Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után

1 BC exemplum allatis -- th.

2 BC hullasanal -- Vadai94 megjegyzi, hogy a 'hullásával' olvasat is lehetséges, de emellett foglal állást