BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

16. A kultúra és az irodalom intézményei a felekezeti korszak utolsó évtizedeiben

16.1. Granasztói Olga
Cenzúra, hitvédők, könyvkereskedők és olvasók
1792: Összeállítják Erdődy Júlia könyvtárkatalógusát
16.2. Hartvig Gabriella
Ossziáni fordítások a Magyar Museumban
1788: Megjelennek Batsányi János Osszián-fordításai

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Hartvig Gabriella
Ossziáni fordítások a Magyar Museumban
1788: Megjelennek Batsányi János Osszián-fordításai
17.2. Granasztói Olga
Cenzúra, hitvédők, könyvkereskedők és olvasók
1792: Összeállítják Erdődy Júlia könyvtárkatalógusát
17.3. Vaderna Gábor
Bárdköltészet
17.4. Vaderna Gábor
A költészet születése

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Szajbély Mihály
Könyv- és lapkiadás a felvilágosodás idején és a reformkorban
1821 Megjelenik Kisfaludy Károly Aurora című évkönyvének első kötete
18.2. Fórizs Gergely
A kétszemű küklopsz. A Zalán futása ősmagyar mitológiájának igazolási kísérlete
18.3. S. Varga Pál
Petőfi szerepei: dilemma vagy metamorfózis?
18.4. Szajbély Mihály
Programok és kánonok az 1850-es években
18.5. Szilágyi Márton
Arany János lírája az 1850-es években
18.6. Margócsy István
Kalandorok és szirének. Jókai jellemábrázolásáról.
18.7. Bényei Péter
„Vetkőzd le az új embert, s öltsd fel a régit”, Interszubjektivitás és individualizáció az Enyém, tied, övé című Jókai-regényben
18.8. Szajbély Mihály
Társas élet, társadalom és nemzet viszonya Gyulainál
18.9. Török Zsuzsa
„Legtermékenyebb összes női iróink között”
Beniczkyné Bajza Lenke és a könyvipar a 19. század második felében*

19. Az irodalmi kánont alkotó állam (1870-1900)

19.1. Milbacher Róbert
„...Valamit jelenteni akartam…”
Asbóth János: Álmok álmodója