Ács Pál, „A »helyettes áldozat« allegóriái a Zrínyiász kilencedik énekében 1651: Megjelenik a Szigeti veszedelem ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=1104ACSPAHEL. Utolsó elérés: 2024. 07. 20.