BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Bognár Péter, Horváth Iván
Szabács viadala
(Országos Széchényi Könyvtár, MNy 2)
6.2. Vadai István
Kolozsvárott kötetet komponálni
6.3. Orlovszky Géza
A históriás ének
1574: Megjelenik a Cancionale

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban
9.2. Kiss Farkas Gábor, Orlovszky Géza
A szerelmi témájú história
9.3. Orlovszky Géza
A kései história

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi
11.2. Font Zsuzsa
Megjegyzések Telegdi Kata verses levele értelmezéséhez
11.3. Orlovszky Géza
Balassi-követők

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Orlovszky Géza
Protestáns költők
(részlet)

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Bene Sándor
Zrínyi Miklós (1620–1664)
„A világi scéna” – énformálás a nyilvános térben
13.2. Orlovszky Géza
Zrínyi követői
13.3. Szigeti Molnár Dávid
A félreértett ismeretlen
Frissítő szempontok a Rákóczi-eposz értelmezéséhez
13.4. Laczházi Gyula, Orlovszky Géza
Főúri költészet
(részlet)
13.5. Latzkovits Miklós
A hiteles Gyöngyösi hitelessége

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Szilasi László
Hajlam a búra
A magyar irodalom panaszos alaphangjának retorikai gyökerei a régiségben
15.2. Ács Pál
„Ha kérdi Isten, Káthay, tetőled”
Pázmány vitairata Bocskai haláláról

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Vaderna Gábor
Bárdköltészet