9. te: Szilády: Mint burítva nagy -- Jav.: Varjas

10. érte: Szilády: érted -- Jav.: Varjas

30. rothadó: Szilády, K-Sz: rontható -- Jav.: Varjas

38. mihelt: Eckhardt: miként