Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után

1 BC $Ziueme? nem egyebe? -- szótagszámhiány!

2 BC ted