Első
egy horvát virágének nótájára
Aenigma

1 Jelentem versben mesémet,
2 De elrejtem értelmemet;
3 Kérem édes szeretőmet,
4 Fejtse meg nekem ezeket:

5 Minap én úton jártomban
6 Láték két hattyút egy tóban,
7 Hogy volna csendes úszásban
8 Együtt lassú ballagásban.

9 Gyakran egymásra tekintnek,
10 Kiről kitetszik szerelmek,
11 Egymáshoz való jókedvek;
12 Hasonlók, mindketten szépek.

13 Hogy így együtt szerelmesen,
14 Ők úsznának szép csendesen,
15 Azonközben nagy sebessen,
16 Egy keselyű csalárdképpen

17 Rájuk menvén az egyikét
18 Körme között a szebbikét
19 Elkapá, foggatá szegényt,
20 Mint szeretőt, kedve szerént.

21 Látván társa, bánatjában
22 Rén6 keserves kiáltásban,
23 Széjjel ballagván a tóban,
24 Nem tud, m’eggyen nagy bújában,

25 Mert látja társától váltát,
26 Látja maga özvegy voltát,
27 Bújában elszánta magát,
28 Óhajtja már csak halálát.