Etlinger Mihály, „Unitárius Psalterium-fordítások ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=1003ETLIUNIT. Utolsó elérés: 2024. 04. 23.