Kecskeméti Gábor, „A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói 1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=0601KECSAREG. Utolsó elérés: 2024. 07. 12.