Ács Pál, „»Ha kérdi Isten, Káthay, tetőled« Pázmány vitairata Bocskai haláláról ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=1304ACSPHAKE. Utolsó elérés: 2024. 07. 21.