Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (83 db)

Adatlap IncipitA szereztetés ideje
(RegExp "^15[0-2].*|153[0-5].*|1[0-4].*$")
A szereztetés ideje
(nem RegExp "^.*16.*|.*153[6-9].*|.*15[4-9].*$")
A szereztetés idejeRímképlet
RPHA-32281100 vagy azelőtt1100 vagy azelőtt1100 vagy azelőtt
RPHA-40151200 körül1200 körül1200 körül
RPHA-1464Valék siralmtudatlan1300 körül1300 körül1300 körül
RPHA-1410Világnak kezdetétől fogván1400 vagy azelőtt1400 vagy azelőtt1400 vagy azelőtt
RPHA-3211Krisztus feltámada menten nagy kínjából1401-1450 között1401-1450 között1401-1450 közöttx x a a x
RPHA-3216Ó, Istennek teste édesség, e világnak oltalma1433 vagy azelőtt1433 vagy azelőtt1433 vagy azelőtt
RPHA-32241458-1490 között1458-1490 között1458-1490 között
RPHA-3041Kiskarácsonytól Keresztvíz1462 vagy azelőtt1462 vagy azelőtt1462 vagy azelőtta a
RPHA-3227Mikor magyar király zászlóját látá1463 vagy azután1463 vagy azután1463 vagy azutána a
RPHA-0245De a felül mondott Pál Kenézy1476 vagy azután1476 vagy azután1476 vagy azutána a
RPHA-0901Mert mit egyszer megszerzettél1484 vagy azután1484 vagy azután1484 vagy azutána a
RPHA-0354Emericus Török köszön Krisztinának148514851485a a x
RPHA-40401487 vagy azelőtt1487 vagy azelőtt1487 vagy azelőtt
RPHA-1449Urunk Krisztus földön ha jár vala1488 körül1488 körül1488 körül
RPHA-3012Fenyő, váglak, mire1488 körül1488 körül1488 körül
RPHA-3013Urunk, Krisztus, szamár hátán Jeruzsálembe ha ment1488 körül1488 körül1488 körül
RPHA-0433Gondom nekem, jó nagy Isten, mostan nem volna1490 körül1490 körül1490 körüla a a
RPHA-0367Emlékezzél, üdvösségnek szerzője1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt
RPHA-1405Üdvözlégy, tengernek húgya, Istennek kegyes anyja1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt
RPHA-0800Krisztus kapuja megnyílik1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-1045Nap támadásának sarkától1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-1101Ó, dicsőséges asszony magas csillagok felett1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-0856Mária, szeplőtelen Szűz, Istent nekünk szülé1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőtt1494 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-1490Virág, tudjad, tőled el kell mennem1495 vagy azelőtt1495 vagy azelőtt1495 vagy azelőtta a
RPHA-1060Néhai való jó Mátyás király1500 körül1500 körül1500 körüla a a a
RPHA-0385Éneklünk Krisztus fejedelemnek1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőtt
RPHA-0761Kiskarácsonytól Keresztvíz1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőtta a
RPHA-0722Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőtt1500 vagy azelőttx x x x
RPHA-1293Supra, aggnő, szökj fel kabla1505 körül1505 körül1505 körülx x x x x
RPHA-1099Ó, dicső, kegyelmes, méltóságos kereszt1505 vagy azelőtt1505 vagy azelőtt1505 vagy azelőtt
RPHA-0309Édes anya, boldog anya1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtta a
RPHA-0361Emlékezzél, keresztyén, az áldott Jézusról1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-0114Atyának bölcsessége isteni bizonyság1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtta a a a
RPHA-0015A jó szerzetesnek szíve Krisztus kertje1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-1305A szent alázatosság szerzetes asztalát1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-1419Úr Jézusnak nevében kezdetik szent ének1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőtt1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-0099Angyaloknak nagyságos asszonya1508 A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőben1508 A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőben1508 A kolofonban: Ezerötszáz és nyolc esztendőbena a a a
RPHA-1242Soha távol tőle, benne vagyon neki lelke1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt
RPHA-1376Testben, elmében halálra, ítéletre Istennek jöveti1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt
RPHA-1397Üdvözlégy, Istennek szent anyja, mennyei szent ajándék1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt
RPHA-0115Atyától Ige ihleték, anyától testbe öltözék1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1047Napkeletnek kezdésétől1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0555Hugyak felséges szerzője, hívőknek örök világa1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1387Titok szokásnak tanúságából1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0685Jöjj, nemzetnek váltója, mutassad Szűznek ő szültét1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0760Király zászlói terjednek1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0407Felséges Ige származván, régen Atyától kijövén1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1406Üdvözlégy, üdvösséges ostya1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0801Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0287Dicsőséges viadalnak nyelve1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0837Legyen Atyának dicsőség és Fiúnak tisztesség1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0216Bűnösöknek kegyes segítség és minden nyomorultaknak1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőtt1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-3229Szép vala orcával, de szebb vala hittel1510 vagy azelőtt1510 vagy azelőtt1510 vagy azelőtta a
