Negyvennegyedik
Inventio poetica: Grues alloquitur:
A darvaknak szól
ugyanazon nótára

1 Mindennap jó reggel ezen repültök1 el szóldogálván,2 darvaim!3
2 Reátok4 néztemben hullnak keservemben5 szemeimből könnyeim,6
3 Hogy szép szerelmesem jut7 eszembe nekem, megújulnak kínjaim.

4 Látom, utatokat igazítottátok8 arra az ország felé,
5 Aholott az lakik, víg szívemet aki ő magánál rekeszté.9
6 Valaha énrólam, ki híven10 szolgáltam, vajon11 emlékezik-é?

7 Bujdosom, mint árva, idegen országba’ veszettül,12 mint zarándok,
8 Ruhámban13 sötét színt, szívemben szörnyű14 kínt viselek én,15 úgy gyászlok,
9 Szárnyam16 nincs, mint neked, kin17 mehetnék veled ahhoz, akit óhajtok.

10 Szárnyad vagyon,18 repülsz, szintén ott szállsz19 le, ülsz földjében, hol20 akarod,
11 Te szomjúságodat szép forrásból csorgott21 tiszta vizével22 oltod,
12 Örömöm környékét,23 az ő lakóhelyét: Paradicsomot24 látod.

13 De ne siess, kérlek, tőled hadd üzenjek neki rövid beszéddel,
14 Vagy ha az nem lehet, csak25 írjam nevemet melledre fel véremmel,
15 Kin26 megismerhesse, hogy csak őérette tűrök mindent jó kedvvel.27

16 Adjon a jó28 Isten neki egészséget, víg és hosszú életet,
17 Mint mezők29 virággal, tündökljék30 sok jókkal, áldja mindennel őtet;31
18 Nyomán is tavasszal teremjen rózsaszál,32 s33 keserüljön engemet!34

19 Sok háborúimban, bujdosó voltomban, midőn35 darvakat látnék
20 Szép renden36 repülni s37 afelé hajlani, hol szép Julia laknék,
21 El-fel fohászkodván s38 utánuk kiáltván, tőlük én így üzenék.39