Ungvári Z. Imre, „Erdélyi magyar kartezianizmus a 17. században (Descartes eszméi Apáczai Csere János műveiben) (részlet) ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=1013UNGVERDE. Utolsó elérés: 2024. 04. 16.