BibTeX

Címlap

Előszó

Filológia és irodalomtörténet

Ács Pál

A Pannóniai ének és a honfoglalás dési emlékhelye

Lovas Borbála

„Az én beszédemet ti meghallgassátok...”: Bibliai históriák a tanítás és szórakoztatás szolgálatában

Pap Balázs

Néhány apróság Ilosvai Toldijával kapcsolatban

Szatmári Áron

7+6, avagy Demeter király esete a kanásztánccal

Fazekas Sándor

Herkules dorongja – Históriás énekek digitális átiratai Vadai István hagyatékában

Tóth Tünde

A régi magyar históriás énekek értelmezéséhez

Poétikai elemzés

Horváth Andor – Maróthy Szilvia – Simon Eszter

A históriás énekek számítógépes elemzésének módszertani kérdései

Seláf Levente – Petr Plecháč

Számoljuk meg a valákat! A históriás énekek rímelése

Seláf Levente – Petr Plecháč – Vigyikán Villő – Kiss Margit

A belső formulák a 16. századi históriás énekekben

Markó Anita – Nagy Viola – Seláf Levente

A régi magyar versek nótajelzései – egy hálózatelemzés tanulságai

A históriás ének:
poétikai és filológiai kérdések

Szerkesztette:

Seláf Levente

Szakmai szempontból lektorálta:

Pap Balázs

Szerzők:

Ács Pál
Fazekas Sándor
Horváth Andor
Kiss Margit
Lovas Borbála
Markó Anita
Maróthy Szilvia
Nagy Viola
Pap Balázs
Petr Plecháč
Seláf Levente
Simon Eszter
Szatmári Áron
Tóth Tünde
Vigyikán Villő

Technikai szerkesztő:

Horváth Andor

A kiadás A régi magyar költészet számítógépes metrikai és stilometriai vizsgálata című OTKA K135631 számú pályázat keretében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával készült.

Budapest
MMXXIII

Gépeskönyv

© A kötet szerzői, 2023
© Gépeskönyv Kft, 2023

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolással, sokszorosítással, illetve adatfeldolgozó rendszerben történő tárolással kapcsolatban a Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 licenc érvényes. A kiadásért a Gépeskönyv ügyvezető igazgatója felel. Megjelent 2023-ban, 4,5 MB terjedelemben, Jenson betűvel.

ISBN 978-963-87426-4-3

A kötetet Horváth Ivánnak ajánljuk, 75. születésnapjára.