Harmincharmadik
[Bocsásd meg Úristen...]

Betűhű átiratok

Kéziratos forrás:
Balassa-kódex, 1656 után

Nyomtatott kiadásai:
Unitárius énekeskönyv, Kolozsvár, 1602-15 k.

Balassa Balintnak istenes..., Bécs, 1633
Balassa Bálintnak istenes..., Nagyszombat, 1699

Egynéhány szép zsoltárok és isteni dicsíretek, Várad, 1648

Az nehai Tekintetes..., Kassa, 1665

Balassi Bálint és..., Lőcse, 1670
Balasi Balintnak es..., Pozsony, 1676
Balassi Bálintnak es..., Lőcse, 1671

Balassa Bálintnak és..., Kolozsvár, 1669-1677
Balassa Balintnak, es..., Kolozsvár, 1677
Balassa Bálint és..., Kolozsvár, 1681