Huszonkettedik
a Byś ty wiedziała
kit egy násfa felett küldött volt a szeretőjének, kire pelikán madár volt följegyezve

1 Íme, a pelikán az ő fiaiért
2 Mint szaggatja szívét azoknak éltekért,
3 Csak hogy élhessenek, szívéből ont ő vért.

4 Tekinthetsze mellét, nézd, mely igen veres,
5 Fiaihoz szíve mégis mely szerelmes,1
6 Hogy meghalni értek kész és nem félelmes.

7 Ez oktalan állat ha ezt cselekeszi,
8 Én hát szeretőmért szánjak-e szenvedni,
9 Ki szerelmemet szerelmével fizeti?

10 Megvagyon jutalma én szolgálatomnak,
11 Nem mint a pelikán szörnyű halálának,
12 Ki életét kárba adja fiainak.

13 Azért, életemnek kinyílt szép virága,
14 Legyen már csak neked egyedül ajánlva
15 A hű2 szolgálatomnak teljes mivolta.

16 Viseld egészséggel e kis ajándékot,
17 Ne nézd3 e kis dolgot, de nézd te szolgádot,
18 Ki te szerelmedért mindent hátra hagyott.