BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Jankovits László
Mikor, hogyan kezdődött?

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Csehy Zoltán
Vendégjáték a priapikus Parnasszuson
1426: Megjelenik Antonio Beccadelli Hermaphoriditusa
3.2. Kiss Farkas Gábor
Janus Pannonius
3.3. Jankovits László
A Búcsú Váradtól megközelítése
3.4. Jankovits László
A diadalmas mandulafa
3.5. Jankovits László
Utóélet

4. Sodalitas és mecenatúra között a 15–16. század fordulóján

4.1. Jankovits László
A Mohács előtti humanista költészet szakaszai
1490: Meghalt Mátyás király
4.2. Jankovits László
Jacobus Piso Schediája
1534: Jacobus Piso verseskötete
4.3. Jankovits László, Szörényi László
A megíratlan és a megírt magyar tárgyú eposz
1519: Megjelenik Stephanus Taurinus Stauromachiája
4.4. Kiss Farkas Gábor
Politikai retorika a törökellenes irodalomban
1523: Nagyszombati Márton buzdító verse

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Bognár Péter, Horváth Iván
Szabács viadala
(Országos Széchényi Könyvtár, MNy 2)
6.2. Vadai István
Kolozsvárott kötetet komponálni
6.3. Orlovszky Géza
A históriás ének
1574: Megjelenik a Cancionale
6.4. Jankovits László
A szóbeli kultúra és a Cantio de militibus pulchra
6.5. Nagy Levente
História, emlékezet, önvallomás
1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16–18. században

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi
11.2. Ötvös Péter
Rimay János költészete és a magyar későreneszánsz

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Széles Ágnes
Anekdota és referencialitás Kemény János önéletírásában

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Csörsz Rumen István
A XVI–XVII. századi örökség a XVIII. században

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Vaderna Gábor
Bárdköltészet

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Csörsz Rumen István
A magyar közköltészet történeti poétikai alapjai