A kezdősorok ABC-rendjében

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V


A
A Szentháromságnak első személye...

A Szentháromságnak harmadik személye...

A Szentháromságnak, kinek imádkoznak...

A Te nagy Nevedért...

Adj már csendességet...

Áldj meg minket, Úristen...

Áldott Julia kiballagtába’...

Áldott szép pünkösdnek...

Az én jó Istenem...

Az én szerelmesem...

Amely keresztyén hű...

A Zsuzsanna egy szép német leán...


B
Beteges lelkem...

Bezzeg nagy bolondság...

Bizonnyal ismerem rajtam most erejét...

Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod...

Bocsásd meg, Úristen (1)...

Bocsásd meg, Úristen (2)...


C
Cupido szívemben...

Csak búbánat immár...

Csókolván e minap...

Csodálván egy fürdőt...


D
De mit gyötresz engem...


E
E széles világon...

Édest keserűvel...

Egy kegyes képében...

Egy nagy követséggel...

Egykor szép Julia...

Egykor szép Juliát...

Engemet régóta...

Én édes szerelmem...

Eredj, édes gyűrűm...

E világ sem kell már nekem...

E világgal bíró ...


F
Fáradsága után...

Friss szép fehér póka...


H
Ha ki akar látni...

Hallám egy ifjúnak...

Ha nagy haragjában...

Hét fő csillag vagyon...


I
Idővel paloták...

Íme a pelikán...

Ismét felvetette...


J
Jelentem versben mesémet...

Julia két szemem...

Julia szózatját...


K
Kegyelmes Isten...

Kegyelmes Szerelem...

Kegyes vidám szemű...

Kérde egy barátom...

Keserítette sok bú és bánat...

Két szemem világa...

Kiáltok, csak bolygok...

...Kit csak azért művel...

Kikeletkor, jó pünkösd havában...


L
Lelkemet szállotta...

Lelkemnek Hozzád való...


M
Már csak éjjel hagyna...

Mely csuda gyötrelem...

Mely keserven kiált...

Mennyei seregek...

Méznél édesb szép szók...

Mi dolog, Úristen...

Mikoron kirepül...

Minap mulatni mentemben...

Mindennap jó reggel...

Mint a szomjú szarvas...

Mint sík mezőn...

Mire most, barátom...

Mondják jövendölők...

Most adá virágom...


N
Nincs már hova lennem...

Nő az én gyötrelmem...

Nő az én örömem...

Nyolc ifiú legén...


O
Ó, én bolond eszem...

Ó, én édes hazám...

Ó, én Istenem...

Ó, én kegyelmes Istenem...

Ó, magas kősziklák...

Ó, nagy kerek kék ég...

Ó, Szent Isten...

Ó, te csalárd világ...


P
Pusztában zsidókat...


R
Reménységem nincs már nekem...

Régi szerelmem nagy tüze...

Rózsaszínű lelkem...


S
Segélj meg engemet...

Siralmas nekem...

Szabadsága vagyon...

Széjjel hogy vadásza...

Széjjel tündökleni...

Szentírás szerint is...

Szerelem istene...

Szerelem s Julia...

Szít Zsuzsanna tüzet...


T
Te, szép fülemüle...

Tebenned, Julia...

Ti, kik szegénységet...


V
Vajha én tüzemnek...

Valaki azt hiszi...

Végtelen irgalmú...

Vétettem ellened...

Vitézek karjukkal...

Vitézek, mi lehet...