Kiss Farkas Gábor, „Balassi Bálint és az udvari irodalom ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=0903KISSBALA. Utolsó elérés: 2024. 07. 20.