BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Földváry Miklós István
Egy úzus születése I.
A Chartvirgus-pontifikále és a magyarországi liturgia megalkotása a XI. században
[Részletek.]
1.2. Madas Edit
A koldulórendi prédikációirodalom kibontakozása Magyarországon
1.3. Madas Edit
A szóbeliség és az írásbeliség határán
1.4. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

2. Az olvasóközönség megjelenése

2.1. Horváth Iván
Magyar versek: mi veszett el?
2.2. Lázs Sándor
Regula és irodalom a szigeti domonkos apácák kolostorában
2.3. Lázs Sándor
Egy világi kézirat: a Gyöngyösi Kódex
2.4. Lázs Sándor
Perikópafordítások
Az Érsekújvári Kódex nagyböjti perikópasorozata
2.5. Lázs Sándor
Egy legenda két legendafüzérben
2.6. Lázs Sándor
A műveltség forrása
Magatartásformák és irodalom
2.7. Lázs Sándor
A Debreceni Kódex prédikációvázlatai
Olvasmány és elhangzott beszéd
2.8. Bartók Zsófia Ágnes
A Karthauzi Névtelen művének műfaji környezete
2.9. Bognár Péter
Alfabetizáció a késő középkori, kora újkori Magyarországon

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Ungvári Z. Imre
Erdélyi magyar kartezianizmus a 17. században (Descartes eszméi Apáczai Csere János műveiben)
(részlet)

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.