Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után

1 BC fel -- tkp. nem tollhiba, hanem a téves 'föl' olvasat nyelvjárási alakja

2 BC eö -- th.

3 BC kóžöt -- szótagszámtöbblet!