Felhasznált források:
Balassa-kódex, 1656 után
Vásárhelyi-daloskönyv, 1672 körül
Csáky-énekeskönyv, 1690 körül

2 Csáky: köll ennékem

3 VD: nélkül edes lelkem

4 VD: én előllem

5 Csáky: én eletem - VD: egesseggel ßivem lőlkem

6 VD: Csendes lólkém nyúgodalma

7 VD: Veled I[ste]n aldomasa

8 VD: Te vagy ßivem batorsaga

9 Csáky: Gyönyörüséges violam - VD: Győnyőrű ékes Violám

10 VD: ely ely edes ßep aßßonkám

11 Csáky: Fel tamado - VD: Fél tamadot

12 VD: Két ßememnek ekessege

13 VD: Fekete szép szemőldőke

14 Csáky: meg nyült

15 VD: Csak te réád gerjed ßivem

16 BC: ßiuen -- th.

17 Csáky: Én szemem szivem szerelmem - VD: Edes szivem, ßép ßerelmem

18 VD: Egesseggel ßivem lélkém

19 Csáky: Juliara - VD: Máriámra