BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

2. Az olvasóközönség megjelenése

2.1. Lázs Sándor
Regula és irodalom a szigeti domonkos apácák kolostorában

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Kiss Farkas Gábor
A reneszánsz humanizmus
3.2. Kiss Farkas Gábor
Vitéz János
3.3. Kiss Farkas Gábor
Janus Pannonius

4. Sodalitas és mecenatúra között a 15–16. század fordulóján

4.1. Kiss Farkas Gábor
Politikai retorika a törökellenes irodalomban
1523: Nagyszombati Márton buzdító verse

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Kiss Farkas Gábor
Eurialusnak és Lucretiának széphistóriája és az udvari szerelem
9.2. Kiss Farkas Gábor, Orlovszky Géza
A szerelmi témájú história

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi
11.2. Kiss Farkas Gábor
Balassi Bálint és az udvari irodalom

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Kiss Farkas Gábor
Az imitatio elmélete és gyakorlata a Szigeti veszedelemben
1651: Megjelenik az Adriai tengernek Syrenaia
13.2. Bene Sándor
Zrínyi Miklós (1620–1664)
„A világi scéna” – énformálás a nyilvános térben
13.3. Szigeti Molnár Dávid
A félreértett ismeretlen
Frissítő szempontok a Rákóczi-eposz értelmezéséhez

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.