Ritoókné Szalay Ágnes, „Erasmus és a XVI. századi magyarországi értelmiség ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=0301RITOERAS. Utolsó elérés: 2024. 04. 19.