Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után

1 BC Hetuen egiedik

2 BC fuklaiockall -- th.

3 BC ha -- szótagszámhiány!

4 BC hamva -- th. és szótagszámhiány vagy: helyesírás

5 BC elczorgatta(m) -- th.

6 BC őrőké