Szörényi László, „A szerkesztett verseskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe 1651: Adriai tengernek Syrenaia: Groff Zrini Miklós ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=1102SZORASZE. Utolsó elérés: 2024. 07. 20.