RPHA-0259Dicséretes az ember1510 vagy azelőtt1510 vagy azelőtt1510 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-3004Istennek szent vére ... megváltója1511-1526 környékét megelőző időben1511-1526 környékét megelőző időben1511-1526 környékét megelőző időben
RPHA-3005Süly, itt teneked nem kellett volna kelned1511-1526 környékét megelőző időben1511-1526 környékét megelőző időben1511-1526 környékét megelőző időben
RPHA-1395Üdvözlégy, e világnak üdvössége1513 vagy azelőtt1513 vagy azelőtt1513 vagy azelőtta a
RPHA-1394Üdvözlégy, dicsőséges Szűz, Napnál fényesb csillag1514 vagy azelőtt1514 vagy azelőtt1514 vagy azelőttx a x a a a x x a
RPHA-0403Félelmes szívűnek engem alítátok1514-1526 között1514-1526 között1514-1526 közötta a a a
RPHA-0949Mind, ti népek, bánkódjatok püspök veszedelmén1515 A kolofonban: ezerötszáztizenöt esztendőben ... Egy Szent Györgynek ünnepének nemes kezdetében1515 A kolofonban: ezerötszáztizenöt esztendőben ... Egy Szent Györgynek ünnepének nemes kezdetében1515 A kolofonban: ezerötszáztizenöt esztendőben ... Egy Szent Györgynek ünnepének nemes kezdetébena a a
RPHA-32251518 vagy azelőtt1518 vagy azelőtt1518 vagy azelőtt
RPHA-1402Üdvözlégy, mennyeknek királyné asszonya1519 vagy azelőtt1519 vagy azelőtt1519 vagy azelőtt
RPHA-0881Mely nagy volt Róma, az ő romlása jelenti1521 körül1521 körül1521 körül
RPHA-1131Ó, Szentlélek, minden állatoknak teremtője, jöjj mihozzánk1522 vagy azelőtt1522 vagy azelőtt1522 vagy azelőtt
RPHA-1398Üdvözlégy, Istennek szent teste1524 vagy azelőtt1524 vagy azelőtt1524 vagy azelőtt
RPHA-0303E vég pusztaságról megemlékeznétek1525 A kolofonban: Ezerötszázhuszonöt esztendőben1525 A kolofonban: Ezerötszázhuszonöt esztendőben1525 A kolofonban: Ezerötszázhuszonöt esztendőbena a a a
RPHA-1352Szűz Mária e világon1526 környékét megelőző időben1526 környékét megelőző időben1526 környékét megelőző időben
RPHA-0376Emlékezzünk régiekről1526 körül A kolofonban: Mikort nagy bú vala Magyarországban1526 körül A kolofonban: Mikort nagy bú vala Magyarországban1526 körül A kolofonban: Mikort nagy bú vala Magyarországbana a a a
RPHA-32011526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt
RPHA-0812Krisztus országol, Krisztus parancsol1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt
RPHA-1152Örök, mindenható Istennek hatalma1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt
RPHA-3017Ó, nyíl, állj meg Szent Illés prófétának hatalmának miatta1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt
RPHA-0086Áldott Krisztus keresztfán hét igét megmonda1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-1399Üdvözlégy, kegyelmes, Szent László király1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtta a a a
RPHA-1118Ó, kegyes Szűz Mária, te vagy szép, tiszta rózsa1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtta a b b c c d d a a
RPHA-0561Igaz bíró, Jézus Krisztus, királyoknak királya és Uram1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőttx x x
RPHA-4034Szegényeknek kegyes segedelme1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0286Dicsőséges Szűz Mária, dicsérettel vagy teljes1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőtt1526 vagy azelőttx x x x x x x x x
RPHA-1393Üdvözlégy, boldog, Szent István király1527 vagy azelőtt1527 vagy azelőtt1527 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0168Bátya, bátya, mely az út Becskerekére1528 vagy azután1528 vagy azután1528 vagy azutána a
RPHA-0836Légy most segítség, szent Miklós, minekünk1529 A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írna1529 A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írna1529 A kolofonban: Kazári plébános hogy mikoron volna, János királ vala kéncses jó Budában, ... Esztendejét mondja ... Mindszent oktávája hogy mikoron volna, Ezerötszázhuszonkilenc esztendében írnaa a a a
RPHA-0089Áldott legyen mindörökké az Atya Isten1530 A kolofonban: Kiskarácsony után ezerötszáz az harminc időben1530 A kolofonban: Kiskarácsony után ezerötszáz az harminc időben1530 A kolofonban: Kiskarácsony után ezerötszáz az harminc időbena a a
RPHA-0609Istennek kegyelmessége1531 vagy azelőtt1531 vagy azelőtt1531 vagy azelőtt

SQL-lekérdezés:
SELECT Változatazonosító, `RPHA-szám`, Incipit, `A szereztetés ideje`, `A szereztetés ideje`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet` FROM RPHA7v0 WHERE Rekordtípus=0 AND Forrásazonosító=0 AND (`RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE`A szereztetés ideje` RLIKE '(?m)^15[0-2].*|153[0-5].*|1[0-4].*$') AND `RPHA-szám` NOT IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE`A szereztetés ideje` RLIKE '(?m)^.*16.*|.*153[6-9].*|.*15[4-9].*$') AND `RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`A szereztetés ideje`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%%',' ',''),'.',''),'-',''),',','')) AND `RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Rímképlet`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%%',' ',''),'.',''),'-',''),',',''))) ORDER BY `A szereztetés ideje`, `A szereztetés ideje`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet`