10. neveli BC-ben nincs – szótag!
-- K-Sz. (Eckhardt: az ő kicsiny nyáját; Stoll: mindig az ő nyáját)

13. Hol: Sziládynál és Dézsinél 6-7-4-5 a strófasorrend
-- Eckhardt

16. nyeréséért
-- Szilády

18. szerette
-- Szilády

18. lányát: Szilády, Dézsi, Eckhardt: leányát
-- Stoll

23. bejöttén: Szilády: bejűvén
-- Dézsi

28. állhatta: Szilády: olthatja
Ipolyi Arnold: állhatja
-- Dézsi ()

29. vajon nemde Eckhardt: vallyon s nemde

36. Asszonynépe Vadai94 szerint tollhiba is lehet Asszonynépek helyett.

45. akár
-- Szilády

55. már : Szilády, Dézsi: ma
-- Eckhardt

59. Pyramust
-- Szilády

63. Turnussal: Szilády, Dézsi: Thurmusal
-- Eckhardt

64. Gismunda
-- Szilády

76. szerelem
-- Szilády

77. Ez és a következő strófa Sziládynál és Dézsinél fordított sorrendben szerepel
-- Eckhardt

78. bujdosásra
--Szilády

90. szerelemnél is Szilády, Dézsi: szerelemnek is
-- Eckhardt

98. személyénél
-- Szilády

112. Dézsi ezután közli a 32. ének utolsó versszakát!