Harmincnyolcadik
Immár hogy a Cupido mutatására megsaldítja Juliát, afelé megyen, kit szinte egy kapuközben talál elő, s közöl így szól
ugyanazon nótára

1 Egy kegyes képében a gyászöltözetben vajon angyal tűnik-é?
2 Vagy ember magzata angyalábrázatban szemeimnek tetszik-é?
3 Angyal-e vagy ember, aki1 ezen ment el, lelkem de immár övé.

4 Lelkem drága kincsét, dicsőséges színét jobbrészre mind befedte,
5 Csak vidám szemeit, lelkem éltetőit énreám függesztette,
6 De azt sem kegyesen, sőt nagy idegenen, csak mintha nem ismerne.

7 Vajha ez az volna, kit Venus fogada fia által énnekem,
8 Hogy kezemben adna, ha ő szolgálója szabadulna ügyében,
9 Szívem nagy bánata örömre fordulna,2 vég lenne könnyeimben.

10 De ne adja Isten, hogy ez ilyen legyen, ez bizony inkább tündér,
11 Vagy vadász Diana, vagy istenasszonya szívemnek, amit3 felvér,
12 Mert noha szereti, de azért rettegi, csak szólni neki sem mér.

13 Kegyesség, kedvesség, ékesség, édesség épen mind benne látszik,
14 Tekintet, nyájasság, okosság, vidámság rajta nyilván meglátszik,
15 Ő szépség formája, illik minden módja, mert mennybelinek tetszik.

16 Bár magát ne lássam, de csak szavát halljam, szívem őhozzá készül,
17 Belőlem kiindul, úgy dobog azontúl, nem élhet nála nélkül,
18 Csak őérte hal s vész, mindent szenvedni kész, semmit se fél4 egyébtül,

19 Hanem csak őtőle, az kinek kívűle vigasztalója több sincs:
20 Semmi szép mulatság, semmi jó nyájasság, semmi világi nagy kincs!
21 Nosza,5 én nagy búmban így szólok magamban mondván: – „Lelkem, rám tekints!”

22 Egy kapu közében juték elejébe vidám szép Juliának,
23 Hirtelen hogy látám, először alítám őtet6 lenni angyalnak,
24 Azért ő utába’ így szólék utána, mint istenasszonyomnak.7