BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Vaderna Gábor
Bárdköltészet
17.2. Csörsz Rumen István
A „jámbor puttonos”-tól a „mendikás tónus”-ig
Kritikatörténeti reflexiók a 18–19. századi magyar közköltészethez*

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Milbacher Róbert
„A felébredt nemzet ebben az énekben magára lelt”
(A Hymnus „nemzetiesítésének” folyamatáról)
18.2. Gere Zsolt
Nemzettörténet és mitológia határpontjain
1825 Vörösmarty Mihály: Zalán futása
18.3. Fórizs Gergely
A kétszemű küklopsz. A Zalán futása ősmagyar mitológiájának igazolási kísérlete
18.4. S. Varga Pál
Petőfi szerepei: dilemma vagy metamorfózis?
18.5. Szilágyi Márton
A Toldi sikere, s a trilógiává formálás mint életre szóló program
18.6. Milbacher Róbert
Elhunyt daloknak lelke?
Az 1850-es évek Arany-lírájának néhány vonásáról
18.7. S. Varga Pál
A nemes magyar nemzet szépliteratúrája
1854 Toldy Ferenc: A magyar költészet története
18.8. S. Varga Pál
„Népies-nemzeti”, „nemzeti klasszicizmus” – a nemzeti irodalom hagyományközösségi szemlélete
1860 Arany János: Naiv eposzunk
18.9. Margócsy István
Naiv eposz
18.10. S. Varga Pál
Történelem és irónia
1861 Madách Imre: Az ember tragédiája

19. Az irodalmi kánont alkotó állam (1870-1900)

19.1. Balogh Gergő
Az írás és az olvasás kultúrtechnikái a magyar népiskolai oktatásban
19.2. Z. Kovács Zoltán
Mindennapiság, narráció, irodalomtörténeti olvasat: Petelei István novellisztikájának olvashatósága
19.3. Szénási Zoltán
A népnemzeti tradicionalizmus irodalomkritikájának szemléletmódja 1906 előtt
19.4. Szénási Zoltán
A magyar nemzettudat kis-tükre
Beöthy Zsolt irodalomtörténeti szintéziséről