Ritoókné Szalay Ágnes, „A humanisták közös Európája1499 (?): Az ókori Róma szava a szkíta vidéken ” = Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István (szerk.), Magyar irodalomtörténet. Budapest: Gépeskönyv, 2022
Web: https://f-book.com/mi/index.php?chapter=0101RITOAHUM. Utolsó elérés: 2024. 04. 23.