Fazekas Sándor, „»Sok festékkel kelle az dolgot színlelni« 1664: Meghal Zrínyi Miklós, színre lép Gyöngyösi ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2021
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=1109FAZESOKF. Utolsó elérés: 2021. 11. 28.