BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Ungvári Z. Imre
Erdélyi magyar kartezianizmus a 17. században (Descartes eszméi Apáczai Csere János műveiben)
(részlet)

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.