BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Ifj. Tóth-Barbalics István
Cum Deo
1719: A fejedelem (valószínűleg) befejezi a Confesssio írását: II. Rákóczi Ferenc Vallomása és Emlékiratai

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Czifra Mariann
Az írás megmarad?
Kazinczy Ferenc és a Tövisek és Virágok
1
17.2. Csörsz Rumen István
A „jámbor puttonos”-tól a „mendikás tónus”-ig
Kritikatörténeti reflexiók a 18–19. századi magyar közköltészethez*
17.3. Vaderna Gábor
A költészet születése

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Kerényi Ferenc
Katona József dilemmái
1833 A Bánk bán kassai ősbemutatója
18.2. Hites Sándor
A magyar regénytörténet „megalapítása”
1836 Jósika Miklós: Abafi
18.3. Kerényi Ferenc
A magyar népszínmű
1843 Szigligeti Ede: Szökött katona
18.4. Kerényi Ferenc
Petőfi Sándor kötetei
1844 A Versek 1842–1844 című kötet megjelenése
18.5. Margócsy István
A szerelem országa
Petőfi Sándor szerelmi költészetéről
18.6. Szilágyi Márton
Üdvtörténeti távlat vagy társadalmi utópia? (Petőfi és a „forradalmi látomásköltészet”)
18.7. Tarjányi Eszter
A szerepkényszer dilemmái
Gyulai Pál A vén színész című elbeszélése mint A hóhér kötelének átírása