Jankovics József, „A magyar verses regény kezdetei, avagy a kánonból kiiktatott barokk költő 1664: Megjelenik a Márssal társolkodó Murányi Vénus ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=1110JANKAMAG. Utolsó elérés: 2024. 07. 20.