műfaj
(008)
Szerző
RPHA-1464Valék siralmtudatlan1300 körül1300 körül[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > Mária-siralom (126) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-3211Krisztus feltámada menten nagy kínjából1401-1450 között1401-1450 között[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-3216Ó, Istennek teste édesség, e világnak oltalma1433 vagy azelőtt1433 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0856Mária, szeplőtelen Szűz, Istent nekünk szülé1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0367Emlékezzél, üdvösségnek szerzője1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0800Krisztus kapuja megnyílik1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1045Nap támadásának sarkától1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1101Ó, dicsőséges asszony magas csillagok felett1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1405Üdvözlégy, tengernek húgya, Istennek kegyes anyja1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0385Éneklünk Krisztus fejedelemnek1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0722Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1419Úr Jézusnak nevében kezdetik szent ének1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0309Édes anya, boldog anya1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0361Emlékezzél, keresztyén, az áldott Jézusról1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0114Atyának bölcsessége isteni bizonyság1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0015A jó szerzetesnek szíve Krisztus kertje1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1305A szent alázatosság szerzetes asztalát1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0099Angyaloknak nagyságos asszonya1508 A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőben1508 A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőben[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]Vásárhelyi András A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. Az akrosztichonban: de Sasarhel Andreas
RPHA-0115Atyától Ige ihleték, anyától testbe öltözék1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0287Dicsőséges viadalnak nyelve1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1047Napkeletnek kezdésétől1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0555Hugyak felséges szerzője, hívőknek örök világa1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1387Titok szokásnak tanúságából1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0685Jöjj, nemzetnek váltója, mutassad Szűznek ő szültét1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1397Üdvözlégy, Istennek szent anyja, mennyei szent ajándék1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0760Király zászlói terjednek1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0216Bűnösöknek kegyes segítség és minden nyomorultaknak1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0407Felséges Ige származván, régen Atyától kijövén1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1406Üdvözlégy, üdvösséges ostya1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0801Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-3229Szép vala orcával, de szebb vala hittel1510 vagy azelőtt1510 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0259Dicséretes az ember1510 vagy azelőtt1510 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szerzetesi regula (104) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1395Üdvözlégy, e világnak üdvössége1513 vagy azelőtt1513 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1394Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag1514 vagy azelőtt1514 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1402Üdvözlégy, mennyeknek királyné asszonya1519 vagy azelőtt1519 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1131Ó, Szentlélek, minden állatoknak teremtője, jöjj mihozzánk1522 vagy azelőtt1522 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1398Üdvözlégy, Istennek szent teste1524 vagy azelőtt1524 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > cantio (200) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > úrfelmutatási ének (255) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1352Szűz Mária e világon1526 környékét megelőző időben1526 környékét megelőző időben[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > antifona (017) ]
[ HIÁNYZÓ MŰFAJMEGNEVEZÉS (022) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1118Ó, kegyes Szűz Mária, te vagy szép, tiszta rózsa1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-4034Szegényeknek kegyes segedelme1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1399Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László király1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) > Szent királyról (124) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0812Krisztus országol, Krisztus parancsol1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > bájoló, varázsige (123) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0086Áldott Krisztus keresztfán hét igét megmonda1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0561Igaz bíró, Jézus Krisztus, királyoknak királya és Uram1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0286Dicsőséges Szűz Mária, dicsérettel vagy teljes1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > szekvencia (018) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1152Örök, mindenható Istennek hatalma1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > mindennapi v. ünnepi lelki ének (025) > könyörgés (038) ]
[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > imádság (102) ]
A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-1393Üdvözlégy, boldog, Szent István király1527 vagy azelőtt1527 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > himnusz (016) > Szent királyról (124) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.
RPHA-0836Légy most segítség, szent Miklós, minekünk1529 A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írna1529 A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írna[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]Péchy Ferenc A verset a szerző látta el névmegjelöléssel. A kolofonban: Péchi Ferenc szerzette vala, Kazári plébános hogy mikoron volna
RPHA-0609Istennek kegyelmessége1531 vagy azelőtt1531 vagy azelőtt[ vallásos (001) > nem história (003) > liturgikus vagy paraliturgikus eredetű (008) > legenda (125) ]A vers szerzőjét nem ismerjük.

SQL-lekérdezés:
SELECT Változatazonosító, `RPHA-szám`, Incipit, `A szereztetés ideje`, `A szereztetés ideje`, `Műfaj`, `Szerző` FROM RPHA7v0 WHERE Rekordtípus=0 AND Forrásazonosító=0 AND (`RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE`A szereztetés ideje` RLIKE '(?m)^15[0-2].*|153[0-5].*|1[0-4].*$') AND `RPHA-szám` NOT IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE`A szereztetés ideje` RLIKE '(?m)^.*16.*|.*153[6-9].*|.*15[4-9].*$') AND `RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Műfaj`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%008%',' ',''),'.',''),'-',''),',','')) AND `RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Szerző`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%%',' ',''),'.',''),'-',''),',',''))) ORDER BY `A szereztetés ideje`, `A szereztetés ideje`, `Műfaj`, `Szerző`