In eandem fere sententiam

1 Vétettem ellened, kételkedvén benned,1 lelkem, ó, szép Caelia,
2 Könyörgök, vétkemnek miatta kedvednek rajtam ne legyen híja,
3 M’eggyek, ha el veszek, ha hamuvá leszek kemény haragod mia?